Fed zvýšil sazby o 25 bodů, naznačil možné další navýšení. Sazby letos snižovat nechce, trh mu nevěří. Americké výnosy klesly, dolar oslabil nad 1,0900 za euro. Procyklické měny se slabším dolarem zpevnily.

Dvojí občanství jako pojistka i příležitost

S dvojí státní příslušností může být osoba občanem dvou různých zemí současně. To s sebou přináší přístup ke všem výhodám, ale i povinnostem, které daná země poskytuje. Někdy se lidé mohou domnívat, že dvojí občanství přináší další administrativní a daňovou zátěž na jejich majetek, ale při správném nastavení je tomu právě naopak. Pokud dojde ke správnému výběru země, pak může sloužit jako pojistka, ale i příležitost, což se může hodit obzvláště v dnešní nejisté době.

S nástupem globalizace, kdy více než 200 milionů lidí žije a pracuje mimo zemi, ve které se narodilo, se ukazuje, že loajalita vůči politickým institucím nemusí být výhradní. Tento trend kopíruje od roku 2014 také česká legislativa (zákon č. 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů), která se přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství pro české občany.

Vyšší kvalita života

Jednou z největších výhod dvojího občanství je možnost práce v dané zemi, aniž by byla potřeba zvláštní pracovní povolení nebo víza. Zaručuje také pobyt v obou zemích, což může být zvláště důležité, pokud máte rodinu, kterou chcete navštívit, jste studentem nebo podnikáte. Mezi další výhody patří hlasovací práva v každé zemi, přístup k systémům sociálních služeb, zdravotní péče, ale i schopnost zastávat úřad. Jakmile jednou získáte druhý pas, z veškerých benefitů bude navíc po další generace profitovat vaše rodina.

Daňová optimalizace a nové obchodní příležitosti

Samotná vláda dané země může být hrozbou pro osobní svobodu a finanční zajištění, a to například v podobě rostoucího státního dluhu. Mít záložní plán je důležité a druhý pas může být jakýmsi druhem pojištění proti invazivním zákonům nebo vládní nestabilitě. Opomenout nelze ani daňové zatížení některých zemí, které je mnohdy neúměrně vysoké oproti péči, již v dané zemi dostanete. Více možností znamená větší svobodu a příležitosti, kdy při výběru vhodné destinace můžete získat daňové a regulační výhody. Dvojí občanství také může otevřít nové dveře a zajistit snadnější přístup na další trhy. I my v posledních týdnech evidujeme zvýšenou poptávku po získání dvojího občanství. Jedním z nejčastějších důvodů pro jeho získání je ochrana majetku pomocí strategického daňového plánování. Dvojí občanství či druhý pas vám totiž umožní investovat, využívat služeb bank, a obchodovat v místech, ve kterých jste dříve nemohli působit.

Vlastnictví nemovitosti

Další výhodou dvojího občanství je možnost vlastnit majetek v kterékoli zemi. Vlastnictví půdy je privilegium, které je často omezeno na státní příslušníky, ale s dvojím občanstvím je možné v obou zemích kupovat domy, a dokonce i komerční nemovitosti. Pokud navíc často cestujete mezi oběma zeměmi, může to být zvláště užitečné, protože vlastnictví nemovitostí může nabídnout ekonomičtější způsob, jak žít na dvou místech. Zajímavé možnosti v tomto ohledu nabízí například Karibik, kde jsou velmi výhodné podmínky nejen pro investory, ale například i pro seniory.

Pokud chcete legálně snížit své daňové zatížení, investovat do nemovitostí či využít mezinárodních obchodních příležitostí a žít svobodněji, pak pro vás dvojí občanství může být řešením. Než se ale rozhodnete pro jeho získání, měli byste vzít v potaz vaše potřeby a dané okolnosti.

Newsletter