Koruna má kam posílit

Česká měna v posledních týdnech předčila mnohá očekávání. Její posílení na nejsilnější hodnoty z doby před první vlnou tržní paniky spojené s koronavirem mělo hned několik „motorů“, od vnitřních až po ty vnější. I přesto, že se aktuálně otevírá prostor pro určitou stabilizaci, stále věříme, že by korunové zisky nemusely říci poslední slovo.

Pokud bychom se odrazili od domácího dění, v posledních týdnech jsme se dočkali poměrně ošklivých makro dat. Z hlediska dalšího výhledu bychom však měli být svědky postupného zlepšování těchto číslech, nejen „měkkých“, ale i „tvrdých“ reflektujících vývoj reálné ekonomiky. Otázkou je, jak tato obnova bude rychlá. Hovořit o brzkém návratu do ekonomické kondice před koronavirem je patrně přehnané. Například z pohledu ČNB by nemělo jít o ono „Véčko“. Potvrzuje to poslední prognóza předvídající letošní pokles ekonomiky o -8,2 %, nikoli na -8 %, jak bylo představeno v květnovém výhledu. V roce 2021 by pak měla být obnova pomalejší, a to na +3,5 % oproti předchozím +4 %.

Ještě před představením aktualizovaného výhledu centrální banky jsme byli svědky růstu tržních sazeb, což koruně rovněž dodávalo sílu. ČNB však na svém srpnovém zasedání dala najevo, že období nízkých sazeb tu bude dlouho. Dle výhledu minimálně do první poloviny roku 2021, což se nutně projevilo na pro měny klíčovém krátkém konci výnosové křivky. Následná reakce kurzu však byla jen krátkodobá.

Pokud nedojde na černý scénář dalšího zamrznutí nejen české ekonomiky, ale především evropské, ČNB by mohla opravdu přistoupit ke zvýšení sazeb. Tomu by bezesporu předcházela komunikace skrze média, která by se mimo jiné podepsala i na vývoji tržních sazeb. V jejich případě už ostatně dnes pozorujeme mírný posun vzhůru, například u delších FRA sazeb pozvolna zaceňujících možnost zvýšení repo sazby. Posílení koruny tak v podstatě přichází s předstihem, tedy před samotným zvýšením úrokům, resp. jakoukoli debatou o tomto kroku, byť je vzhledem k dnešku opravdu zaměřená až na vzdálenou budoucnost.

Výše zmíněné načasování možného úrokového hiku je vzhledem k dosavadním rizikům stále poměrně odvážné. Ostatně už během tiskové konference jsme ze strany guvernéra ČNB Rusnoka vycítili jistou opatrnost. Na druhou stranu, z hlediska pohledu na kurz je tento scénář lepší než další snižování, a především zavádění nekonvenčních nástrojů měnové politiky. Ty sice zůstávají v záloze, ale vzhledem k tomu, že hrozba deflace není aktuální, na jejich zavedení by nemělo dojít. A právě to je pro korunu jedním z klíčových faktorů.

Obnova domácí ekonomiky bude silně závislá na obnově té evropské. V jejím případě to prozatím vypadá výhledově nadějněji než ve Spojených státech, které se mnohem obtížněji potýkají s počtem nakažených koronavirem, což ve výsledku brzdí otevírání ekonomiky – kamenem úrazu je podle nás především trh práce. Jestliže by domácí, potažmo evropské, oživení bylo rychlé, pozitivem pro českou měnu by mohl být i případný návrat zajišťujících se českých exportérů, jejichž podíl dle dat ČNB o zajištění na příštích 12 měsíců klesl ke konci června pod 40 %.

Z hlediska vnějších faktorů působil na korunu globální tržní optimismus podpořený fiskální a měnovou expanzí. Silný vliv měl především vývoj eura proti dolaru, které se svezlo nejen na schválení evropského fondu obnovy, ale také na globálně oslabujících zelených bankovkách. V jejich případě hraje roli již zmíněný nejistý výhled spojený s dopady viru Covid-19, ale také tržní sazby. Ty sice v tomto týdnu vzrostly, předpokládáme ale, že šlo o vliv očekávání ohledně intenzivní emise amerických vládních a firemních dluhopisů. Rozhodně bychom na citelný růst americké výnosové křivky nesázeli. To by ostatně bylo v rozporu se snahou Fedu o udržení co nejvíce uvolněných měnových podmínek. Powell a spol. mají ve svém arzenálu minimálně jeden již nějakou dobu spekulovaný nástroj, kterým je řízení výnosové křivky patrně se týkající kratšího konce až středu výnosové křivky.

Posílení koruny tak bude závislé jednak na rychlosti ekonomické obnovy, české i evropské, včetně na to navazujících očekávání reflektovaných domácími tržními sazbami. Vedle toho sehraje roli i vliv tržního sentimentu. Podobně jako u eura proti koruně se i u eura proti dolaru nabízí prostor pro určitou stabilizaci, zejména po posílení společné měny, které jsme pozorovali v předchozích týdnech. U té americké bude záležet nejen na ekonomickém výhledu, ale také na dalších rizicích, od geopolitiky až po blížící se prezidentské volby. Tyto proměnné by mohly opětovně nastartovat zisky eura z titulu globálně slabšího dolaru, byť bychom je čekali spíše o něco střídmější, než byly ty nedávné. A jestliže by se opakoval scénář přeneseného vlivu silnějšího eura na měny regionu střední a východní Evropy, pro korunu by dost možná i brzké dosažení hranice 26,00 za euro nemělo být problémem.

V kombinaci se střednědobým oživením (konvergencí) a jeho rychlostí by v pozitivním scénáři mělo dojít na proražení této psychologické úrovně a poté k dalšímu posunu pod ní. Síla posunu by záležela na jasnější představě o zvládnutí pandemie koronaviru, která společně se svými ekonomickými dopady představuje stále největší riziko světových trhů.

Text byl původně napsán pro rubriku Big Expert serveru kurzy.cz.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1865 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 92,94 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1756 do 1,1872 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,06 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,03 až 26,19 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 21,96 až 22,25 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokoupravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na  modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

 

Newsletter