Další růst sazeb? Ovlivní to i koruna, ukázal zápis ČNB

AKTUALIZOVÁNO – Časování dalších kroků při zvyšování úrokových sazeb bude podmíněno vývojem všech klíčových makroekonomických veličin, včetně kurzu koruny. Na posledním zasedání se na tom shodla bankovní rada České národní banky. Ta se jednomyslně rozhodla zvýšit limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace o 20 bazických bodů na 0,25 % s účinností od 4. srpna. Úroky se tak zvýšily po téměř deseti letech.

Ze zápisu vyplývá, že bilance rizik stávající prognózy je mírně vychýlena proinflačním směrem. Významným rizikem je nadále vývoj kurzu koruny. Vlivem uzavírání korunových pozic finančních investorů v podmínkách chybějící protistrany pro tyto obchody se kurz může v příštích čtvrtletích nacházet na slabších hodnotách oproti prognóze.

Tak nám zvýšili sazby, paní Müllerová

S prognózou je konzistentní nárůst domácích tržních úrokových sazeb v letošním 3. čtvrtletí a poté i v průběhu dalších dvou let. Kurz koruny vůči euru dle prognózy dále posílí. Na posílení kurzu bude působit pokračující reálná konvergence české ekonomiky k zemím eurozóny, kladný úrokový diferenciál vůči eurozóně a pokračující nákupy aktiv ze strany ECB. Prognóza kurzu ovšem nebere do úvahy, že jeho posilování může být i v dalších čtvrtletích tlumeno tzv. překoupeností trhu.

Centrální bankéři se shodovali v pozitivním hodnocení současného ekonomického vývoje. Česká ekonomika roste robustním tempem, zaměstnanost i míra participace dosahují nejvyšších hodnot v historii a jsou vysoké i v mezinárodním srovnání. Rostoucí napětí na trhu práce vede k rychlejšímu zvyšování mezd. Současně dochází k přehřívání trhu nemovitostí.

Část diskuze centrálních bankéřů byla věnována možné tržní reakci kurzu koruny na zvýšení úrokových sazeb. Většina členů rady byla názoru, že není třeba se této reakce obávat, neboť zvýšení sazeb je většinou trhu očekáváno. Reakce kurzu se bude odvíjet zejména od toho, zda zvýšení úrokových sazeb bude interpretováno jako jednorázové, nebo jako první krok v postupném zpřísňování měnové politiky. V prvním případě nelze vyloučit oslabení kurzu, v opačném případě jeho výraznější posílení.

V diskuzi rizik a nejistot byly rovněž zmíněny politicko-ekonomické nejistoty vývoje v EU a v dalších světových ekonomikách. Zaznělo, že současný relativně příznivý zahraniční vývoj může být zranitelný. V návaznosti na to bylo nicméně řečeno, že zvýšení domácích úrokových sazeb vytvoří ČNB prostor pro případnou reakci na takovýto nepříznivý vývoj.

Lombardní sazba byla zvýšena o 25 bazických bodů na 0,50 %. Diskontní sazba byla ponechána na úrovni 0,05 %. Pro toto rozhodnutí hlasovali Jiří Rusnok, Vladimír Tomšík, Vojtěch Benda, Oldřich Dědek, Marek Mora a Tomáš Nidetzký. 

Newsletter