Viceguvernér ČNB

Jan Frait

Jan Frait se narodil 28. listopadu 1965 ve Slavičíně. Po ukončení studia na Ekonomické fakultě VŠB-Technické univerzitě Ostrava v roce 1988 zde také v roce 1995 absolvoval doktorské studium. V témže roce obdržel za práci Portfolio model platební bilance (a jeho aplikace na ČR v letech 1992–1995) ocenění Mladý ekonom roku udělované Českou společností ekonomickou. Od roku 1990 působí jako pedagog Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, na níž se nejprve v roce 1998 habilitoval a posléze byl v roce 2002 jmenován profesorem pro obor ekonomie. V roce 2000 jej prezident republiky jmenoval členem bankovní rady ČNB. Po ukončení svého mandátu v roce 2006 v ČNB zůstal a působil nejprve jako poradce bankovní rady a později ve funkci náměstka ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu zodpovědného za oblast analýz finanční stability. V roce 2010 se stal ředitelem samostatného odboru finanční stability a od roku 2018 sekce finanční stability. ČNB v těchto pozicích zastupoval mimo jiné i ve Výboru pro bankovní dohled Evropské centrální banky. V letech 1999 až 2007 byl členem republikového představenstva České společnosti ekonomické a mezi lety 2001 a 2004 zastával funkci jejího prezidenta. Je dlouholetým členem ediční rady časopisu Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance. Odborně se věnuje především makroekonomii, finanční stabilitě, měnové teorii a problematice mezinárodního finančního systému. K těmto tématům rozsáhle publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku. Členem bankovní rady ČNB je od 1. července 2022. Od 13. února 2023 zastává funkci viceguvernéra ČNB.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Finanční represe znovu na scéně?

Jednoznačně ustálená definice finanční represe neexistuje. V souhrnu se za ni označují nástroje (regulace, opatření, politiky), jejichž cílem je zajistit veřejným či soukromým dlužníkům přístup k velmi levnému financování dluhů, aby svou zadluženost mohli postupně snížit na udržitelnou úroveň bez přímého selhání.

Když ekonomové nevidí pro stromy les

S nástupem nepříznivé ekonomické situace se vždy objevuje velké množství návodů a doporučení, jak se z ní...

Uvolňovat, ale jakým způsobem, jak moc a na jak dlouho?

Domácí ekonomika prošla výjimečně silným šokem, jehož délka trvání je nejistá a hrozí...

Všeho moc škodí? Zadlužování domácností

Vývoj úvěrové dynamiky domácností je důležitým tématem z pohledu měnové politiky i finanční stability....

Hrozí evropské ekonomice japonizace?

Úrokové sazby se v posledním desetiletí dostaly ve vyspělých zemích na velmi nízké úrovně, ty nominální...

Co se stane, když dlužníci nejsou schopni splácet hypotéky

Dvě zákonné iniciativy, k nimž se na počátku letošního roku mohla ČNB...

Deset let od „Argentiny na Dunaji“

Součástí dnešního obecného povědomí je, že česká ekonomika prošla globální finanční krizí...

Newsletter