Je libo smažák? Díky, že snižujete dovoz ropy!

Země, které nedisponují dostatečnou zásobou vlastní ropy, jsou nutně závislé na jejím dovozu. To je přesně případ Indie. Jejíž potřeba ropy má příští rok růst nejvýrazněji na světě. I přesto, že aktuální levnost černé komodity indickým ropným spotřebitelům hraje do karet, politické vedení si dalo za cíl, že tuto závislost do budoucna omezí. Jak? Substitucí ropy za biopaliva. A právě v tom by druhé nejlidnatější zemi světa mohla pomoci láska ke smaženému jídlu.

Stát, jehož počet obyvatel dosahuje téměř 1,3 miliardy, by mohl ročně vytvořit minimálně dva miliony tun bionafty pocházející ze zpracování použitého stolního oleje v místních restauračních řetězcích, míní Ramakrishna Y.B., šéf speciálního panelu indické vlády, který má na starosti výzkum potenciálu rostlinných paliv. Podle něj je bionafta získaná z oleje „ovocem, které se dá velice snadno utrhnout.“

Očekávání ohledně indické spotřeby ropy pro příští roky pracují s výrazným nárůstem, který citelně předčí všechny ostatní země. Tento výhled jde ruku v ruce s predikcí silně rostoucí ekonomiky, která se však vinou nedostatku vlastní ropy bude potýkat s velkým rizikem otřesů tohoto trhu. Indický premiér Modi proto rozhodl, že do roku 2022 sníží nákupy zahraniční ropy, a to o 10 procentních bodů. Tento „výpadek“ by měl být kompenzován právě využitím alternativních paliv.

Podle dat ropného ministerstva, která uvádí agentury Bloomberg, Indie za poslední rok končící 31. březnem spotřebovala 22 milionů tun benzínu a 75 milionů tun dieselu. V obou případech jde o historicky nejvyšší čísla.

Indie patří k jednomu z největších spotřebitelů jedlého oleje na celém světě. Ramakrishna se zavázal, že jeho roční využití jakožto zdroje bionafty navýší z aktuálních 20 milionů tun na 22 milionů. Tato vize se však může potýkat s problémem sběru tohoto ne zcela obvyklého energetického zdroje a jeho následného efektivní zpracování.

Cílem příštích deseti let bude rovněž dosažení 20% přimíchávání etanolu do benzínových paliv a 10 % bionafty do těch dieselových. Z toho důvodu bude potřeba rovněž podpořit farmářskou výrobu zaměřující se na pěstování energetických plodin.

 

Newsletter