Průzkum ING o partnerské nesdílnosti v oblasti financní

Třetina Čechů považuje za normální, že mezi sebou partneři mají tajemství týkající se financí. Ta se mohou týkat tajného účtu, který přiznala téměř pětina dotazovaných Čechů, nebo nějakého nákupu, o kterém partner neví. Alespoň jeden takový nákup „na zapřenou“ za loňský rok přiznala čtvrtina zadaných Čechů. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu ING, který uskutečnila prostřednictvím agentury Ipsos na přelomu října a listopadu minulého roku ve 13 zemích Evropy na vzorku 12 743 lidí. 

Na 31 % Evropanů žijících v manželství či v partnerském svazku si myslí, že je normální mít před partnerem nějaké tajemství týkající se financí. Češi se v tomto ohledu se 33 % řadí k evropskému průměru. Maximální otevřenost a upřímnost vyznávají Nizozemci, mezi nimiž považuje utajování peněžních záležitostí za běžné jen 13 % dotázaných. Nejbenevolentnějším národem jsou  pak Francouzi (42 %).

„Pro vlastnictví tajného účtu může existovat dobrý důvod, například spoření na tajné plány do budoucna, na snubní prsten nebo exotickou dovolenou, kterou chce střadatel svého partnera překvapit. Na druhou stranu to může být signálem neochoty řešit se svým protějškem osobní finance, což je ve většině evropských kultur vnímáno negativně,“ řekl ředitel retailového bankovnictví ING Bank Libor Vaníček.

Pravděpodobnější se podle něj jeví hypotéza, že tajnými finančními úsporami partneři posilují svůj pocit nezávislosti, což platí především pro mladší generace. Podle průzkumu totiž finanční tajnůstkaření v partnerství s věkem klesá a u osob nad 55 let je proti nejmladší generaci na polovičních hodnotách.

Celkem 17 % Evropanů přiznalo, že mají tajný bankovní nebo spořicí účet, o kterém jejich partner neví. V Česku se k tajnému účtu přiznala dokonce téměř pětina zadaných respondentů, v Rakousku téměř čtvrtina a v Turecku až 28 % osob. Obdobně jsou na tom Evropané i při nákupech „na zapřenou“. Pětina z nich si v minulém roce koupila nějakou věc a tento výdaj před partnerem zatajila. V ČR si tajný nákup dopřála dokonce více než čtvrtina (26%) dotázaných žijících v partnerském svazku. Větší tajnůstkáři jsou už jen obyvatelé Turecka (27%) a Rumunska (31%). Na druhém pólu stojí Nizozemci, kde v loňském roce před partnerem zatajilo nějaký výdaj jen sedm procent lidí. 

Téměř čtvrtina Čechů by se cítila trapně, pokud by si musela půjčit peníze v bance. Pokud by šlo o půjčku od rodiny a známých, trapně by se cítila dokonce více než polovina dotázaných (57%). Rozpaky při půjčce v bance by cítilo 38 % Evropanů, při půjčce od přátel či rodiny pak téměř dvojnásobek (74%).

„Je přirozené, že v případě finančního závazku vůči rodině a známým bychom pociťovali stud ve větší míře než v případě bankovní instituce. Potřebu půjčit si peníze má řada lidí spojenu s pocitem, že v nějakém ohledu zklamali, protože nedokážou daný závazek sami financovat. Proto je pro lidi přirozeně snazší a méně stresující vytvořit si závazek u anonymní společnosti, jakou je banka,“ upozornil Vaníček. 

Newsletter