Evropské i americké výnosy klesají. Dolar obrátil do zisku pod 1,0850 za euro. Koruna zpevnila pod 25,35 za euro.

MMF o ohrožení finanční stability

Mezinárodní měnový fond dnes zveřejnil seznam potenciálních hrozeb stability současného finančního světa. Obsáhlá studie jasně uvádí, že za poslední rok se riziko narušení finanční rovnováhy poměrně zvýšilo. V rámci celosvětového šetření pak Fond vyzdvihává několik oblastí, u kterých je potenciál hrozby největší.

Rostoucí volatilita

S tím, jak se finanční svět neustále vyvíjí, se postupně čím dál tím více objevují velké a z investorského hlediska nežádoucí výkyvy cen. To se týká nejen měnových kurzů, ale i dluhopisů a ostatních investičních instrumentů. Události, jako byl například listopadový flash crash na trhu amerických Tresuries či rapidní posílení švýcarského franku, mohou být předzvěstí blížícího se období extrémních cenových skoků.

MMF je přesvědčen, že pro udržení finanční stability je potřeba co nejnižší volatilita. Vzhledem k tomu, že neustále vznikají nové technologie, jako je vysokofrekvenční obchodování, či jsou zaváděny přísnější bankovní regulace, dochází i k postupnému přetváření dosavadní podoby finančních trhů, což s sebou přináší i více zranitelných míst.

Deflace a špatné úvěry

Nositelé měnové politiky v eurozóně a Japonsku mohou podněcovat nestabilitu, pokud se i nadále budou spoléhat výhradně na extrémně snadný a levný přístup k likviditě, kvůli kterému jim unikne skutečný problém v podobě prašivých půjček a nedostatečné konkurenceschopnosti vlastních zemí.

„Selhání v podobě podpory současné měnové politiky zanechá ekonomiky mnohem zranitelnější. Mezi největší rizika scénáře potenciálního propadu můžeme zařadit trvající deflační tlak, rostoucí zadluženost soukromého sektoru i nafukující se rozvahy bank,“ přepisuje varovná slova MMF server Wall Street Journal.

Pád cen ropy

Spotřebitelé a země, které jsou čistými importéry ropy, prožívají díky propadu cen „černého zlata“ období výrazné úspory nákladů. Naopak ropné společnosti čelí výrazným ztrátám, které se ve výsledku přenášejí i na jejich věřitele. Energetické firmy tak mají problém se samotným splácením již poskytnutých půjček.

Dolarový dluh

Společnosti z rozvojových trhů a vlády, které si vypůjčily finanční zdroje denominované v dolarech, čelí problému s jejich splácením. Vzhledem k tomu, že naprostá většina jejich příjmů je denominována v domácí měně, která vůči dolaru postupně oslabuje, prodražuje se dlužníkům každá další splátka.

Změna americké úrokové politiky

Investoři napjatě očekávání, zda Federální rezervní systém přistoupí ke zvýšení svých krátkodobých sazeb. Jakmile by byl tento krok proveden mnohem dříve, než většina očekává, a byl by i mnohem razantnější, pravděpodobně by došlo k okamžitému skoku dlouhodobých úrokových sazeb, což by s sebou přineslo i další zvýšení volatility.

Bubliny na trzích

Mezinárodní měnový fond je přesvědčen, že období úrokových sazeb na úrovni technické nuly je živnou půdou pro vytváření spekulativních bublin.

Čínský realitní trh

MMF odhaduje, že expozice bank v čínském realitním sektoru dosahuje zhruba 20 % hrubého domácího produktu země. Pokud by došlo k náhlému propadu cen nemovitostí, mohlo by to rozpoutat vlnu potíží napříč čínským finančním sektorem, která by se poté pravděpodobně přenesla i do zbytku světa.

MMF: Světová ekonomika bude letos a příští rok mírně zrychlovat

Newsletter