O2 loni opět rostl zisk, firma naplnila své cíle

AKTUALIZOVÁNO – Telekomunikační operátor O2 loni zvýšil čistý zisk o 3,6 procenta na 5,3 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA vzrostl o tři procenta na 10,5 miliardy a firma tak splnila své cíle. Konsolidované výnosy rostly o 0,4 procenta na 37,5 miliardy korun.

Firma tak i ve druhém roce po rozdělení dokázala meziročně držet stabilní výnosy. „Telekomunikační trh je nadále velmi konkurenční, navíc od května se v našich finančních výsledcích negativně projevuje dopad nové regulace roamingu. Přesto se nám podařilo již druhým rokem po oddělení infrastruktury udržet výnosy na úrovni předchozího roku a zvýšit čistý zisk. Hlavními růstovými oblastmi zůstávají O2 TV a mobilní data,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel O2 Czech Republic Tomáš Budník.

„Na valné hromadě zamýšlíme navrhnout akcionářům vyplatit za rok 2016 dividendu a část emisního ážia v celkové výši 21 korun na akcii,“ uvedl Budník k návrhu výplaty odměny akcionářům. Dohromady tedy plánuje firma akcionářům vyplatit 21 Kč na akcii před zdaněním, celkem tedy 6,5 miliardy korun. Při současné ceně akcií to představuje pro akcionáře téměř 8% výnos.

„Akcie O2 v průběhu ledna dosáhly naší cílové ceny na 267 CZK na akcii. Vzhledem k stále tvrdšímu postoji regulátora a tlaku na ceny služeb je prostor k výraznějšímu růstu tržeb i zisku stále omezenější. Bereme v potaz i do budoucna nižší možnou dividendu, což se na ocenění projeví mírně negativně. Z tohoto důvodu nevidíme v současné době prostor pro další růst ceny akcií, a proto snižujeme naše doporučení z Koupit na Držet,“ uvedl Richard Miřátský z Komerční banky.

Počet zákazníků mobilních smluvních služeb O2 v České republice se v roce 2016 zvýšil o 119 tisíc. Budoucí negativní vliv regulace roamingu plánuje O2 částečně kompenzovat novými službami v oblasti pojištění a elektronické evidence tržeb.

„Abychom i v budoucnu reagovali na vzrůstající potřeby našich zákazníků, zvýšili jsme v roce 2016 investice meziročně o třetinu. Za poslední tři roky jsme jen v České republice vynaložili na rozvoj a provoz mobilní sítě zhruba 23 miliard korun přímých nákladů, z čehož téměř 5,5 miliard bylo příjmem do státního rozpočtu, “ dodal Budník.

Zatímco průměrná spotřeba mobilních dat na zákazníka O2 za poslední tři roky vzrostla 4,5 krát, průměrná útrata za mobilní služby klesla za stejné období o 11 procent; jednotková cena za 1 GB pro zákazníka tak poklesla o 80 procent.

„Regulace bude naše finanční výsledky negativně ovlivňovat i v budoucích letech, proto vstupujeme i do oblasti finančních služeb. Výnosy z pojištění a řešení EET nám budou částečně kompenzovat nižší výnosy z roamingu,“ dopnil Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti.

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl ke konci prosince 4,941 milionu. To je meziročně o procento více. Počet zákazníků smluvních služeb se zvýšil o 3,7 procenta na 3,356 milionu.

Počet zákazníků služby O2 TV, která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl ke konci prosince 221 tisíc (IPTV a OTT verze), meziročně o 6,1 procenta více.

Majoritním vlastníkem O2 je investiční skupina PPF. V roce 2015 PPF od O2 oddělila sítě a datová centra do společnosti CETIN.

Newsletter