Euro reaguje na komenty z ECB o možném snížení tempa nákupů aktiv v rámci pandemického programu už v červnu. Nehledě na komentář z ECB, ve zbytku dne vidíme rizika směrem k silnějšímu dolaru. Důvodem data za amerického trhu práce, u nichž trh čeká vytvoření cca 900 tis. pracovních míst. Překonání konsensu je rizikem vyšších US výnosů a silnějšího dolaru.

Selhání analytiků v korporátním prostředí

Investoři se často obrací na analytiky z Wall Street ohledně předpovědí vývoje korporátního sektoru. Klíčovým faktorem je pak především odhad zisků společností, který je základem každé podnikové valuace. Problémem však je, že ani ti sebezkušenější analytici nemají patent na toto „věštění z koule“, tudíž jsou jejich odhady takřka vždy mimo mísu.

Podle slov Roberta Bucklanda, hlavního akciového stratéga Citibank, mají analytici silnou „býčí“ povahu, proto jsou jejich odhady někdy až přehnaně vysoké. Potvrzuje to i graf, který vytvořila skupina ze Citibank v čele s Bucklandem (viz. Galerie). Ten zobrazuje prvotní odhady analytiků a výstupy konsensu globálního ukazatele zisku na akcii (EPS), tedy skutečné výsledky společností od roku 1988. Jak je vidět, tak v pouze pěti případech (1998,1999,2003,2004 a 2010) byl odhad analytiků nižší než skutečný výsledek. Při pohledu na sledované období je patrné, že jednotlivé odhady skáčou z extrému do extrému. „Jednou jsou přehnaně vysoké, poté přehnaně nízké,“ píše ve své studii Buckland.

„Ve všech ostatních letech byly odhady naopak příliš optimistické. Medián odchylky jednotlivých případů se pohybuje na 7 procentních bodech růstu zisku na akcii. Průměrná odchylka je pak 8 procentních bodů a to především proto, jak analytici podcenili oživení zisků v roce 2010,“ vysvětil Buckland. Závěrem pak stratég připojuje i výhled na letošní rok. „Odhady pro rok 2015 se zastavily na 12 % růstu EPS. Vzhledem k historickým výsledkům, které jsme si představili, by mělo dojít k revizi na zhruba 5%.“

Newsletter