Hlavní konzultant vývojářské společnosti BOOTIQ

Marek Vejrosta

Marek Vejrosta je hlavním konzultantem vývojářské společnosti BOOTIQ, kde se zaměřuje na byznys analýzu a rozvoj, refactoring a optimalizaci procesů u klientů. K dosažení klientových cílů využívá nástroje od Atlassianu, jako je Jira či Confluence. Dále se soustředí na týmovou spolupráci, agilní metodiky (scrum, karban), projektový management, asset management a service desk, konkrétně na metodiku ITIL (Information Technology Infrastructure Library je soubor konceptů a postupů, které umožňují lepší sladění IT a byznysu a podporují plnění strategických a obchodních cílů organizace). Kromě nástrojů Atlassian se věnuje také dalším: z nejznámějších jsou to Asana a Teamwork. Původně se Marek Vejrosta chtěl stát právníkem, nakonec však vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Do světa IT pronikl díky své největší vášni – windsurfingu. Díky němu se naučil stavět weby a řídit marketing a kampaně. Na diplomové práci již spolupracoval s IT firmou JKR, které pomohl rozvíjet produkt ERP. Jednalo se o implementaci agilních metodik do existujících týmů. Po absolvování studia pak začal pro JKR pracovat. Následně přešel Marek Vejrosta do Sprinx, aby se mohl úzce specializovat na procesy. Působil zde jako konzultant pro CRM řešení, prováděl implementace, konzultace, návrhy řešení či přípravy zadání pro vývoj a rozvoj produktu. Souběžně s tím začal užívat nástroje od Atlassianu, které pro potřeby svého týmu nasadil a konfiguroval. Péče a rozvoj těchto nástrojů ho začaly naplňovat do té míry, že oslovil partnery Atlassian v ČR – firmu MoroSystems, ve které zůstal pět let. Marek Vejrosta působil v MoroSystems jako konzultant, který zároveň plnil roli architekta řešení a architekta procesů. Dále se zabýval byznys analýzou a řešením nalezených problémů. Následně jako manažer navrhoval produkty, od ověřování přes technickou specifikaci po jejich implementaci a přizpůsobení na míru klientům. Dodnes si nejvíce cení nabyté zkušenosti s UX/UI. Vedle ekonomického vzdělání je Marek Vejrosta certifikovaný Atlassian Expert. Rovněž má certifikace Atlassianu pro Jira Project Administration (AC-JPA), Jira Service Desk Administrator (ACP-JSD) a Agile Development with Jira Software (ACP-JSW). Dále získal certifikáty Asana Together Training Course for Certified Pros, Teamwork Experts Projects Certification, byznys analýzu dle BABOK V3 a ITIL v3 Foundation Certificate pro IT Service Management. Ve volném čase se Marek Vejrosta věnuje rodině a již zmiňovanému windsurfingu – a tuto svou životní vášeň sdílí i se svojí manželkou. Nabízí rovněž výuku windsurfingu v Řecku, kam každoročně odjíždí obytným autem i s rodinou.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Efektivnější podnikání? Potřebujete vytrvalce s nepříjemnými otázkami

Řada firem prochází v posledních měsících digitální transformací. A to jak vnitřních procesů, tak i celého byznysu. Šéfové i management se proto stále více rozhlíží po nástrojích, od kterých si slibují zvýšení efektivity zaměstnanců.

Newsletter