Česká národní banka se zvyšováním sazeb ještě neskončila

Klíčové body

  • ČNB na čtvrtečním zasedání zvýšila úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. Prognóza hodnot 3M PRIBOR ukazuje na potřebu dalšího utažení měnové politiky.
  • V rámci prognózy došlo dle očekávání k významným revizím. Ukázala na propad HDP v druhé polovině roku a na průměrnou letošní inflaci 13,1 %.
  • Kurz koruny v reakci na zvýšení sazeb v krátkodobém horizontu mírně posílí. Ve zbytku roku převažují rizika ve prospěch slabší koruny.
Zdroj: ČNB

Česká národní banka na čtvrtečním zasedání dle očekávání zvýšila úrokové sazby. Ve prospěch zvýšení dvoutýdenní repo sazby o 0,75 procentního bodu na 5,75 % hlasovalo pět ze sedmi radních. Ve stejné výši došlo k navýšení diskontní sazby na 4,75 % a lombardní sazby na 6,75 %. Navýšení sazeb je v souladu s novou prognózou, která byla zveřejněna po oznámení rozhodnutí rady ČNB. Měnověpolitické modely ČNB podle všeho vyzněly pro zvýšení sazeb o více než 0,75 procentního bodu.

Rada ČNB se však rozhodla pro mírnější utažení měnové politiky ve stínu rizik a nejistot. Lze proto očekávat, že centrální banka s navyšováním sazeb v letošním roce nekončí. Další zvýšení během letošního roku je v souladu s prognózovanou úrovní tržních sazeb 3M PRIBOR, které se dle očekávání podívají nad úroveň 8 % ve druhém kvartále letošního roku. Průměrná hodnota 3M PRIBOR je na rok 2022 prognózovaná na úrovni 7 %. Vzhledem k současné úrovni dvoutýdenní repo sazby je zde patrný prostor pro další utahování měnověpolitických podmínek v ČR.

Nová prognóza ČNB prošla ve srovnání s minulou zásadními revizemi téměř ve všech oblastech. Dle očekávání přišla revize výhledu HDP v České republice směrem dolů, kde nový výhled očekává výrazné zpomalení ekonomické aktivity. V druhé polovině roku pak očekává meziroční pokles HDP. Důvody očekávaného zpomalení české ekonomiky se stále točí okolo významného růstu cen, geopolitických rizik, nedostatečné kapacity světové nabídky a rizik další vlny pandemie. V době významných nejistot a inflace vysoce převyšující růst mezd lze obecně očekávat pokles spotřeby. Dosud silná poptávka domácností, živena odloženou spotřebou z dob pandemie, dle nové prognózy postupně oslabí.

K významné revizi došlo i v oblasti výhledu inflace, který byl významně posunut směrem vzhůru. Dle nové prognózy by meziroční míra inflace měla zůstat nad hranicí 10 % v každém dalším měsíci do konce roku. Pomyslného vrcholu okolo 15 % by meziroční inflace měla dosáhnout během druhého čtvrtletí letošního roku. ČNB předpokládá průměrný meziroční růst cen v roce 2022 na úrovni 13,1 % ve srovnání s 8,5 % v minulé prognóze, která byla zveřejněna před třemi měsíci. Inflace tak dále poroste i přes očekávané oslabení domácí poptávky. Nová prognóza, stejně jako předchozí prognózy, předpokládá pokles inflace blízko k cíli na horizontu měnové politiky. Tento horizont se však s každou novou prognózou posouvá.

V nové prognóze nedošlo k zásadní změně očekávaného kurzu koruny proti euru v roce 2022, kdy minulý výhled počítal s průměrným kurzem koruny okolo 24,1 za euro ve srovnání s 24,2 za euro v prognóze nové. Vzhledem k dalšímu utahování měnověpolitických podmínek v České republice a dalšímu rozšiřování úrokového diferenciálu lze očekávat posilování koruny, alespoň v průběhu druhého kvartálu letošního roku. Proti silné koruně jistě vyzní očekávané zpřísňování měnové politiky ze strany světových bank, především pak Fedu, ECB a BoE. Pokud tak dojde k naplnění scénářů, pak koruna ke konci letošního roku mírně oslabí. V současné době existují stále významná rizika pro korunu v obou směrech. Vzhledem k napjaté situaci ale převažují rizika ve prospěch slabší koruny v druhé polovině roku.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx aktuálně obchoduje za středový kurz 1,0512 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 103,77 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0475 do 1,0632 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 24,59 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 23,39 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,51 až 24,66 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 23,11 do 23,49 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Zdroj info: RoklenFx, ECB, Fed, ČNB, COT, TradingView, Statistický úřad USA, Ifo institut , ČSÚ, Bloomberg, Reuters

Newsletter