Jestřábí guvernér ČNB. Co si pod tím představit?

Klíčové body

  • Pokles úrokových sazeb v ČR bude na březnovém zasedání pokračovat. Pokles ale bude nižší než ukazuje současná prognóza ČNB.
  • Současný pokles inflace je tažen především poklesem cen potravin a energií. Jádrová inflace klesá pomaleji. Bankovní rada se chce ujistit, že inflace zůstane trvale poblíž inflačního cíle.
  • Pomalejší než očekávaný pokles úrokových sazeb vytvoří tlak na alespoň mírné posílení koruny.
Aleš Michl, zdroj: ČNB

Guvernér České národní banky Aleš Michl v nedávném rozhovoru přišel s přesvědčením, že bankovní rada zůstane jestřábí. Co si pod tímto máme představit? V kontextu centrálních bankéřů se za jestřáby označují ti, kteří se přiklánějí k přísnějším měnovým podmínkám například v podobě vyšších úrokových sazeb. Lze říci, že jsou ochotni akceptovat větší negativní dopad na ekonomiky, aby v dobách cenových výkyvů bylo co nejdříve dosaženo cenové stability. Protikladem jsou holubice, které více přihlíží ke kondici ekonomiky a růstu zaměstnanosti na úkor pozvolnějšího poklesu inflace. V dobách ekonomické stagnace tak volají po rychlejším poklesu sazeb.

Svět jestřábů a holubic je zjednodušujícím a reduktivním pohledem na pozici jednotlivých centrálních bankéřů. V současném kontextu lze poukázat na to, že prognóza ČNB a doporučení, které bankovní radě předpokládá vlastní špičkový analytický aparát, ukazuje na svižnější pokles úrokových sazeb, než který rada doručila na posledním zasedání. Guvernér Michl zároveň v řadě rozhovorů uvedl, že další pokles úrokových sazeb bude opatrný. Tedy zřejmě pomalejší, než který ukazuje prognóza a než který podle všeho očekávají trhy. Lednová inflace přitom klesla do tolerančního pásma inflačního cíle ČNB.

Guvernér Michl se cítí být jestřábem, protože drží přísnější podmínky měnové politiky déle, aby se ujistil, že pokles inflace k cíli je trvalý. Růst spotřebitelské inflace byl v posledních měsících do významné míry tažen růstem cen energetických komodit a potravin. Tyto inflační tlaky se zpožděním probublávaly do zbytku ekonomiky, což se projevilo růstem cen například ve službách a dalších sektorech, které nebyly prvotním růstem cen energií a potravin příliš zasaženy.

Současný pokles inflace je tažen především poklesem cen energií a potravin. Bankovní rada se chce ujistit, že v pomyslném zásobníku inflačních tlaků není dostatečná síla, která by tlačila na růst inflace daleko od cíle, a to i ve stínu rizik cenového vývoje v dalších měsících. Ponechává proto vyšší úroveň sazeb i za cenu pomalejšího ekonomického růstu. V alternativním světě by holubičí guvernér v momentě znatelného snížení inflace tlačil na dřívější a svižnější pokles úrokových sazeb, aby dosáhl vyššího ekonomického růstu i za cenu rizika pomalejšího návratu inflace k cíli. Rizikům stagnace ekonomiky a třeba i trhu práce by holubičí bankovní rada přikládala větší váhu.

Vraťme se zpět od holubic a jestřábů na měnové trhy. Pokud bankovní rada přesvědčí trhy o své rétorice pomalejšího poklesu sazeb, lze očekávat tlaky na posílení koruny. Trhy proto budou bedlivě sledovat rozhodnutí bankovní rady na zasedání 20. března a v dalších měsících, kde je sice očekáván pokles sazeb. Je ale otázkou v jaké výši bude doručen a zda budou naplněna tržní očekávání. Pokud pokles sazeb bude nižší, než trhy očekávají, pak zřejmě uvidíme mírné posílení koruny. Oživení české ekonomiky v průběhu roku a pokles úrokových sazeb centrálních bank v zahraničí by mělo v průběhu roku tlačit na posilování koruny, což vytvoří prostor pro prodej korun.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se aktuálně v online směnárně RoklenFx obchoduje vůči euru za středový kurz 1,0850 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 103,90 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0804 do 1,0886 EURUSD.

Koruna se aktuálně v online směnárně RoklenFx obchoduje vůči euru za středový kurz 25,37 EURCZK, vůči dolaru pak za středový kurz 23,39 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,30 až 25,42 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 23,27 do 23,47 USDCZK.

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, by měl dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností spadat do zmíněného intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje nejen předchozí hodnotu kurzu, ale i jeho minulou volatilitu. Pro přesnější určení budoucí volatility je do modelu zakomponován také faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. žádnou zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, Financial Times, ECB, Fed, ČNB, CME, TradingView

Newsletter