Advokát se specializací na oblast bankovnictví, financí a kapitálových trhů a M&A.

Marcel Janíček

Ve své dosavadní praxi v oblasti bankovnictví poskytoval právní poradenství předním českým bankám, zejména ohledně akvizičního, realitního a projektového financování, a to včetně syndikovaných úvěrů. Dále klientům z řad korporací, poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, PE fondů ohledně právních aspektů poskytování finančních služeb, emisí cenných papírů a ohledně regulace kolektivního investování. V oblasti M&A se účastní řady transakcí jak na straně prodávajících, tak na straně kupujících, kdy klientům poskytuje poradenství se strukturováním transakce, zajišťováním právní prověrky , vyjednával transakční dokumentace a úspěšné dokončení transakce. Své klienty provází také procesy korporátních přeměn nebo squeeze-outu. Před svým příchodem do Arrows jsem pracoval v advokátní kanceláři SAMAK, Havel & Partners a Clifford Chance.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Jednotná evropská regulace crowdfundingu na obzoru

Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu projednal návrh Evropské komise na přijetí...

Newsletter