Pokles cen v průmyslu v červnu zmírnil svoji dynamiku

AKTUALIZOVÁNO – Ceny průmyslových výrobců se v červnu snížily o 4,4 procenta po květnovém poklesu o 4,8 procenta. Meziměsíčně naopak vzrostly o 0,3 procenta, oznámil dnes Český statistický úřad.

„Pokles cen v průmyslu v červnu zmírnil svoji dynamiku, byť meziroční propad cen zůstává citelný. Klíčovým důvodem tohoto deflačního vývoje, který je momentálně příznačný pro všechny země EU s výjimkou Malty, byly v červnu i nadále nízké ceny pohonných hmot. Netřeba ale připomínat, že cena ropy se nepřímo promítá i do cen mnoha průmyslových vstupů z jiných segmentů,“ uvedl hlavní ekonom skupiny Roklen Lukáš Kovanda.

Meziročně nižší byly zejména ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Klesly ceny chemických látek a výrobků o 12,1 procenta, těžby a dobývání o 7,3 procenta a obecných kovů a kovodělných výrobků o 4,3 procenta. Ceny v oddílu elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly nižší o 4,1 procenta.

Snížily se ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 3,2 procenta, z toho ceny mléčných výrobků o 10,4 procenta. Ceny vody, její úpravy a rozvodu vzrostly o 1,6 procenta a ceny v oddílu nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 0,7 procenta. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o devět procent.

V meziměsíčním srovnání rostly hlavně ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 0,9 procent. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 0,4 procenta, z toho ceny mléčných výrobků o 2,7 procenta.

Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 6,4 procenta. Ceny stavebních prací byly vyšší o 1,1 procenta a tržních služeb o 0,3 procenta. Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o procento, stavebních prací o 0,2 procenta. Ceny tržních služeb klesly o 0,3 procenta.

Kovanda dodal, že samy o sobě nízké ceny energetických vstupů tuzemským výrobcům pochopitelně svědčí. Problematičtější je ovšem vývoj na globálních trzích, který odrážejí. Ten je poznamenán například obavami o další makroekonomický vývoj v Číně nebo nejistotou způsobenou kolem odchodu Velké Británie z Evropské unie. „Citelnější zpomalení globálního růstu by se dříve či později promítlo i do kondice české ekonomiky. Snížení růstu čínské ekonomiky o jeden procentní bod připravuje růst české ekonomiky o 0,2 až 0,3 procentního bodu,“ dodal ekonom.

Meziroční růst spotřebitelských cen se v červnu nezměnil

„Dopad dnešních čísel do spotřebitelské inflace by tedy měl být pozitivní, nicméně nevýznamný. Navíc výsledky britského referenda zastavily růst cen ropy, a tak zmírnily i tlak na další růst cen,“ poznamenal Viktor Zeisel z Komerční banky.

Česká národní banka však na neustávající pokles cen v průmyslu zatím podle Kovandy reagovat nebude. Stále lze předpokládat, že deflační tlaky se v oblasti pohonných hmot ve druhé polovině roku začnou zmírňovat, ruku v ruce s odezněním efektu meziročního srovnání a v souvislosti s opětovným postupným zdražováním ropy na světových trzích.

Statistici dnes také oznámili indexy cen vývozu a dovozu za květen. Vývozní ceny se meziměsíčně zvýšily o 0,2 procenta a dovozní ceny o 0,4 procenta. Meziročně se vývozní ceny snížily o 4,4 procenta a dovozní ceny klesly o 6,4 procenta.

Newsletter