​​​​​​​Roger stojí u zrodu nového standardu financování. Klíčová je edukace trhu

Platební instituce Roger za prvních šest měsíců roku vypořádala přes 4000 aukcí. Letos se nám daří držet stoprocentní meziroční růst, ale udržet si tak velký meziroční růst je čím dál těžší. Velký potenciál vidíme ve financování zásob, které obecně banky nenabízejí. Pro naše investory chceme umožnit zřízení automatizované účasti na vybraných aukcích. V rozhovoru pro serveru Roklen24 to řekl Adam Šoukal, CEO Roger.

Jak se firmě Roger daří v letošním roce? Můžete uvést čísla?

V letošním roce se nám daří držet stoprocentní meziroční růst. Za prvních šest měsíců Roger vypořádal přes 4000 aukcí. Udržet si tak velký meziroční růst je pro nás čím dál těžší. Na začátku, při malých objemech se nám rostlo lehce, teď máme objemy velké, tak je růst složitější. Máme kladnou EBITDU, což je na jednu stranu dobré, na druhou stranu se některé investiční firmy mohou ptát, jestli rosteme dost rychle, když nepálíme peníze, ale vyděláváme je. Na to asi není jednoznačný názor, ale samozřejmě jsme rádi, že jsme v černých číslech.

Myslíme ale také na naše investory, kteří si postupně mohou, nebo spíš musí, vybírat již ze stovek aukcí měsíčně. Chceme jim proto umožnit zřízení automatizované účasti na vybraných aukcích tak, aby mohli jen zadat obecné parametry svých preferencí a nemuseli sledovat jednotlivé aukce online. To povede nejen k jednodušší účasti našich aktivních investorů na aukcích, ale také ke zlepšení podmínek financování pro naše klienty.

Jak firma roste? Nabíráte nové lidi?

Nejvíce lidí jsme nabrali po kapitálovém vstupu společnosti Echilon Capital v roce 2017. Momentálně máme 30 zaměstnanců a spíše, než že bychom nabírali spoustu nových lidí, jsme rádi, že je náš tým čím dál více zkušenější a lidé u nás zůstávají.

Další zaměstnance plánujeme nabírat postupně s rozvojem produktů a expanzí do dalších zemí, což už se pomalu blíží. Letos v prvním čtvrtletí jsme dostali Evropský pas na Polsko, Španělsko, Slovensko a do budoucna plánujeme i jiné evropské země.

O jaké se jedná pozice?

Pozice odpovídají našemu technologickému zaměření. Zaměstnance tedy hledáme do dvou oddělení, operations a technology. Těší nás, že si můžeme dovolit zaměstnat i někoho velmi seniorního, což se potom propíše na zlepšení procesů ve firmě.

O expanzi do zahraničí jste mluvil už na počátku roku. Podařilo se?

Co se týče expanze do zahraničí, nechceme expandovat tak, jak jsme to viděli například u Finiaty a dalších firem, které cílily na polský trh. Expandování bylo naivní a dalo by se říci, že až bez jakékoliv technologické integrace, bez dostatku dat. Následkem toho byly obrovské ztráty, způsobené zejména neřízením kreditního rizika. My tuhle zkušenost nechceme zažít na vlastní kůži, proto půjdeme do zahraničí přes technologické partnery. V tuto chvíli probíhají jednání a zvažujeme konkrétní možnosti kontraktů se zahraničními partnery.

Ve druhém čtvrtletí jste s partnerem spustili službu Invoice Financing. Jste spokojeni?

Alza je jedním z největších hráčů na trhu e-commerce. Takže to, že se nám podařilo připravit financování pro 700 jejich dodavatelů, je skvělé. Máme pocit, že i z jejich strany je vidět důvěra v náš produkt. Vnímáme po tomto produktu poptávku i od dalších velkých firem, typicky z řad e-commerce nebo FMGC (Fast-Moving Consumer Goods). Tento náš produkt je přesně na míru upravený pro jednotlivé větší firmy jak v Česku, tak i v zahraničí. To, že si již našel své místo na českém trhu, potvrdil i Rohlik.cz, který jej čerstvě využívá od července.

Jako velkou výhodu pro naše klienty vidíme také možnost využití služby EDI (elektronická evidence dokumentace), která zajišťuje prokazatelné plnění závazků jednotlivých stran, a ve svém důsledku snižuje riziko pro investory a tím také zlevňuje cenu financování pro naše klienty – dodavatele ze segmentu malých a středních firem.

Jaká je podle Vás aktuálně situace na trhu, kde působíte?

Situace na trhu je aktuálně taková, že to, co děláme, se stává standardním způsobem financování. Trh je úplně jiný, než když jsme před šesti lety začínali. V té době nebylo běžné financovat pohledávky metodou, kterou nabízí Roger, a fintechy nebyly brány jako konkurence bankám. Teď už je to zcela běžné a dostáváme se do tendrů i velkých firem. Těší nás, že tendry často vyhráváme.

Co vnímám jako problém, a kde bude zapotřebí ještě výrazně investovat peníze i úsilí, bude edukace trhu. Na českém trhu je totiž stále spousta firem, které neví o možnosti optimalizovat si svoje cashflow a zkracovat splatnosti svých faktur pomocí Rogera a mu podobných firem. Obecně si myslíme, že pohledávky, které firmy mají, jsou cenným aktivem, a toto aktivum se dá snadno měnit na okamžitou likviditu, tedy na peníze. To že mají tyto pohledávky velký potenciál deklaruje i fakt, že v České republice přes služby spojené s financováním pohledávek projdou pouze tři procenta HDP, přičemž průměr EU je skoro 11 procent. Třeba v Anglii je to 13 procent a v některých zemích i 17 procent. Potenciál růstu je velký, ale jde o to firmám správně vysvětlit možnost financování jak pohledávek, tak i dalších složek pracovního kapitálu jako vhodnou alternativu oproti poměrně drahým nezajištěným úvěrům, a to i těch malých úvěrů se splatností do cca 60 až 120 dnů v objemech do zhruba milionu korun.

Připravujete nové produkty?

Co se týče produktové řady, hodně jsme se teď věnovali Invoice Financing, tedy financování dodavatelů velkých firem, i nadále na tom pracujeme. Z řad dalších produktů jsme letos otestovali financování objednávek pro stávající klienty. Tam, kde vidíme, že s námi někdo dlouho funguje a je schopen včas a správně plnit velké objednávky svých tradičních velkých partnerů, jsme schopni financovat nejen pohledávky, ale také i objednávky. Nejčastěji jsme schopni zafinancovat výrobu či přípravu služby v případech, kdy firmy nakupují zboží na vzdáleném trhu a zboží do České republiky dlouho cestuje nebo se dlouho vyrábí. Vnímáme velkou poptávku po této službě, snažíme se ji proto více zautomatizovat a standardizovat tak, abychom ji dokázali plošně nabídnout za dobrých podmínek pro všechny naše klienty.

Velký potenciál vidíme ve financování zásob, které obecně banky nenabízejí, jelikož nemají dobrou integraci do skladovacích systémů a nemají přehled, co se ve skladech nachází a kolik produkty stojí. My díky integraci do účetních systémů víme přesně kolik které zásoby stojí, jaké produkty jsou momentálně na skladech a kdy se prodají. Díky tomu budeme mít perfektní kontrolu nad zbožím a tím snížíme riziko spojené s financováním zásob. Budeme proto schopni nabídnout produkt, který v současné době na českém i evropském trhu chybí.

Prý připravujete ve spolupráci s Mendelovou univerzitou něco jako „Cambridge Alternative Finance“. Kdo stál za tímto nápadem? V jaké je to fázi?

Reportu Cambridge Alternative Finance se účastníme už čtvrtým rokem, kam přispíváme s daty o nás a o České republice. Myslíme si, že tento report pomáhá fintechům v propagaci nových řešení, která na českém trhu chybí. Nápad na report zaměřený na Českou republiku vznikl spolu s paní rektorkou Mendelovy univerzity v Brně, paní Danuší Nerudovou. Ta je jednou z nejprogresivnějších osobností na svém místě. Byla také u vzniku Evropského inovačního centra, které právě zpracovává a mapuje data o českém fintechovém trhu a naše společné ambice jsou zmapovat i trh střední Evropy.

Domníváme se, že Cambridge Alternative Finance přispívá k transparentnosti trhu, což vede k tomu, že firmy mají lepší přístup ke kapitálu, ať už ze strany investičních firem, fondů rizikového kapitálu nebo strategických investorů. I samotné banky vidí, kterému segmentu se daří, a naopak se kterou platformou je lepší raději žádné partnerství nevytvářet.

Jaké jsou cíle pro letošní rok?

Kromě stoprocentního růstu oproti loňskému roku neustále pracujeme na integraci dalších strategických partnerů, tak aby byla platforma skutečně technologická. To se nám daří a jsme velmi rádi, že partneři vnímají platební instituci Roger jako dobrý brand, který chtějí ve svém produktovém portfoliu nabízet. Co se týče dalších cílů pro letošní rok, mluvíme s několika partnery o tom, že bychom vytvořili užší spolupráci a můžeme prozradit, že jsou mezi nimi i banky. To je něco, co chceme v letošním roce rozvíjet.

Adam Šoukal se ve firmě Roger stará o strategický rozvoj společnosti a spokojenost klientů, investorů, partnerů a zaměstnanců. Společně s Tomášem Slobodníkem je spoluzakladatelem platformy. Dva roky pracoval v Londýně pro banku Santander na akvizici bankovní instituce. Působil také jako konzultant PricewaterhouseCoopers.

Newsletter