Dohoda TTIP má pomoci růstu české ekonomiky a mezd

Připravovaná dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy (TTIP) bude mít na českou ekonomiku pozitivní dopady. Měla by vést k růstu tuzemské ekonomiky a mezd. Mírně by se měla také zvýšit specializace ekonomiky. Ukázala to nezávislá studie, kterou dnes zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu.

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) je nyní ve fázi vyjednávání, dnes začíná v New Yorku 13. kolo jednání.

Spojené státy jsou pro Česko největším vývozním trhem mimo EU a z pohledu exportované přidané hodnoty představují třetí nejdůležitější exportní trh. „Jedním z jasných závěrů studie je, že TTIP představuje pro Evropu a Českou republiku nejzajímavější a nejpřínosnější projekt mezi možnými budoucími dohodami o volném obchodu,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. 

Studie pracuje se čtyřmi možnými scénáři a na jejich základě předpovídá možné dopady TTIP na Česko. Skládá se z vyhodnocení makroekonomických efektů na českou ekonomiku, analýzy vybraných sektorů a zhodnocení geopolitických a právních aspektů dohody.

 

 

Nejoptimističtější scénář studie počítá s kompletní eliminací cel a 20procentním snížením nákladů díky odstranění netarifních překážek, předpovídá dlouhodobé navýšení HDP o téměř jedno procento, zvýšení blahobytu domácností v ČR o 900 milionů dolarů a nárůst reálné mzdy pro zaměstnance o zhruba procento. V závislosti na ambicióznosti dohody lze očekávat nárůst obchodní bilance v rozpětí od 37 milionů dolarů až po necelých 800 milionů USD.

 

 

TTIP přinese českým podnikům nové příležitosti, které se promítnou do nárůstu objemu každoročních exportů. Za perspektivní oblasti považuje studie mimo jiné zpracovatelský sektor, farmaceutiku, dopravní prostředky a strojírenství.  „Výsledky studie potvrzují, že čím ambicióznější dohoda bude, tím významnější benefity pro ČR lze očekávat. To odpovídá naší pozici pro jednání. Rovněž volba prioritních odvětví pro ČR se ukazuje jako správná. Shodují se s příležitostmi, které analytici identifikovali,“ shrnul závěry studie ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Newsletter