Zima se blíží. Tři témata, která budou dominovat poslednímu čtvrtletí roku 2022

Zdroj: Depositphotos

S nástupem posledního čtvrtletí roku 2022 se zdá být tvrdé přistání stále pravděpodobnější, a to v důsledku zpřísňování finančních podmínek, prudkého růstu dolaru, energetické krize v Evropě a slabší čínské ekonomiky. Na co by měli investoři upřít svou pozornost? Objevují se signály optimismu?

Salman Ahmed, globální ředitel Makro oddělení strategické alokace aktiv ve společnosti Fidelity International, uvádí: „Zima se blíží a s ní přichází energetická krize, která je spojena s energetickou bezpečností Evropy. Úrokové sazby na vyspělých trzích nadále rostou, což Evropu a stále více i USA vede k recesi. Americký dolar posiluje, čímž odčerpává kapitál z jiných regionů, zatímco Velkou Británii postihla kalamita na trhu státních dluhopisů v důsledku daňových škrtů, což si vyžádalo finanční pomoc BOE. Potenciálním světlým bodem je Čína, kde může být hospodářský dopad zero-covid-policy a problémů v nemovitostním sektoru zmírněn podporou centrální banky a vlády.“

Na tomto pozadí Salman Ahmed vybírá tři klíčová témata, která je třeba sledovat do konce roku.

Měkké, tvrdé nebo nouzové přistání

Naděje, že se Fed brzy odkloní od své cesty monetárního utahování, se rozplynuly. Na dvou po sobě jdoucích zasedáních Fed zvýšil sazby o 75 bazických bodů a od Jackson Hole na konci srpna nasadil důsledně jestřábí tón. Zdá se, že centrální banka je plně odhodlána dostat inflaci pod kontrolu, a to i za cenu výrazné destrukce poptávky. Nicméně ekonomické údaje v USA vycházejí stále relativně dobře. Trh práce je zdravý a inflace zůstává vysoká. Naše ukazatele budoucí aktivity se v srpnu zlepšily a americký dolar nadále posiluje. Naše očekávání tvrdého přistání v USA jsme posunuli na polovinu roku 2023.

Recese v Evropě se zdá být více na spadnutí. Region čelí vážné energetické krizi, která by podle našeho odhadu mohla vést k 4-5% zásahu do HDP eurozóny. Vysoké ceny a hrozba vyčerpání zásobníků plynu snižují spotřebitelské výdaje a brzdí průmysl. ECB zvýšila sazby na 0,75 %, ale vzhledem ke zhoršujícím se vyhlídkám se prostor pro další zpřísňování rychle uzavírá.

V Číně všichni sledují stranický sjezd

Zatímco Evropa a USA zápasí s recesí, čínská hospodářská politika se ubírá zcela jiným směrem. Čína pokračuje v uvolňování tam, kde většina vyspělých trhů zpřísňuje, a má prostor jít ještě dál. Přesto pro tuto zimu zůstává několik výzev a ekonomické oživení po lockdownech a politice nulové tolerance smíšené. Aktivita se sice zlepšila, ale opakované lockdowny a pokračující restrukturalizace nemovitostního sektoru způsobují v čínské ekonomice trhliny. Čína reagovala zvýšením fiskální i monetární podpory, která by měla vylepšit vyhlídky v zemi na začátku čtvrtého čtvrtletí. Očekáváme také, že stoupnou zisky čínských společností, které se začínají těšit z nižších cen komodit a post-covidového oživení.

Domníváme se, že po říjnovém 20. stranickém sjezdu by se mohl sentiment dále zlepšit. Pozorně sledujeme náznaky toho, jak by mohl další vývoj hospodářské politiky posloužit jako katalyzátor progresivnější růstové politiky. Očekávání směřující ke sjezdu zůstávají mírná, což znamená, že jakákoli pozitivní zpráva by mohla poskytnout okamžitou podporu sentimentu.

Od monetizace k fiskalizaci

Evropu čeká neradostná zima. Hodně nyní záleží na tom, jak se vlády, z nichž mnohé se musejí vypořádat s vlastními domácími problémy, pokusí podpořit domácnosti a podniky v zimě, ve které budou převládat výrazně zvýšené ceny plynu. Riziko fiskální velkorysosti v prostředí vysoké inflace a sazeb předvedla Velká Británie, kde nedávné radikální změny politiky vyvolaly propad libry a prudký nárůst výnosů státních dluhopisů, což si vyžádalo intervence BoE. ECB se mezitím snaží normalizovat měnovou politiku navzdory téměř jisté recesi v celé Evropě.

Zároveň existují důvody proti přehnanému pesimismu. Vlády pravděpodobně zvýší fiskální podporu domácnostem, z nichž mnohé mají stále ještě k dispozici úspory z dob covidových lockdownů (i když ty se rychle zmenšují). Důvěra v celém regionu je sice na dně, ale maloobchodní tržby se zatím drží a nezaměstnanost zůstává nízká, ačkoli se zdá, že zhoršení “tvrdých” dat je jen otázkou času.

„Zatím nevíme, jak chladná bude letošní zima a s tím spojená výše poptávky po plynu, ani jak současná fáze utahování globálních finančních podmínek ovlivní budoucí nastavení monetární politiky, to vše s dalšími otazníky v konkrétních regionech.”

Důsledky pro investice

Základní investiční pohled společnosti Fidelity International zůstává defenzivní. Nicméně v prostředí, kde se atraktivní investiční možnosti zdají být vzácné, bychom v Asii mohli nalézt ostrůvky příležitostí a trochu naděje pro rok 2023.

Taosha Wang, manažer Multi Asset portfolia ve společnosti Fidelity International, k tomu dodává: „Asie se tuto zimu v mnoha ohledech vydá jinou cestou. Klíčové ekonomiky tohoto regionu slouží jako užitečný diverzifikátor, který je do jisté míry izolován od problémů, s nimiž se potýká Evropa, a s menšími inflačními problémy. To znamená větší prostor pro růstově orientované politiky v regionu, čímž se liší od mnoha jiných částí světa, kde vysoká inflace nutí centrální banky zpřísňovat finanční podmínky.“

„Kromě toho by 20. stranický sjezd v Číně mohl předznamenat větší jistotu nastavení hospodářské politiky do roku 2023 a větší asertivitu vládních stimulů. Čína již uvolnila podmínky v nemovitostním sektoru v reakci na slabý trh s bydlením. Přesto důsledky politiky nulové tolerance covidu v Číně, volatilita měnových kurzů v souvislosti se silným dolarem a nejistota spojená s režimem kontroly výnosové křivky ze strany Bank of Japan (BoJ) stále opravňují k určité opatrnosti. Všeobecně se však na Asii díváme pozitivněji.“

„Celkově zůstáváme defenzivní. S ohledem na zpřísnění měnové politiky nutné k boji proti inflaci očekáváme další oslabování rizikových aktiv. Vzhledem ke zpomalování růstu a prudkému růstu reálných výnosů jsme konzervativně nastaveni s převahou hotovosti. V rámci akcií dáváme přednost americkým akciím před evropskými, protože Evropa čelí jednoznačně negativnímu ekonomickému výhledu způsobenému cenami energií. Nicméně i nadále vyhledáváme tematické investiční příležitosti, které mohou odolat výkyvům ekonomických cyklů. Zajímavým příkladem jsou obnovitelné zdroje energie, kde se nám dlouhodobě udržitelné téma růstu protíná s krátkodobou poptávkou z důvodu probíhající energetické krize spojené s inflací.“

Zdroj: Fidelity Interantional

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter