Fillamentum jde na burzu! Cena za akcii startuje na 816 Kč

Přední světový výrobce strun pro 3D tisk společnost Fillamentum vstupuje na burzu. Cena za jednu akcii startuje na 816 Kč. Česká národní banka schválila s účinností k 28. dubnu prospekt akcií společnosti. A zároveň jedné ze tří firem, které se v květnu utkají o přízeň investorů prostřednictvím veřejné primární nabídky akcií (IPO) na novém trhu START pražské burzy cenných papírů určeném pro malé až středně velké společnosti. Poradcem a koordinátorem procesu vstupu na trh START je Roklen Holding. 

„Hodnota díky inovacím“, takové je motto původně start-upového projektu, který získal v roce 2011 pozornost holdingu NWT. Dnes je již Fillamentum globální značkou, jejíž materiály používá například i americká armáda. Firma se zaměřuje na výrobu speciálních polymerových produktů – bowdenových výstelek, technických trubek, hadiček a strun využitelných jak v automobilovém, strojírenském a potravinářském průmyslu, tak v oblasti hobby a designu.

Pražská burza oznamuje zahájení úpisu firem mířících na START

Nejrychleji rostoucím segmentem s velkým potenciálem je bezpochyby výroba strun do 3D tiskáren vyráběných pod značkou „fillamentum“, kterou se společnost řadí mezi nejuznávanější světové výrobce. Nejnovější trendy společnost nejen sleduje, ale především sama určuje. Od konkurence se odlišuje zejména špičkovou kvalitou, specifickou barevností a svou pokrokovostí.

„Rozdíl v kvalitě výrobku poznáte na první pohled. Když koupíte čínskou strunu, je křivá, na každém místě jinak tlustá a nekvalitně balená. Vypadá to, jako když si doma namotáte prodlužku. Pro kvalitu tisku jsou to zásadní věci,“ tak vnímá konkurenční výhodu svých produktů předsedkyně představenstva firmy Fillamentum Martina Vítková.

Od začátku činnosti společnosti je možné sledovat stálý organický růst produkce a s ním spojené investiční potřeby. Prostředky získané na trhu START společnost plánuje zejména využít na investice do nových výrobních linek potřebných pro rozšíření kapacity tuzemské výroby a pro vybudování výrobního a obchodního zázemí v USA, které tvoří významnou část celosvětového trhu s 3D tiskem.

„Pracujeme v oboru, který je velmi progresivní, zejména pokud hovoříme o 3D tisku. Díky našim zkušenostem ze zpracování polymerních materiálů se nám podařilo vlnu nástupu 3D tisku nejen zachytit, ale stát se v tomto oboru do značné míry i těmi, kteří určují trendy. Abychom si toto své postavení udrželi i do budoucna, chceme využít možnosti získat kapitál pro další rozvoj na burze“, říká generální ředitel společnosti Fillamentum Josef Doleček.

Díky vlastnímu výzkumu, vývoji a úzké spolupráci s řadou českých a slovenských vysokých škol, zejména s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně či Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě, si společnost udržuje významný technologický náskok. To je zásadní zejména u progresivně se rozvíjejícího oboru 3D tisku, ve kterém patří Fillamentum mezi TOP 5 světových producentů, co se kvality i inovací týče. Na poli 3D tisku dosáhla společnost také řady významných úspěchů a ocenění. Prostřednictvím jejího unikátního filamentu na bázi dřeva (Timberfill), který je odbornou veřejností považován za vůbec nejlepší 3D strunu na bázi dřeva na světě, například vznikl vůbec první plně funkční designový reproduktor.

„Široké produktové a zákaznické portfolio této inovativní společnosti, s rychle rostoucím segmentem spotřebního materiálu pro 3D tisk, dává investorům k dispozici zajímavou růstovou akcii a přitom s diversifikovaným rizikem. Jsme přesvědčeni, že o akcie společnosti bude velký zájem a společnosti se podaří naplnit svůj cíl a úspěšně vstoupit na trh START“ říká Jakub Burda, Managing Director, Roklen Corporate Finance.

S účinností k 28. dubnu 2018 schválila ČNB prospekt akcií společnosti FILLAMENTUM a.s., ISIN CZ0009007027, na jehož základě je činěna veřejná nabídka úpisu až 28 800 kusů nově vydávaných kusových zaknihovaných akcií, které představují 22,36procentní podíl na společnosti. Akcie je možné upisovat prostřednictvím členů Burzy cenných papírů Praha, a.s. (BCPP) a účastníků trhu START, kterým je i obchodník s cennými papíry Roklen 360.

Veřejná nabídka potrvá od 30. dubna 2018 do poledne 15. května 2018. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 816 Kč až 1337 Kč za jednu akcii. Minimální počet  akcií požadovaných v objednávce je omezen minimální nabídnutou kupní cenou – 244 800 Kč, maximální počet pak celkovým počtem nově vydaných akcií.

Důležité upozornění:

Akcie v rámci úpisu nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 v platném znění (dále jen „Zákon o cenných papírech USA“) ani žádnou komisí pro cenné papíry či jiným regulačním orgánem jakéhokoli státu Spojených států amerických a v důsledku toho nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států  amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení Zákona o cenných papírech USA), jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA.

Oddělení Corporate Finance společnosti Roklen Holding a.s. je autorizovaným analytikem, který se podílel na zpracování prospektu společnosti Fillamentum a.s.

Tento příspěvek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení. Text neobsahuje nabídku ani netvoří součást žádné nabídky nebo výzvy. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Více informací naleznete v prospektu zde.

Newsletter