Šéf pražské burzy Koblic: Trh Start je živý projekt

Trh Start je živý projekt. Je projektem nejen burzy, ale hlavně všech našich členů, kteří se do něj zapojili. Jsem rád, že se potvrdila základní premisa, se kterou jsme trh připravovali – tedy, že zde po podobném typu investic je poptávka. Ukazuje se ale, že Češi jsou velmi opatrní, co se novinek týče. Serveru Roklen24 to řekl šéf pražské burzy Petr Koblic.

Máte za sebou první letošní START Day. Co to podle Vás říká o investorech, pro které může být výsledek emisí zajímavý?

Předně jsem rád, že se potvrdila základní premisa, se kterou jsme trh připravovali – tedy, že zde po podobném typu investic je poptávka, a tudíž, že takový trh může dobře fungovat. Ačkoliv ne všechny banky byly v první obchodní den připravené a schopné trh nabídnout svým klientům, i přesto se podařilo dvě emise ze tří úspěšně upsat. Všichni ti, kteří se z nejrůznějších důvodů připravit nestačili, nám potvrdili, že je projekt velmi zajímá a že na další aukci (Start Day) již budou aktivní.

Očekáváte větší zájem o trh START po úspěšné první tranši?

Ano, dílem proto, co jsem právě zmínil, a dílem také proto, že se ukazuje, a mnozí moji známí mi to i potvrdili, že Češi jsou velmi opatrní, co se týče novinek. Mnoho lidí mi řeklo, že je to velmi zajímá, ale že si počkají, až jak dopadne první nebo i druhé kolo. Chtějí mít prostě cestu prošlapanou a ne ji prošlapávat. Rozumím tomu a současně doufám, že nyní, když se jasně prokázalo, že vše funguje jak má, tak nebudou při příštích kolech otálet.

Jak vnímáte přístup účastníků kapitálového trhu k trhu START (banky, obchodníci s cennými papíry)?

Po počátečním váhání, které je zcela pochopitelné, se do toho někteří členové opravdu pustili s vervou a za to jim patří můj velký dík. Dostalo se nám také velmi vysoké podpory ze strany médií, která určitě pomohla k rozšíření povědomí o trhu jako takovém a zejména o samotných emitentech. Musím říci, že toto vše hodnotím velmi kladně a kapitálovému trhu v ČR to velmi pomohlo.

Kdy bude další START Day? Kdo bude emitentem?

Další Start Day bude 26. června a o přízeň investorů se bude ucházet společnost Hub Ventures. Je to vlastně první firma, která oznámila svůj záměr vstoupit na trh již na podzim loňského roku.

Burza zahájila úpis akcií společnosti Hub Ventures

Můžete uvést také další termíny? Na kdy burza plánuje další START Days?

Další termíny ještě drobně ladíme. Jde nám o to, abychom již nezopakovali chybu z prvního termínu, kdy nám do upisovacího období padly dva po sobě jdoucí svátky. Rámcově jde ale o jeden podzimní a jeden zimní termín. Do konce roku nás tedy ještě čekají tři Start Days.

Jaké kroky plánuje pražská burza k propagaci trhu START?

I nadále chceme úzce spolupracovat se všemi médii, která v trhu a zejména v emitentech našla zajímavá témata. Jde mnohdy o velmi silné a poutavé příběhy, které jsou pro čtenáře, diváky a posluchače všech možných typů médií zajímavé. Pro mne je neuvěřitelné a zároveň velmi potěšující, že všichni majitelé firem přesně chápou, k čemu jim může kapitálový trh posloužit a v čem je pro ně užitečný. Musím říci, že jejich míra znalosti a chápání je mnohdy na vyšší úrovni než u mnohých velkých korporací.

 

 

Jaké jsou pro trh START krátkodobé plány, konkrétně na letošní rok?

Určitě chceme i nadále úzce spolupracovat se všemi členy na ladění celého systému trhu Start. Prvním úspěšným Start Day pro nás rozhodně práce nekončí. Určitě jsme otevřeni všem podnětům, které se nám zde schází, a budeme se snažit je zohledňovat. Trh Start je živý projekt a je projektem nejen burzy, ale hlavně všech našich členů, kteří se do něj zapojili.

A z dlouhodobého hlediska? Jak by měl tento trh podle Vás vypadat, jaké jsou cíle?

Mnohokrát jsem řekl, že nám nejde o kvantitu, ale o kvalitu firem, které se na trhu budou prezentovat. Cílem není zaplavit trh desítkami firem. Už jen to, že požadujeme od firem prospekt schválený ČNB, je samo o sobě jistým měřítkem kvality a příprava prospektu firmy důsledně prověří. Právní due dilligence, nezávislá analýza, to jsou další požadavky, ze kterých určitě nehodláme slevovat. No a co se počtu firem týče, tak když se nám podaří každý Start Day představit v průměru dvě nové firmy, bylo by to podle mne optimální.

Prabos nabídne své akcie i menším investorům

Existuje v Evropě paralela trhu START?

V Evropě je několik trhů, které se zaměřují na střední a malé podniky (SME). Mají různá pravidla a fungují trochu odlišně. Vždy to vychází z charakteru dané země, rozvinutosti tamního kapitálového trhu atd. Co ale tvrdím, a je zcela zřejmé naprosto všude, je, že trh pro malé a střední firmy je lokální záležitost. Lokální firmy budou vždy kupovat jen lokální investoři. Mezinárodní trh takového typu je pouhou chimérou.

Registrujete zájem o tento nový trh ze se strany zahraničních investorů?

Nijak zásadní. Investoři se samozřejmě občas ptají, ale dotazy jsou spíše obecného charakteru a pramení spíše ze zvědavosti. Trh SME je a vždy bude výsadou lokálních investorů. Nikterak však nevylučuji, že se nějaký zahraniční investor může prostřednictvím našeho člena úpisu nebo následné aukce zúčastnit. To je samozřejmě možné. Pokud je srozuměn s tím, že firmy vykazují v českých účetních standardech a informační povinnosti plní v češtině, tak to určitě není žádný problém. Ale právě z důvodu uvedeného to nepovažuji za příliš pravděpodobné.

Petr KOBLIC – generální ředitel Burzy cenných papírů Praha

Člen představenstva holdingu CEESEG 
Člen představenstva společnosti Wiener Börse 
Předseda představenstva společnosti Centrální depozitář cenných papírů 
Předseda burzovní komory společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE 
Předseda výboru pro kotaci Burzy cenných papírů Praha
Působení na kapitálovém trhu:od 2004: Burza cenných papírů Praha 
2003 – 2004: HVB Bank Czech Republic 
1998 – 2003: CA IB Securities, a.s. 
1997 – 1998: Patria Finance, a.s. 
1993 – 1997: Živnostenská banka, a.s

Newsletter