NWR propadá: Ubývají peníze, roste dluh, úpis akcií za zlomek ceny

Těžební skupina New World Resources překvapila zveřejněním provozních výsledků za první pololetí a finanční kondice firmy, ukazující na další pokles hotovosti a nárůst zadlužení. Zároveň informovala o mimořádné srpnové valné hromadě, která má posvětit emisi nových akcií. To pro akcionáře znamená masívní ředění jejich podílů. Akcie ve čtvrtek v pražském obchodování odpovídají propadem o 30 %, nové historické dno dnes vymezily na úrovni 2,55 Kč za akcii.

Provozní výsledky: Snížení ztráty, nárůst dluhu

NWR na základě předběžných čísel do konce června procházela ve druhém čtvrtletí roku podobným vývojem, jako ve čtvrtině roku úrovní: poklesem tržeb při nižším prodaném objemu a to při nižších průměrných prodejních cenách koksovatelného uhlí, naopak nárůstem EBITDA při snížení těžebních nákladů a tvorbě zásob.

Na úrovni provozního výsledku NWR zveřejní příznivější číslo s ohledem na fakt, že se ve 2Q letošního roku neopakovala mimořádná negativní položka ze stejného období před rokem v rozsahu 307 milionů eur.

NWR upozorňuje, že finanční pozici provází pokles hotovosti a hotovostního ekvivalentu v důsledku odlivu hotovosti jak z provozní tak investiční části aktivit. Na konci prvního pololetí NWR disponovala hotovostí 122 milionů eur při zadlužení 811 milionů eur, z čehož 48 milionů eur je splatno v následujících 12 měsících. V důsledku čisté zadlužení firmy dosahuje 689 milionů eur a meziročně se zvedlo proti 625 milionů eur v polovině loňského roku o desetinu.

NWR stále chybí podpora části věřitelů záchrannému plánu. Sejde se s nimi na konci srpna

Kompletní finanční výsledky za první polovinu roku NWR zveřejní 21. srpna.

Emise nových akcií za 17 % stávající ceny

Společnost NWR oznámila již 2. července, že součástí restrukturalizačního plánu je získání zhruba 150 mil. eur nového kapitálu, z čehož 118 mil. eur má činit emise nových akcií stávajícím akcionářům a zhruba 32 mil. eur ve formě nových akcií má být přiřazeno stávajícím držitelům dluhopisů. Dnes zveřejněný prospekt emise akcií přibližuje podmínky úpisu nových akcií stávajícím akcionářům.

NWR navrhuje získat kapitál ve výši zhruba 118 mil. eur (před náklady) upsáním 5.030.100.717 nových akcií. Cena 2,3457891 eurocentů za jednu akcii, která je v případě přijetí návrhu splatná nejpozději do 11:00 (londýnského času) dne 23. září 2014, představuje 82,93procentní diskont vůči závěrečné ceně z 29.7. ve výši 10,875 pencí (a 19,54procentní diskont vůči teoretické „ex-rights“ ceně 2,916 eurocentů). Závěrečná cena z 29.7. je v librách, zatímco cena emise je denominována v eurech, proto byl použit konverzní kurz 0,7914 k 1 euru ke dni 29.července 2014. K realizaci emise je potřeba souhlas akcionářů. Akcionáři mají podmínky úpisu schválit na mimořádné valné hromadě, která se bude konat 20. srpna v 10:00 v sídle společnosti.

Stávajícím akcionářům bude nabídnuto 19 nových akcií (každá za cenu 2,3457891 eurocentů) za jednu existující akcii. Ti, kteří nebudou mít o nové akcie zájem, mohou svá práva prodat nebo převést.
 
Společnost CERCL Mining BV, majoritní akcionář NWR Plc, který vlastní 63,56 % stávajících akcií, učinila závazek přijmout plný počet nových akcií, na které má nárok. To představuje celkovou investici ve výši přibližně 75 milionů eur.

NWR propadá: Masívní ředění jisté, prodej OKD i konec firmy možný (+komentáře analytiků)

NWR zopakovala, že nová emise představuje 96 % celkového počtu stávajících akcií. S novými akciemi by se mělo začít obchodovat k 24. září 2014 na londýnské akciové burze a následně také na trzích v Praze a ve Varšavě.

Plné prohlášení NWR na webu společnosti

 

Newsletter