Boj s inflací ještě zdaleka není za námi

Klíčové body

  • Inflace v Turecku bude dlouhodobým problémem po znovuzvolení prezidenta Erdogana.
  • Erdoganova ekonomická doktrína boje s inflací pomoci nízkých sazeb a fiskální expanze jde proti všem poznatkům z praxe i ekonomické teorie.
  • Ani v západních ekonomikách nebyla reakce na inflaci optimální a očekávám proto ještě relativně dlouhé období vyšších sazeb a zvýšené inflace.
Zdroj: Depositphotos

Znovu zvolený turecký prezident Erdogan je proslulý svou soukromou ekonomickou tezí, že bojovat s inflací je třeba ne zvyšováním, ale naopak snižováním úrokových sazeb. Díky svému mocenskému postavení byl schopen tuto teorii, ke škodě tureckého obyvatelstva, experimentálně ověřit a dle všech výsledků je mylná. Pádivou inflaci snižováním úrokových sazeb nezastavíme. Uberme trochu plyn z této myšlenky, přenesme ji z roviny monetární akce do roviny teoretické a s překvapením zjistíme, že není až tak úplně bláznivá.

Například americký státní rozpočet díky zvýšené úrokové sazbě zaplatí několikanásobně vyšší částku na údržbu dluhu z nově vydaných dluhopisů a pokladničních poukázek. Jelikož je americký vládní rozpočet v deficitu, bude si muset na tuto platbu půjčit a efektivně tak do ekonomiky „nalije“ další peníze, které zvýší poptávku a efektivně tak ztíží protiinflační úsilí. S postupující dobou tato částka nemusí být až tak zanedbatelná.

Jak to tedy je s efektivitou úrokových sazeb v boji proti inflaci? Vysoké úroky bezpochyby působí velké potíže v některých odvětvích ekonomiky, která byla po dlouhá léta zvyklá na financování na úrovni nuly. Postupná obnova jejich dluhu bude pomalu, ale jistě zvyšovat nákladovou stranu bilance, což je dozajista protiinflační efekt. Na druhou stranu zde máme například výše popsaný „erdoganovský“ inflační impulz. Vliv úrokových sazeb na ekonomiku proto není jednoduchý a přímočarý proces. Je to dokonce tak komplexní záležitost, že na světě není ekonom, který by jej byl schopen namodelovat s rozumnou pravděpodobností úspěchu.

Jaký by měl být v dané situaci optimální postup? Existuje jedno pořekadlo, které se hodí na tuto situaci nejvíce: „Když tomu nerozumíš, tak to zabij.“ Aplikováno na monetární politiku to znamená zavést brutální a bezohlednou restrikci, která by způsobila nezaměstnanost, ekonomický pokles doprovázený krachy firem, politickou nestabilitou, jejíž finální důsledky taktéž těžce dokážeme dohlédnout. Přestože bychom vyřešili inflační problém, nenajde se politické vůle tento drastický proces podstoupit.

Závěr je proto poměrně jednoznačný. Inflace zůstane po dlouhou dobu chronickou nemocí západních ekonomik, kterou budou tlumit úrokové sazby vyšší po delší dobu. Vše zde popsané platí bezezbytku i pro naši malou a otevřenou českou ekonomiku. Riziková aktiva v pátek zažila poměrně slušnou rally. Akciový index SP500 prorazil úroveň 4200, od které se téměř rok soustavně odrážel směrem dolů. Jedná se o silný “býčí“ signál.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx aktuálně obchoduje za středový kurz 1,0691 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 104,21 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,068 do 1,0813 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 23,59 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 22,06 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 23,58 až 23,71 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 21,85 do 22,11 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter