Ředitel sekce finanční stability ČNB

Jan Frait

Narozen 28. 11. 1965 ve Slavičíně. Po ukončení inženýrského studia na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava v roce 1988 absolvoval na této fakultě v roce 1995 doktorské studium. V tomto roce také získal za práci “Portfolio model platební bilance (a jeho aplikace na ČR v letech 1992–1995)” ocenění Mladý ekonom roku udělované Českou společností ekonomickou. Od roku 1990 působí jako pedagog Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. V roce 1998 na VŠB-TU Ostrava habilitoval v oboru ekonomie. V roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor ekonomie. Od roku 1999 do roku 2007 byl členem republikového představenstva České společnosti ekonomické a od prosince 2001 do ledna 2004 zastával funkci prezidenta této společnosti. Byl dlouholetým editorem časopisu Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance a od roku 2006 členem vědecké rady Karlovy univerzity v Praze. V ČNB pracuje od roku 2000. V letech 2000 až 2006 zastával funkci člena bankovní rady ČNB. V souvislosti s touto funkcí byl v letech 2005–2006 členem výboru pro hospodářskou politiku OECD. Od roku 2007 zodpovídá za oblast analýz finančních trhů a v současnosti zastává funkci ředitele sekce finanční stability a zastupuje ČNB v poradním technickém výboru Evropské rady pro systémová rizika.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Finanční represe znovu na scéně?

Jednoznačně ustálená definice finanční represe neexistuje. V souhrnu se za ni označují nástroje (regulace, opatření, politiky), jejichž cílem je zajistit veřejným či soukromým dlužníkům přístup k velmi levnému financování dluhů, aby svou zadluženost mohli postupně snížit na udržitelnou úroveň bez přímého selhání.

Když ekonomové nevidí pro stromy les

S nástupem nepříznivé ekonomické situace se vždy objevuje velké množství návodů a doporučení, jak se z ní...

Uvolňovat, ale jakým způsobem, jak moc a na jak dlouho?

Domácí ekonomika prošla výjimečně silným šokem, jehož délka trvání je nejistá a hrozí...

Všeho moc škodí? Zadlužování domácností

Vývoj úvěrové dynamiky domácností je důležitým tématem z pohledu měnové politiky i finanční stability....

Hrozí evropské ekonomice japonizace?

Úrokové sazby se v posledním desetiletí dostaly ve vyspělých zemích na velmi nízké úrovně, ty nominální...

Co se stane, když dlužníci nejsou schopni splácet hypotéky

Dvě zákonné iniciativy, k nimž se na počátku letošního roku mohla ČNB...

Deset let od „Argentiny na Dunaji“

Součástí dnešního obecného povědomí je, že česká ekonomika prošla globální finanční krizí...

Newsletter