Ředitel poradenské společnosti Zenron Consulting

David Malcovský

David Malcovský je ředitelem poradenské společnosti Zenron Consulting. Do jeho expertizy spadá především ochrana majetku, daňová optimalizace a business development.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Newsletter