Lukáš Foral (Opifer): Startupy nejdříve potřebují hlavně chytré peníze

Pro úspěch early stage startupu nejsou důležité jen investované peníze, ale především chytré peníze. Nechceme a nemůžeme investovat naše vlastní peníze do startupů pasivně. Chceme být aktivním členem týmu v investovaných firmách, podílet se na budování nové firmy, pomáhat našimi znalostmi a kontakty. V rozhovoru pro Roklen24 to řekl Lukáš Foral, partner Opifer, což je investor a partner startupů, který investuje sedm milionů dolarů do startupů v Med-Tech a Oil&Gas.

Pane Forale, můžete krátce připomenout, kdy a s jakým záměrem Opifer vznikl?

Opifer, jako private equity venture investor, zahájil svou činnost v roce 2013. Byli jsme jeden z prvních a stále jsme jedna z mála venture investorů v Evropě, kteří se rozhodli investovat pre-seed a seed kapitál v počátečních fázích startupů. Důvodem pro založení Opiferu byla především absence seedového kapitálu na trhu a vysoký výnosový potenciál v early stage startupech v řádech desetinásobků realizované investice. Stáváme se tak zpravidla vůbec prvním venture investorem v raných fázích firem. Pro úspěch early stage startupu však nejsou důležité jen investované peníze, ale především chytré peníze. Věděli jsme už tehdy, že nechceme a nemůžeme investovat naše vlastní peníze do startupů pasivně, že chceme být aktivním členem týmu v investovaných firmách, podílet se na budování nové firmy, pomáhat našimi znalostmi a kontakty. Bez toho bychom jako investoři nemohli uspět.

Jak hodnotíte vaše dosavadní investice?

Velmi dobře! Z aktuálního investičního kola, kdy jsme investovali do pěti firem, máme 60 procent úspěšných investic (Runecast, Geo Applications a 3Doid), tedy investic do firem jejichž externí valuace v podobě příchodu nových investorů zhodnotila naše investice více než desetinásobně. Prozatím jsme žádnou z těchto investic neexitovali, protože stále významně rostou. Pětina firem nám bude moci vrátit snad alespoň realizovanou investici a 20 procent firem nepřežilo. I přes vysokou rizikovost pre-seed a seed investic, bychom si díky našemu díky našemu zapojení do rozvoje investovaných firem rádi udrželi úspěšnost kolem 50 procent.

Na Fundlift vstupuje největší 3D fotobanka světa. Pomáhá i vám?

Jak Opifer investuje, jaké jsou jednotlivé fáze?

Dnes už vybíráme z projektů a firem, které hledáme po celé Evropě a v Izraeli. Většinou na startupových akcích, univerzitách nebo na základě doporučení venture investorů, se kterými spolupracujeme, kterým se nějaký startup líbí, ale oni sami aktuálně nechtějí investovat, protože investují do pozdějších až do pozdějších fází. V prvním kroku musí startup splňovat naše čtyři binární kritéria: 1) Inovativnost 2) Velký potenciál trhu a škálovatelnost 3) Ochránitelnost IP nebo dostatečný vývojový náskok 4) Kvalitní tým.

Hodnotíme i „něco navíc“ – „vášeň“…protože můžeme investovat do myšlenky, žít jí, rozvíjet ji, pokud samotní zakladatelé mají vášeň pro jejich myšlenku.

Pokud jsou splněny všechny binární kritéria zahajujeme detailní evaluaci celého startupu. V případě že se rozhodneme investovat, podepisujeme se startupem předběžnou dohodu o investici, tzv. Term Sheet, následně spustíme Due Diligence v potřebném rozsahu, pokud nejsou žádné problémy, uzavíráme investiční smlouvu a poskytujeme investici. Zpravidla neinvestujeme celou částku najednou, ale v několika tranších v závislosti na plnění stanovených milníků ve vývoji investované firmy. Investujeme od 50 do 500 tisíc eur v závislosti na vývojovém stavu startupu a na velikosti získávaného podílu, který je ale obvykle minoritní. Ještě před realizací každé investice také přemýšlíme o exitové strategii, jak budeme moci z firmy odejít a dosáhnout kýženého výnosu, kdy každá investovaná firma musí mít potenciál minimálně desetinásobného výnosu.

Pak už nastává denní spolupráce na rozvoji každého investované firmy a v následujících letech i aktivní zapojení do získávání dalšího venture investora nebo strategického investora.

Můžete podrobněji popsat exitovou strategii?

Exitová strategie je vedle růstu firem nejdůležitější částí pro náš úspěch. Od prvních měsíců našich investic jsou investované firmy v kontaktu s možnými budoucími investory a pravidelně komunikují jejich výsledky. V rámci rozvoje firem v našem portfoliu se snažíme zohledňovat investiční kritéria budoucích investorů nebo strategických investorů a jejich další doporučení při rozvoji. Když přijde ten správný čas pro náš exit, chceme být připraveni. Na realizaci spolupracujeme s našimi kontakty mezi venture fondy a s M&A poradci u exitů strategickým investorům. U většiny realizovaných investic je náš investiční horizont od pěti do sedmi let což odpovídá stavu, kdy před našim exitem přichází další venture investor, který investuje násobně vyšší částku než jsme investovali my a po uplynutí jednoho či dvou let přichází ten správný čas i pro nás.

Máte za sebou úspěšnou fázi Opifer Investments Stage 1. Na co se zaměříte ve fázi Stage 2?

Osvědčil se nám focus na projekty, za kterými je hlubší mnohaletý vývoj, který poskytuje konkurenční náskok. Posbírali jsme mnoho zkušeností v oblasti Oil & Gas, proto budeme nadále investovat do inovací v tomto sektoru a k tomu přidáváme Med-Tech oblast, která začíná významně růst. Med-Tech i proto, že jak nedávno řekl jeden náš partner, nestačí dělat věci správně, je třeba dělat správné věci! U takových projektů pak není hnacím motorem jen finanční úspěch, ale i  možnost zlepšit život kolem nás. Med-Tech startupy už však musí mít za sebou základní výzkum a úspěšné testování, jinak jsou pro nás příliš rizikové a nákladné nebo to musí být nějaký hardware.

Obě tyto oblasti jsou náročné na naše odborné zázemí, proto posilujeme a vytváříme nové odborné týmy s našimi partnery. V druhé polovině roku spustíme i specializovaný Geo Incubator v Brně za několik desítek milionů korun pro odborný rozvoj Oil & Gas projektů. Globální firmy z těchto sektorů významně investují do akvizic úspěšných startupů a inovací a exity dosahují velmi vysokých výnosů pro venture investory.

Nechceme zcela vynechat IT, menší část investic by měly tedy tvořit i investice do firem z oblastí virtualizace, kde máme bohaté zkušenosti díky jedné z našich investic a z oblasti IT Security.

Jaká je očekávaná výše investic a na jaké regiony se zaměříte?

Opifer stage II bude investovat celkem pět až sedm milionů eur do deseti až patnácti firem. Startup tak může získat investici až 500 tisíc eur. Naše zaměření je především na země střední a východní Evropy plus Izrael. Nemáme však teritoriální omezení.

 

Newsletter