Pražské pozdvižení: Motejlek o akciích O2 i Fortuně

Slova šéfa dozorčí rady operátora O2 Martina Štefunka pro Motejlek.com o možné mimořádné výplatě ážiového fondu, odpovídající 38 korunám na akcii, vyvolala poprask mezi investory do akcií O2 na pražské burze. Ty v úterý skokově posílily o 13 procent na 192 korun za akcii, nejprudčeji od rozdělení firmy v úvodu června. Novinář Miroslav Motejlek se netají tím, že akcie O2 drží a za dobrou investici považuje. Prodleva mezi rozhovorem z 19. srpna a jeho dnešním zveřejněním vzbudila pozornost dohledu nad trhem a pražské burzy. Motejlek tvrdí, že vyřčenou informaci žádným způsobem nezneužil a pro Roklen24 vysvětluje, co stojí za jeho přesvědčením o dobré investici jménem O2. Čemukoli nekalému se ve vydaném a Roklen24 zaslaném stanovisku brání také sám operátor O2.

O2 (+14 %) zvyšuje svou atraktivitu. Co si o tom myslet?

R24: Pražská burza i dohled nad trhem se zajímají o dnes zveřejněný rozhovor, uskutečněný 19. srpna, s šéfem dozorčí rady O2 Martinem Štefunkem. Stojí podle Vás dnešní vzestup akcií O2 na rozhovoru, zveřejněném na Vašem serveru?

Nemohu za to, že si investoři takto vyhodnotili dnes námi zveřejněné informace. Velikost ážiového fondu je veřejně dostupnou informací. Už nositel Nobelovy ceny Franco Modigliani tvrdil, že výplata prostředků akcionářům pomocí úvěru nemění fundamentální hodnotu společnosti.

R24: Sám jste investorem do akcií O2. Veřejně o nich hovoříte jako o dobré investici. Co jsou pro Vás důvody?

Detailně jsem to rozebral v textu „Tucet a dvě vysvětlení, proč jsou akcie O2 dramaticky podhodnocené“. 

Na Roklen24 se svolením vybíráme:

Výsledky za první pololetí 2015 indikují celoroční čistý zisk na akcii cca 15 korun a EBITDA na akcii cca 31 korun. Free cash flow na akcii bude cca 19 korun, tedy výrazně nad úrovní čistého zisku a výrazně nad 50 % EBITDA. …

EBITDA nové O2 má výrazně jinou strukturu než O2 před rozdělením. Je výrazně odlišná od struktury dalších operátorů, kteří mají v rozvaze infrastrukturu… O2 má náklady spojené s infrastrukturou už v plné míře zohledněné v EBITDA …

Myslím, že přiměřenější je používat multiple západní Evropy. Tak se pak v průměru dostáváme na 7-8 EV/EBITDA. Řekněme tedy 7,5×18=135-4 (dluh)=131 miliard. Následně děleno počtem akcií a vyjde nám 422 korun na akcii …

Dividendový výnos západních telco firem se pohybuje někde kolem 3-4 procent. V případě O2 počítejme s dividendou 15 korun x 25=375 korun na akcii….

Za O2 je zodpovědný Martin Štefunko. Při pohledu na jeho historické výsledky není důvod pochybovat, že jeho počínání bude opět mimořádně úspěšné. 

R24: Akcie O2 veřejně komentujete zejména od června. Vnímáte je jako zajímavou investici až po rozdělení firmy? 

Nikoli, první nákupy jsem uskutečnil v době jejich pádu po vyřazení z příslušného indexu. Tedy ještě před rozdělením. Nastalá panika mi vzhledem k výsledkům za první čtvrtletí 2015 přišla neadekvátní. Poslední nákup akcií O2 (již bez Cetinu) jsem uskutečnil na konci června. 

R24: Přesně opačně, než o akciích O2, hovoříte o akciích Fortuny. Co je pro Vás důvodem pesimistických komentářů směrem firmy, potažmo hodnoty jejích akcií na burze? 

Problémy Fortuny vidím v současném managementu, zhoršených hospodářských výsledcích. Velkým rizikem jsou i zákonné normy s dopadem na výsledky Fortuny. 

O2: Nic není rozhodnuto

Na některými investory rozporuplně vnímaný způsob zveřejnění zásadní kurzotvorné informace i zájem dohledu reagoval sám operátor O2 svým prohlášením.

„O2 Czech Republic je konsistentní a opakuje, že nemá žádnou oficiální dividendovou politiku. Jakýkoliv návrh na výplatu odměny akcionářům bude učiněn představenstvem společnosti po skončení účetního roku a bude brát v úvahu dividendovou kapacitu a hotovost, která bude k dispozici. Představenstvo společnosti neučiní žádný návrh na výplatu dividendy, který by nebyl udržitelný. Proto je a bude vedení společnosti konsistentní a neočekává, že dividenda bude nula ani 30 Kč,“ stojí v úvodu prohlášení O2.

Firma potvrdila, že zamýšlí refinancovat svůj současný dluh (7 mld. Kč) v závislosti na současných podmínkách na dluhovém trhu. „V případě, že by představenstvo navrhlo dividendu ve výši 100 % čistého zisku, hotovostní kapacita by byla dostatečná. Společnost má kapacitu vyplatit emisní ážio (až 38 Kč na akcii), nicméně jednalo by se o jednorázovou a mimořádnou odměnu pro akcionáře. Management tuto možnost interně diskutuje, nicméně žádné rozhodnutí nebylo dosud učiněno. (poznámka managementu O2 Czech Republic: konečné rozhodnutí o výplatě odměny akcionářům je v působnosti valné hromady. Možnost vyplatit emisní ážio jsme diskutovali každý rok a rád bychom připomněli, že valná hromada, která se konala 22. dubna 2013, rozhodla o výplatě části emisního ážia),“ uvedla O2 dále ve svém stanovisku.

Směrem ke komentáři o kapacitě pro dostatečné zadlužení, ten se dle O2 týkal skutečnosti, že současné zadlužení na úrovni podílu čistého dluhu k EBITDA (čistý dluh = dluh mínus hotovost) je výrazně pod úrovní obvyklou v telekomunikačním odvětví, která je v rozmezí 2,0 až 2,5 krát. „Pokud se toto vezme do úvahy, může se zadlužení teoreticky zvýšit až na 20 – 25 miliard Kč,“ uzavřela firma.

Akvizice, investice nebo výplata

Už na setkání managementu O2 s novináři po zveřejněných výsledcích za pololetí padlo, že O2 má v posledním čtvrtletí roku splatné čtyři miliardy korun a bude je chtít refinancovat – a k tomu tři miliardy korun dlouhodobějšího složeného úvěru od více bank. „Když se podíváte, kolik generujeme hotovosti a jaký je poměr ke dluhu, jsme fakticky nezadlužená společnost, která půjčit nepotřebuje pro generování velkého množství hotovosti a takové banky půjčí nejraději. Zde se cítím velmi komfortně,“ uvedl tehdy pro Roklen24 finanční ředitel Tomáš Kouřil. Uvědomuje si, že podmínky na trhu v podobě nízkých úroků nebudou trvat navěky a je to podle něj jasný důvodem, proč O2 musí v tomto směru pohnout.

„O2 se standardně podívá na výsledky celého roku, stav hotovosti, na to, jakou máme kapacitu cokoli vyplatit a navrhneme valné hromadě návrh, ve kterém zohledníme všechny možné budoucí hotovostní výdaje a akviziční cíle. To byla také praxe posledních dvou let,“ komentoval pak pro Roklen24 generální ředitel Tomáš Budník otázku výplaty dividendy. „Jednoduše a s péčí řádného hospodáře se na to díváme tak, že buď hotovost zadržíme a vyšší hodnotu vytvoříme akvizicí nebo organickou investicí a pokud v danou chvíli ne, tak tu hotovost vyplácíme,“ kompletoval postoj managementu Tomáš Budník.

Newsletter