Česká koronavirová ekonomika pohledem ČNB

Na pravidelném setkání analytiků s členy bankovní rady ČNB, které se odehrálo v pátek, byly představeny základní obrysy letošní třetí Zprávy o inflaci. Vinou mimořádné ekonomické, politické, a především epidemiologické nejistoty je modelování současné situace velmi složité. Výsledné predikce jsou citlivé na vstupní předpoklady často založené na datech či opakujících se vzorcích z minulosti. Není složité si představit, že historická data a pravidla připomínají v současné době spíše lávku než pevný most.

Ekonomický příběh, který se ve zprávě nachází, obsahuje několik poměrně srozumitelných myšlenek. Měřeno skrz HDP, vývoj ekonomiky České republiky se bude ztrácet za „zahraničím“. Konkrétně s výhledem ČNB je konsistentní pokles o 8 % a v roce 2021 růst pouze o 3.5 %, což lze považovat v kontextu tržních očekávání za velmi konzervativní číslo. Do příběhu ČNB vstupuje předpoklad růstu za země zahraniční země spojené s eurem (effective euro area), pro které model pracuje s poklesem o 7 % letos a růstem o 5 % v roce příštím. Tedy, tuzemskou ekonomiku čeká hlubší propad a pomalejší návrat. V důsledku lze očekávat, že ekonomika dosáhne před koronavirové úrovně ke konci roku 2021.

Inflace nad nebo těsně kolem horní hranice tolerančního pásma zůstane ještě dlouhé měsíce. Silně proinflačně působí především jádrová inflace spojená s dočasnou (a částečně uměle udržovanou) situací na trhu práce a růstem nákladů z důvodu pandemických opatření. Významný nárůst cen je viditelný, a v meziročním srovnání ještě několik měsíců jistě bude, v sektoru potravin, kde se projevil růst nákladů (nejen) v podobě nedostatku zaměstnanců v zemědělském sektoru. Protiinflačně v letošním roce naopak působí ceny energií, začátkem příštího roku však vinou nízké srovnávací základny lze očekávat další proinflační stimul.

S koncem vládní podpory zaměstnaneckých míst vzroste míra nezaměstnanosti. Pro výhled ekonomiky, a tedy i měnové politiky je zásadní, jak významná část zaměstnanců na trhu práce přijde o práci a kdy. Je pravděpodobné, že až dojde k zamrznutí vládní podpory firem na zaměstnanecké místo, naroste počet nezaměstnaných skokově. Svým způsobem půjde o desítky možná stovky tisíc lidí de facto nezaměstnaných, ač stále oficiálně v práci. Dle výhledu ČNB by vrchol nezaměstnanosti měl přijít na začátku příštího roku. S nárůstem nezaměstnanosti ochladne i jeden z proinflačních kanálů.

Směnný kurz koruny je citlivý na tržní sentiment. Během prvního měsíce pandemie koruna oslabovala až se přiblížila hodnotě 28 korun za euro, poslední týdny přichází naopak významné posilování. Zatímco v minulé Zprávě o inflaci ČNB počítala s kurzem ve třetím kvartálu letošního roku kolem 27,50 za euro, aktuální prognóza počítá s 26,7 za euro. Navzdory významné změně ve výhledu posiluje koruna ještě výrazněji.

V prostředí, které lze charakterizovat jako plné: (i) ekonomické a dnes pravděpodobně již větší politické nejistoty; (ii) inflačních tlaků, které lze do značné míry přisoudit exogennímu šoku (růst nákladů v době pandemických opatření nejen v ČR ale i v zahraničí); (iii) pravděpodobně brzkým významným nárůstem nezaměstnanosti; a (iv) zvýšenou volatilitou kurzu koruny; je ČNB připravena udržovat úrokovou sazbu dlouhé měsíce na současné hodnotě 0,25 %.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1769 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 93,49 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1761 do 1,1873 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,30 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,14 až 26,39 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,08 až 22,41 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokoupravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na  modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

 

Newsletter