Sazby mohou růst i za koronaviru. Další pokus stabilizovat tureckou měnu

Zatímco trend světových centrálních bank se od března ubírá k co nejvíce akomodativní měnové politice, která má zajistit co největší uvolnění měnových podmínek, turecká centrální banka jde opačným směrem. Na včerejším zasedání přikročila ke zvýšení hlavní týdenní repo sazby o 200 bazických bodů z 8,25 % na 10,25 %.

Cílem centrální banky je zkrotit v poslední době sílící inflační výhled. K tomu potřebuje mimo jiné zabrzdit odliv kapitálu spojený s intenzivně oslabující lirou. Tureckým problémem je kombinace úvěrové expanze, která živí deficit tureckého běžného účtu. V jeho případě nedochází na pokrytí přebytkem účtu finančního (zde naopak dochází k odlivu především nerezidentního kapitálu), výsledkem jsou tudíž tenčící se zásoby devizových rezerv. Turecko je tak paradoxně v situaci, kdy se nachází opět na prahu měnové krize, která je způsobena úvěrovou expanzí bránící ekonomiku proti ještě většímu propadu.

K tomu, aby lira získala pevnější půdu pod nohama, by byla potřeba rychlá obnova zahraniční poptávky, která je aktuálně stále ovlivněna dopady opatření proti koronaviru. Druhou možností, byť s velkým otazníkem ohledně délky trvání očekávaného úspěchu, byl zásah centrální banky. Ještě před zářijovým zasedáním turecká měnová autorita upřednostňovala řízení ovenight repo výpůjční a zápůjční sazby, speciálního likviditního okna a měsíčního repa. Včera se turecká centrální banka rozhodla navýšit i hlavní týdenní repo sazbu a spolu s ní i repo koridor, aby nedocházelo ke zbytečné asymetrii. Donutil ji k tomu vývoj posledních týdnů spojený s rostoucím inflačním výhledem, kde významnou roli hraje nejen kurz liry, ale také ekonomická obnova navázaná na poskytování úvěrů. Vedle toho je dlouhodobě pozorována sílící dolarizace a vnější deficit běžného účtu.

Reakcí liry bylo posílení zpět pod 7,60 USDCNY. Je pravdou, že zvýšení sazeb by tureckou měnu mohlo na nějaký – spíše kratší – čas stabilizovat. Klíčové však do budoucna bude, aby došlo na snížení deficitu běžného účtu v prostředí ekonomických dopadů koronaviru. Jestliže se tak nestane, rizika liry budou stále nakloněna k možnému dalšímu oslabování, k čemuž nutně přispívají i záporné reálné sazby. Pokračování této situace by tureckou centrální banku částečně udržovalo v „kleštích“, jelikož vzhledem k probíhající úvěrové expanzi v koronavirové době jsou výrazně rostoucí úroky ne zcela žádoucí.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1673 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 94,29 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1578 do 1,1712 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 27,14 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,90 až 27,10 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,06 až 23,35 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokoupravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na  modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. odpovědnost.

Newsletter