Open banking? Přinese nové příjmy. Chce to ale předvídavost

Otevřené bankovnictví,  které umožňuje třetím stranám vyvíjet nové produkty a služby s využitím rozhraní pro programování aplikací (API), ​se i nadále vyvíjí. Banky riskují nahrazení a odstranění z role prostředníka, pokud pečlivě nezvolí svou roli a zákaznický obchodní model a nezačnou API používat. Vyplývá to z výroční zprávy o retailovém bankovnictví, kterou zveřejnily společnosti Capgemini a Efma.

Banky ve spolupráci s FinTech firmami mohou určovat směr otevřeného bankovnictví a nabízet inovativní a personalizované služby, které vytvoří nové zdroje příjmů a poskytnou zákazníkům větší hodnotu.

„FinTech společnosti získávají lepší hodnocení v oblasti pozitivních zákaznických zkušeností než tradiční banky, a banky se proto otevřeně snaží o spolupráci s FinTech. Otevřené bankovnictví nabízí bankám příležitost udržet si a rozvíjet zákaznickou základnu začleněním nových služeb třetích stran, a přizpůsobit a upravit tak produkty a služby na míru zákazníkům,“ uvedl Anirban Bose, ředitel celosvětových bankovních a kapitálových trhů ve společnosti Capgemini

Pro banky, které nepřemýšlí strategicky a neznají svou roli v otevřeném bankovnictví, podle něj existuje možnost, že budou jako prostředníci u zákazníků odstraněni. „Je nezbytné, aby banky začaly s transformací svého podnikání a vytvořily a upevnily svůj dlouhodobý přístup k otevřenému bankovnictví,“ dodal Bose.

API nabízí cestu k transformaci otevřeného bankovnictví

Výroční zpráva detailně popisuje, jak API nabízí cestu směrem k otevřenému bankovnictví, kde FinTech a finanční instituce spolupracují namísto konkurování ve snaze o vytvoření zákaznicky orientovaných řešení. Přestože API vyvolávají určité obavy týkající se bezpečnosti a ochrany soukromí, jedná se o klíčovou věc, aby banky mohly využít vynalézavosti FinTech společností a nemusely zásadním způsobem měnit stávající infrastrukturu.

API usnadňuje tok informací a spolupráci mezi stranami v propojeném technologickém ekosystému

 

„Nejúspěšnější banky budou využívat otevřené API pro vytváření nových příjmů, pro detailní zpětnou vazbu od zákazníků a pro zlepšení zákaznických zkušeností,“ uvedl Vincent Bastid, generální sekretář v organizaci Efma. „Mnoho bank v současné době používá API interně ke zlepšení toku informací mezi systémy. Ale vidíme také vizionářské banky, které vidí budoucnost v otevřeném bankovnictví a proaktivně zpřístupňují své systémy a data třetím stranám a vytváří nové zdroje příjmů,“ poznamenal Bastid.

Spolupráce je klíčem k budoucnosti otevřeného bankovnictví

Jak přesně bude probíhat vývoj směrem k otevřenému bankovnictví, není ovšem zdaleka jasné. Většina FinTech respondentů (53,8 %) a bank (43,5 %) si představuje budoucnost, ve které banky a FinTech společnosti budou spolupracovat na vybudování platforem napříč odvětvími s přidruženými doplňkovými službami, které přinesou prospěch zákazníkům.

Méně pravděpodobné, ale stále možné, je to, že banky budou i nadále poskytovat produkty a služby, ale distribuci ponechají FinTech společnostem, velkým technologickým organizacím a dalším novým otevřeným platformám. To má potenciál snížit náklady na zisk zákazníků, ale vyvolává to otázky související s brandingem a „vlastnictvím zákazníků“. Téměř polovina FinTech společností předpovídá tento budoucí scénář, u bank to podobně vidí pouze 28,8 % respondentů.

Z letošní zprávy také vyplývá velká chuť k užšímu partnerství mezi FinTech společnostmi a bankami. Drtivá většina bank (91,3 %) a většina FinTech společností (75,3 %) uvádí, že v budoucnu očekávají spolupráci. Banky poskytnou přístup ke svým bohatým zdrojům, zkušenostem a odborným znalostem a FinTech nabídnou pružnost, rychlost uvedení produktů na trh a čerstvý a neotřelý přístup k zákazníkům. Pokud budou banky a FinTech společnosti spolupracovat a využijí výhod API, mohou vzájemně doplnit své silné stránky a zlepšit zkušenosti zákazníků mnohem lépe, než kdyby se o to snažil každý sám.

„Každý den pracujeme s klienty, kteří nám říkají, že se snaží lépe pochopit roli, jakou by měli hrát s příchodem těchto nových obchodních modelů, včetně investic potřebných ke spolupráci s novými hráči. Řada z nich si uvědomuje, že Open Banking je nový standard, ale stále nevědí, jak postupovat,“ konstatoval Bose. „Ukazujeme našim klientům, jak příležitosti v otevřeném bankovnictví jednoduše zlepší jejich produktové portfolio, distribuční sítě, vytvoří nové příjmy a minimalizují riziko odstranění z role prostředníka,“ dodal.

FinTech firmy získávají vyšší hodnocení v oblasti zákaznické zkušenosti, klíčem bude spolupráce

FinTech společnosti podle reportu dobře rozklíčovaly, co zákazníci chtějí, což představuje hrozbu pro vztah bank se zákazníky. Velké technologické společnosti, jako Amazon, Apple a Facebook, mají na zákazníky vliv a ti pak od bank a poskytovaných zkušeností očekávají více. Proto se zákazníci přiklání k FinTech společnostem, které podle 40,3 procent zákazníků poskytují pozitivní zkušenosti, ve srovnání s 37,1 procenty zákazníků, kteří zmiňují pozitivní zkušenosti u bank. FinTech společnosti jsou nejpopulárnější v Severní Americe, kde 57,8 procent zákazníků uvádí, že nabízí pozitivní zkušenost, ve srovnání s 49,5 procenty, kteří v této souvislosti uvádí banky. Celosvětově zákazníci, kteří jsou mladí a technicky zdatní, budou s největší pravděpodobností preferovat FinTech.

API usnadňují vytváření inovativních a cenných zákaznických zkušeností, protože spojují znalosti bank a FinTech společností. Výzvy spojené s rozvojem otevřeného bankovnictví zahrnují potřebu správy a konzistentních technologických norem. Navíc banky musí určit svou roli v otevřeném bankovnictví, jak efektivně personalizovat zákaznická data a jak se připravit na nové tržní příležitosti.

World Retail Banking Report 2017 analyzuje, jak API podporují obchodní a technologické výsledky a jak umožňují produktivní spolupráci mezi různými subjekty. Zpráva obsahuje data z globálního průzkumu a rozhovorů s vedoucími pracovníky ze 126 bank a FinTech společností.
 
 

 

Newsletter