The AirBnB Story. Business horší, než si možná myslíte

Zdroj: Depositphotos

AirBnB připravuje své IPO a se zájmem jsme proto očekávali zveřejnění S-1 prospektu. Po jeho prostudování jsme byli businessem společnosti a jejími výsledky zklamáni. V tomto smyslu jsem napsal i jeden tweet a jelikož mi potom chodily žádosti o více podrobností, zde jsem se na toto téma trochu rozepsal alespoň v několika hlavních bodech.

Snažíme se sledovat a vyhodnocovat průběžně většinu větších připravovaných IPO. Málokdy se však stane, že by šla na trh společnost tak dobře známá běžným lidem, jako je AirBnB. Proto jsme byli zvědaví, jak vlastně jejich business vypadá v číslech.

Náš dojem není moc dobrý a to z několika důvodů. Tím prvním je velká ztrátovost a současně absence náznaků, že business AirBnb přináší zlepšující se výsledky společně s jeho rostoucí velikostí. AirBnB není žádný start up. Je to více než 12 let stará společnost a čekal bych, že už bude jevit alespoň náznaky ziskovosti. Její loňská ztráta ve výši 674 miliónů při tržbách 4,8 miliardy je hodně. Ještě horší je podle našeho názoru to, že vlastně všechny klíčové nákladové položky (Cost of Revenue, Operation and Support, Product Development, Sales and Marketing a G&A) byly loni v procentuálním vyjádření podílu na tržbách vyšší než v roce 2018. Business, který je „scalable“, by měl ukazovat opačnou tendenci.

Jako druhý zásadní problém vidíme závislost AirBnB na společnosti Alphabet. Co Google ukazuje při vyhledávání, je pro AirBnB naprosto klíčové (stejně jako je to klíčové například pro TripAdvisor nebo Booking Holdings). Google přitom není jen komerční protistrana, která se snaží z AirBnB vymačkat maximum, je také konkurent, protože má své vlastní služby, jako je třeba Google Travel.

Třetí zásadní problém souvisí s kompenzací zaměstnanců. Ti jsou placeni historicky z velké části akciemi společnosti. V případě IPO bude potřeba do finančních výkazů zanést 2,7 miliardy dolarů jako výdaj související se „stock based compensation“ a další 0,8 miliardy dolarů souvisejících s vydáním „restricted stock units“. To má dva problémy. Za prvé, zaměstnanci mohou část těchto akcií prodat hned po IPO a bezpochyby tak mnoho z nich učiní. Za druhé, a to je podstatnější, historické výsledky hospodaření nezohledňují v plné výši náklady související s odměňováním zaměstnanců. Pokud je do nich promítneme, bude ztrátovost společnosti ještě větší a to jak v minulosti, tak i v budoucnu, protože se dá čekat, že tento způsob odměňování bude stále hrát velkou roli.

Upřímně řečeno, po přečtení knihy „The AirBnB Story“ jsem čekal, že čísla budou podstatně lepší. V současném stavu není AirBnB společnost, do které bychom byli ochotni vložit peníze, které nám investoři svěřili a to i přesto, že zatím neznáme cenu akcií. Každý si ale může udělat vlastní obrázek. Prospekt S-1 je zajímavé čtení s mnoha cennými informacemi.

Investujte opatrně!

 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter