Zpětné odkupy? Zapomeňte

Rok 2015 se nese ve znamení zpětných odkupů. Prostředí minimálních úrokových sazeb donutilo většinu společností nahromadit si obrovské množství hotovosti, kterou teď začaly využívat převážně k zpětným odkupům vlastních akcií. Investoři jásají. Jejich nadšení však nesdílí americká investiční banka Goldman Sachs.

Neblázněte s odkupy akcií a růstem dividend!

Goldmani v čele se svým hlavním investičním stratégem Davidem Kostinem jsou přesvědčeni, že by společnosti měly zastavit předražené zpětné odkupy a místo toho by měly skupovat akcie ostatních firem. V rámci své analýzy nazvané „Co by měl managament udělat s hotovostí a co ve skutečnosti dělá“ argumentuje banka především vývojem poměrového ukazatele P/E, který odpovídá poměru tržní ceny akcie k zisku na akcii. V podstatě tak reflektuje ochotu investora zaplatit za zisky společnosti v daném okamžiku.

„Valuace amerických akcií jsou ve všech směrech vysoké,“ přepisuje slova analytického týmu agentura Bloomberg. V rámci kompozitního indexu S&P se akcie momentálně obchodují za cenu odpovídající 18násobku budoucích zisků.

„Růst ukazatele P/E už trvá více jak 43 měsíců. Zastaví se pravděpodobně v době, kdy Federální rezervní systém přistoupí k prvnímu navýšení úrokových sazeb, k čemuž, jak většina bank očekává, dojde pravděpodobně v září. Jakožto firma byste své akcie skupovali raději při nižším P/E, abyste získali lepší cenu. Avšak jak se ukazuje, tak manažeři firem jsou špatní v načasování trhů a tudíž činí pravý opak. Z historického pohledu se zpětné odkupy v takových objemech a při takových valuacích realizovaly naposledy v roce 2007, tedy těsně před jedním z největších krachů v lidské historii.“

Z hlediska historického vývoje vrcholily zpětné odkupy v roce 2007, kdy pro tyto účely firmy využily 34 % volné hotovosti. Poté však přišel pád akciových trhů, který odkupy srazil na „pouhých“ 13 % hotovosti v roce 2009 (viz graf). Vzhledem k vysokým úrovním ukazatele P/E doporučuje banka nahradit nákup vlastních akcií fúzemi a akvizicemi, tedy nákupem titulů ostatních společností.

„Očekáváme, že odkupy se během roku 2015 vyhoupnou až na více jak 600 miliard dolarů, což odpovídá využití zhruba 30 % volné hotovosti. Aktivističtí investoři obvykle tlačí na firmy, aby volnou hotovost vždy směřovaly směrem k vlastním akcionářům. To sice může krátkodobě zvýšit cenu vybraných titulů, avšak v situaci, kdy se ukazatel P/E nachází tak vysoko, to rozhodně není ten správný krok. Z našeho pohledu jsou v tomto směru dlouhodobě profitabilnější fúze a akvizice jakožto možnost, jak využít své volné prostředky.“

Dividendy a odkupy jako zdroj kreativní destrukce

Zpětné odkupy vrcholí. Je čas prodávat?

Newsletter