Akcie v posledním dějství. Vyčnívá japonská energie

Po dramatickém propadu akciových trhů na konci roku 2018 by si investoři měli udržovat defenzivní postoj a hledat aktiva s nízkou volatilitou. Proč? Protože poměr rizika a výnosu pro rok 2019 vypadá špatně. Například japonské akcie by se ale mohly zotavit, a to pokud Čína uspěje se stimulací ekonomiky a uzavře obchodní dohodu se Spojenými státy.

Loňský rok byl neuvěřitelný. Začal skvělou euforií a skončil divokým prosincovým dramatem, jaké jsme nezažili od roku 1931. Viníků bylo několik, avšak největším byl pravděpodobně střet mezi USA a Čínou doplněný poměrně jestřábím prosincovým rozhodnutím Fedu, které řada účastníků trhu vnímala jako politickou chybu.

Investorům bychom poradili, aby zůstali v defenzivě a volili minimální volatilitu místo čisté akciové expozice. Japonské akcie by mohly být zajímavé, pokud se zotaví, jestliže Čína dokáže stimulovat ekonomiku k růstu a uzavřít dohodu o obchodních otázkách se Spojenými státy. Dále zdůrazňujeme dlouhodobá omezení ekonomického růstu a varujeme před expozicí na rozvíjejících se trzích.

Setrvalý stav

Náš hlavní pohled prezentovaný v našem výhledu na 4. čtvrtletí 2018 se nezměnil: akcie a současná expanze vstupují do poslední fáze, takže poměr rizika k výnosu není zajímavý. Stále věříme, že by akcie měly být zahrnuty v portfoliu investorů, ale s nižší váhou, tj. kolem 30 %. Expozice by pak měla být hlavně v defenzivních sektorech (spotřební zboží a zdravotnictví) a v akciích s minimální volatilitou.

Japonské akcie jsou v prvním čtvrtletí taktickou špičkou

Náš nový tržní model pro srovnání akcií, který jsme představili počátkem prosince, ukazuje, že Japonsko je relativně nejatraktivnějším trhem. Japonské akcie dostaly ve čtvrtém čtvrtletí tvrdý zásah a poklesly o 17,5 % v JPY. Proč? Protože Japonsko je exportní ekonomika, která v případné americko-čínské obchodní války značně utrpí.

Ačkoli pro japonské akcie šlo o nepříjemné čtvrtletí, jejich energie je vzhledem k ostatním akciovým trhům za posledních 12 měsíců stále vysoká. V kombinaci s nízkým hodnocením v historickém měřítku nabízí japonský trh atraktivní poměr rizika a výnosu, zejména pokud Čína dokáže oživit svou ekonomiku a uzavřít dohodu se Spojenými státy o přístupu na trhy, obchodu a autorských právech.

Ve čtvrtém čtvrtletí byla hodnota lepší než růst – a co teď?

Příklon k hodnotovým akciím byl vyvolán očekáváním vyšších úrokových sazeb kvůli komunikaci Fedu. Avšak vzhledem ke zpomalení čínského růstu a pravděpodobně nižšímu zvyšování úrokových sazeb ze strany Fedu v roce 2019 může být podpora hodnotových akcií u konce. Stále si myslíme, že nejlepší je expozice s minimální volatilitou.

Omezení zdržující ekonomický růst

Investoři by se měli vyrovnat s tím, že očekávání dlouhodobých výnosů u akcií jsou nyní pravděpodobně pod úrovní roku 1945. Z dlouhodobého hlediska sledujeme řadu omezení globální ekonomiky, a tedy i globálních investic. Následující seznam samozřejmě nezahrnuje všechny faktory:

Nízká produktivita

Trvale nízký růst produktivity je jednou z největších záhad moderní ekonomické teorie. To omezuje ekonomický růst, jehož je produktivita hlavním motorem. Kloníme se k hypotéze, že vše je vyvoláno saturací dluhu v kombinaci s koncentrací průmyslu, což zabraňuje růstu produktivity.

Demografie

Po staletí byl jedním z hlavních motorů růstu nárůst populace. V Evropě, Číně a Japonsku se ale demografie stává negativním faktorem v nominální expanzi.

Rostoucí náklady na zdravotnictví

Snad v každé zemi rostou náklady na zdravotní péči. Například jen ve Spojených státech vzrostly výdaje na zdravotnictví z 5 % HDP v roce 1960 na předpokládaných 20 % HDP v roce 2020.

Dluhový cyklus

Svět byl po druhé světové válce hluboce zadlužený a vstoupil do dlouhého období snižování dluhové zátěže, která skončila teprve počátkem sedmdesátých let. Od té doby došlo k explozi poměru dluhu k HDP s jen několika málo obdobími snižování dluhu – k poslednímu došlo po velké finanční krizi v roce 2008. Podle Institutu mezinárodních financí je nyní poměr globálního dluhu k HDP zhruba 325 %.

Deglobalizace

Eskalace rivality mezi Spojenými státy a Čínou se projevila poté, co byly Spojené státy více než deset let zaměstnány na Blízkém východě po teroristických útocích v roce 2001. Vzhledem k tomu, že se Čína nepřiklání k západním hodnotám globalizované tržní ekonomiky, je hlubší integrace v ohrožení.

Náš názor

U akcií zůstáváme opatrní, protože poměr rizika a výnosů pro rok 2019 nevypadá dobře. V krátkodobém horizontu bychom mohli zaznamenat oživení, pokud Čína uspěje se stimulací ekonomiky a dosáhne obchodní dohody se Spojenými státy. Náš akciový model vidí japonské akcie relativně jako nejlepší. Rozvíjející se trhy jsou křehké, v našem modelu akciových trhů vypadá dobře pouze Brazílie. Obecně tedy investorům doporučujeme podváhu nebo se do tohoto prostoru vůbec nepouštět. Možnou volbou na úrovni odvětví jsou call opce v polovodičích, které pravděpodobně porostou, pokud dojde k dohodě mezi USA a Čínou.

Autorem textu je Peter Garnry, vedoucí kapitálové strategie Saxo Bank.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter