Startupy v ČR zažívají boom. Chybí jim lidské zdroje, drtí je byrokracie

Startupům se v Česku daří, dá se dokonce mluvit o tom, že zažívají boom. Rozvíjejí se a stávají se stále důležitější součástí inovativní ekonomiky. Chybí jim ale lidské zdroje a překáží jim byrokracie. Pozitivní trend vnímají i investoři. Ti ale u startupů postrádají větší inovativnost a disciplínu. Ukázala to studie Startup Report 2017/2018, kterou vypracovalo Keiretsu Forum CEE ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd.

„Vidíme zde poměrně rychlý rozvoj startupového prostředí, větší zájem investorů, od těch andělských až po venture kapitálové fondy. České startupy už se naučily podnikat i v náročnějších oblastech než je jen vývoj aplikací a pozitivní příklady lákají další inovátory,“ říká Petr Lemoch, COO Keiretsu Forum CEE. 

Dvě třetiny startupů vnímají jako hlavní problém nedostatek kvalitních pracovníků
Více než dvě pětiny startupů (44 %) zakládají lidé ve věku 18 až 29 let
Česká startupová scéna je poměrně mladá – většina jich je mladší tří let
Rizikový kapitál vnímají startupy jako dobře dostupný (77 %), do banky by ale většinou nezamířily
Druhou největší výzvou je úspěšná expanze na zahraniční trhy

 

Hned za lidskými zdroji a expanzí do zahraničí je největším problémem oblast práva a účetnictví či poradenství v marketingu, PR a získávání finančních zdrojů. Pomoc státu je žádaná, ale ne vždy je vnímána jako dobře cílená.

„Určitě nás některé nálezy překvapily. Například akcelerátory či inkubátory využila jen třetina dotázaných projektů. Přitom investoři a odborníci mezi hlavní nedostatky českých startupů řadili nedostatečnou analýzu konkurence či chybně vypracovaný byznys plán. Z naší zkušenosti ještě doplním, že startupy u nás obecně špatně komunikují s investory a nedodržují termíny. To vše jsou věci, se kterými by jim měl takový program pomoci a zvýšit šanci na jejich další rozvoj,“ dodal Lemoch.

„Startupy se v ČR hodně věnují vývoji produktů, ale třeba marketingový výzkum si objedná jen 11 procent dotázaných. Interně ho pak zpracuje dalších necelých 40 procent. I zde mohou vznikat zárodky pozdějších úskalí, kdy je sice hotový produkt, ale není jasné, komu a jak se bude prodávat,“ poznamenal marketingový expert agentury Perfect Crowd Martin Boček. „Na druhou stranu je skvělé, že tu máme příběhy úspěšných projektů – pomáhá to k inspiraci dalších odvážných, a hlavně se často úspěšní startupisté sami stávají novými mentory a investory,“ dodal.

,,Startupy hrají důležitou roli v takzvaném job creation and destruction a připravují nás na budoucí vývoj. Z dlouhodobého hlediska vytvářejí velké množství nových pracovních míst, zejména v perspektivních oborech, čímž opět pomáhají rozvoji ekonomiky. Inovace představují hlavní hnací sílu hospodářského rozvoje ve znalostně založené společnosti. Podporu podnikavosti ve smyslu pozitivního efektu úspěšných firem, které se pomoc, jež jim byla poskytnuta, snaží vrátit zpět do podnikatelského ekosystému, vnímáme dlouhodobě jako naší prioritu,“ říká Markéta Havlová, ředitelka Odboru start-upů agentury CzechInvest.

„Prostředí českých startupů je charakteristické hektičností, nedostatkem času a aktuálně i nouzí o kvalitní zaměstnance. Zatímco personální nouze se dnes týká v podstatě všech oborů napříč celou ekonomikou, nedostatek času, a tím i tendence k zanedbávání určitých administrativních úkonů, je typická právě pro startupy. Z výzkumu nám vyplynulo, že právě daňová a účetní administrativa je často něčím, co se zas tak neřeší a odsouvá na později,“ míní Gabriela Hoppe, Head of Tax, jednatelka v Grant Thornton Tax & Accounting.

Z průzkumu vyplývá, že crowdunding na financování využilo 22 procent startupů. Zhruba pětina zatím tuto možnost nevyužila, má to ale v plánu. Tři pětiny o takovém financování neuvažují. Zakladatel a CEO Keiretsu Forum CEE Daniel Šenkýř serveru Roklen24 řekl, že investiční crowdfunding jako je například Fundlift je pro projekty velká šance. „Projekt si musí uvědomit v jaké je fázi a podle toho zvolit způsob financování. Crowdfunding jako takový je jedna z nejlepších cest, jak dostat k jednotlivým projektům peníze, protože jim to pomůže vyrůst. Můžou se stát většími a následně teprve jít do dalších kol. Jednoznačně bych to doporučoval, uvedl Šenkýř. 

„Bylo zajímavé se jako korporace potkat se startupy v prostředí, kde jsme nebyli v pozici investora a ´lovné zvěře´, a místo toho se v přátelském duchu vzájemně zasvětit do toho, jak fungujeme a co potřebujeme. Překvapilo mě, kolik toho můžeme v podstatě hned startupům nabídnout, kromě peněz a přístupu k zákazníkům,“ podotkl František Vašek, Senior Manager Innovations & Sales Business Development, Innogy Energie.

Startup Report se skládá ze tří částí – kvalitativní výzkum sestával z několika desítek rozhovorů se startupisty, ale také investory různých úrovní (andělští investoři, venture kapitálové fondy), mentory, zástupci akcelerátorů a inkubačních programů. Kvantitativní část obsahuje podrobný dotazník, který vyplnilo 105 startupistů. Závěrečná část se věnuje pohledu živnostníků a obecné veřejnosti na problematiku inovativních společností.
Studie se zúčastnili jak zakladatelé a vedoucí pracovníci inovativních firem, tak investoři, zástupci korporací a mentoři. Některá data byla sbírána i mezi obecnou populací a živnostníky.

 

 

Newsletter