Krátké korunové sazby klesly. Koruna oslabila nad 25,40 za euro a nad 23,40 za dolar. Dolar proti euru zpevnil pod 1,0850. Americká výnosová křivky se napřimuje.

Pandemické komplikace přelévají část obnovy české ekonomiky do roku 2022

Klíčové body

  • Mezinárodní měnový fond zvýšil očekávaný meziroční růst světové ekonomiky v roce 2021 na 6 %.
  • Ekonomika ČR poroste v roce 2021 meziročně o 4,2 % a v roce 2022 o 4,3 %.
  • Dolar oslabuje proti euru vlivem poklesu výnosů amerických dluhopisů.
Zdroj: Depositphotos

Mezinárodní měnový fond vydal aktualizovaný výhled světové ekonomiky. Prognóza se nepřekvapivě věnuje především dopadům pandemie COVID-19 a opatřením proti dalšímu šíření viru. I přes přetrvávající rizika a nejistoty v oblasti ekonomické obnovy zvýšil Mezinárodní měnový fond očekávaný meziroční růst světové ekonomiky v roce 2021 na 6 %, což je 0,5 procentního bodu více, než tomu bylo v lednovém výhledu. Posílit má meziročně i tempo růstu objemu světového obchodu, a to konkrétně o 8,4 %.

Výhled světové ekonomiky je stále ovlivněn přítomností významných rizik spojených s pandemií v oblasti zdravotní situace, ale i v oblasti implementace pravidel a opatření pro omezení šíření viru. Tato rizika dle prvních předpokladů měla být omezena skrze vakcinaci, která celosvětově probíhá pomaleji, než bylo očekáváno. Problematicky se v současné době jeví i konkrétní regiony, kam patří i Česká republika. Její ekonomika by měla dle odhadů Mezinárodního měnového fondu v roce 2021 meziročně růst o 4,2 % a v roce 2022 o 4,3 %. Česká republika je vedle Dánska jedinou zemí v Evropě, kde je predikován vyšší meziroční růst pro rok 2022 než pro rok 2021. V Česku je toto způsobeno především relativně horším vývojem pandemie, než je tomu u dalších zemí Evropy.

Mezinárodní měnový fond očekává meziroční růst HDP v rozvinutých zemích o 5,1 % v roce 2021 a o 3,6 % v roce 2022. Zlepšení ekonomického výhledu se dotklo nejcitelněji zemí severní Ameriky – USA a Kanady. Pro USA byl výhled upraven o 1,3 procentního bodu směrem nahoru na konečný 6,4% růst v roce 2021. V Kanadě byl výhled zvýšen o 1,4 procentního bodu na 5% meziroční růst HDP v roce 2021. V rámci eurozóny došlo spíše ke kosmetické úpravě o 0,2 procentního bodu na 4,4 % očekávaného meziročního růstu HDP v roce 2021, kde z velkých ekonomik dle predikcí meziročně poroste nejrychleji Španělsko (6,4 %) a Francie (5,8 %). Posílení v rámci prognózy stojí na očekáváném zrychlení tempa vakcinace a na schválení řady fiskálních balíčků v rámci světových ekonomik, kdy nejvyšší význam z pohledu světové ekonomické obnovy přikládá report fiskálnímu balíčku v USA.

Nejsilnější ekonomika eurozóny – Německo – dle predikce meziročně posílí pouze o 3,6 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v lednové predikci. To částečně vychází z faktu, že se německá ekonomika v roce 2020 nepropadla tak hluboko, což vedlo ke zvýšení srovnávací základny, která nedovolí vyšší procentuální růst ekonomiky. Propad německé ekonomiky v roce 2020 činil 4,9 %, zatímco ve Španělsku to bylo 11 % a ve Francii 8,2 %. Další rovinou je pak skladba národního hospodářství jednotlivých zemí, kdy jsou turistické oblasti postiženy dopady pandemie podstatně více než regiony, které spoléhají více na průmysl a opatřeními méně zatížené typy služeb.

Kulhání ekonomické obnovy v rámci eurozóny za predikovanou obnovou USA naznačené v rámci reportu Mezinárodního měnového fondu na trzích příliš nepromlouvá. Euro v den zveřejnění ekonomického výhledu proti dolaru posilovalo, za čímž stál především pokles výnosů amerických dluhopisů. Rozdíly úrokových sazeb mezi desetiletými německými a americkými dluhopisy zůstanou vlivem lepší kondice ekonomiky USA pod tlakem. V případě, že výnosy amerických dluhopisů porostou, pak lze očekávat tlak na silnější dolar.

Vedle komplikací s hospodářským vývojem jednotlivých ekonomik přinesla pandemie řadu změn i v oblasti cen komodit, kdy např. cena ropy v roce 2020 klesla oproti roku 2019 o 32,7 %. Dubnová prognóza Mezinárodního měnového fondu počítá s meziročním růstem cen ropy v roce 2021 o 41,7 %, což je hodnota o 20,5 procentního bodu vyšší, než tomu bylo v lednovém výhledu. Významnou měrou přispívá růstu cen ropy rétorika ropného kartelu OPEC+, která plánuje omezovat nabídku ropy, aby vyvinula tlak na růst ceny, který by mohl ropným zemím pomoci s financováním balíčků na podporu ekonomické obnovy.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1868 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 92,36 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1812 do 1,1896 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,02 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,94 až 26,09 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 21,85 až 22,17 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. odpovědnost.

Newsletter