Majetek nejbohatších je rekordní, ale křehký…

Počet movitých lidí, jejichž bohatství dosahuje 30 a více milionů dolarů, stále přibývá a v letošním roce vystoupal na nový rekord. Uvádí to čerstvý celosvětový průzkum, jehož výsledky však zároveň poukazují na nedostatečnou diverzifikaci bohatství těch nejbohatších. To znamená, že jejich majetek není chráněn před případnými šoky, jimž může být finanční systém vystaven.

Podle zprávy Wealth-X a UBS World Ultra Wealth, přibylo za rok k letošnímu červnu celkem 12.040 nových „ultra-bohatých“ jedinců. Jedná se o šestiprocentní nárůst oproti minulému roku, kdy celosvětový počet těchto boháčů dosáhl dosavadního maxima 211.275 osob. Skupina nejbohatších aktuálně disponuje téměř dvakrát větším majetkem, než dosahuje největší ekonomika světa. Pro upřesnění – hrubý domácí produkt Spojených států ročně dosahuje téměř 17 bilionů dolarů.

Investiční ředitel UBS Wealth Management, Simon Smiles ovšem varoval před faktory ohrožujícími skupinu bohatých. „Tato zpráva konstatuje, že jedinci ve skupině UHNW (ultra high net worth) drží téměř 25 procent – což je extrémně vysoký podíl – svého čistého jmění v hotovosti.“ Ze strachu z inflace drží navíc státní dluhopisy Německa a USA. To však podle Smilese již není příliš bezpečná strategie a výhled výnosu těchto dlouhodobých aktiv je vysoce „negativně asymetrický“.

Koncentrace bohatství je tak možná největší riziko, kterému musejí movití čelit. Tito lidé mají více než dvě třetiny majetku ve svém hlavním podnikání. Podle poslední zprávy se většina milionářů vypracovala sama a angažuje se ve vlastním podnikání. Hodnota těchto soukromých společností představuje téměř dvojnásobné množství, než které drží v akciích ve veřejně obchodovaných společnostech.

Tato „nepřiměřenost“ tak podle Smilese vystavuje bohaté „exogenním šokům,“ jakými mohou být technologické změny, nové předpisy nebo dramatické změny ve světě geopolitiky. Nová zpráva také předpovídá, že světová populace UHNW jedinců dosáhne v následujících pěti letech 250.000 osob, což představuje 18procentní nárůst oproti letošním údajům.

Severní Amerika a Evropa i nadále v průzkumu dominují. Spojené státy mají v tomto žebříčku stále největší zastoupení s celkovým počtem 69.560 osob. Nejrychlejší růst bohatých v následujících několika letech je očekáván především v Asii. 

Newsletter