Australská centrální banka dále zvýšila sazby. Pomohla tím procyklickým měnám. Euro po včerejším US indexu ISM služeb zpevnilo nad 1,0700 EURUSD. Koruna pod 23,55 za euro.

Tokenomika: Základní motor přerodu společnosti?

Klíčové body

Zdroj: Depositphotos

Když se v kryptu mluví o tokenomice, má se obvykle na mysli ekonomický model, který místo s klasickými (fiat) penězi pracuje s tokeny. Co je to token? Token je reprezentace něčeho, která vždy něco zastupuje a k něčemu odkazuje. Pojďme si to jednoduše ukázat na třech příkladech.

Příklad 1: bankovní token

V dnešní době už je poměrně běžné, že při přihlašování do internetového bankovnictví využíváme dvoufaktorové ověřování, abychom jej ochránili před zneužitím. Častokrát je druhým faktorem právě token, který reprezentuje (zastupuje) klíč k odemčení našeho přístupu.

Příklad 2: kryptoměny

U kryptoměn je to jednoduché, dá se říci, že jsou alternativou klasických (fiat) peněz, které zastupují. Mají však mnohem více funkcí. Například kryptoměny jako Ethereum slouží nejen k placení, ale i jako decentralizovaný počítač, na kterém se vytváří decentralizovaný bankovní systém a mnoho dalších projektů a aplikací.

Příklad 3: NFT

Přímo z krypta vychází i NFT, neboli nezaměnitelné tokeny. Zjednodušeně se o nich častokrát hovoří jako o obrázcích, které nějací „blázni“ kupují a prodávají za nesmyslně vysokou cenu. Třeba nejlevnější obrázek opičáka z kolekce Bored Ape Yacht Club se nyní prodává za 68,5 ETH a výš, což je v přepočtu přes 100 tisíc dolarů za nejlevnějšího. Ono nejen, že nemusí jít pouze o obrázky – můžou to být jakékoliv audio či video soubory, texty apod., ale hlavně ono většinou nejde ani o ten obrázek samotný. Obrázek pouze zastupuje nějakou hodnotu, která je za ním a ke které odkazuje a dává přístup. Může to být například přístupový klíč do vzdělávací komunity, může to být hlasovací právo, může to být přístup k nějaké osobě a jejímu času, může to být podíl na komunitní peněžence nebo třeba členství ve V.I.P. klubu jako je to u už zmíněných opičáků. 

Zdroj: Fintech Events
Zdroj: Fintech Events

Kryptoměny jsou zaměnitelné tokeny (to znamená, že je nám jedno, který Bitcoin vlastníme, protože jeden je stejný jako druhý), zatímco NFT jsou nezaměnitelné tokeny, které umožňují, aby se díky jejich jedinečnosti a omezenosti staly digitální věci stejně skutečnými jako věci reálného světa.

Tokenomika pracuje s kryptoměnami, nebo s NFT. Jedná se o promyšlený a vzájemně propojený ekonomický systém, ve kterém je řada incentiv (pobídek) pro jejich účastníky, které mají vést k tomu, aby se jednalo o vzájemně provázaný funkční systém. Funkční systém je cíl. Je to taková šachová partie.

Aktuální využití tokenomiky v krypto světě

Žijeme v experimentální době. Stále jsme na samotném počátku. Zatím neexistují učebnice a zaručené postupy, které by se automaticky přenášely a znamenaly úspěch. Proto je dobré mít stále na paměti, že každý krypto nebo NFT projekt je pouhý start up, který když špatně nastaví svou tokenomiku, tak nebude mít dlouhého trvání. V rámci tokenomiky se nastavuje množství kryptoměny nebo množství NFT v oběhu, jejich utilita (tedy to, k čemu se dá využívat), incentivy (pobídky) pro účastníky, směnitelnost a mnoho dalšího. Měl by to být orchestr skvěle sladěných hudebníků, který by se měl být schopen adaptovat na měnící se podmínky. A být schopný fungovat, jak ve snadných dobách, kdy se daří a probíhá bull market, tak v těžkých dobách bear marketu. Bohužel ne vždy a všude tomu tak je. 

V oblasti krypta potřebuje každý projekt mít svou vlastní funkční tokenomiku. Od protokolů zaměřených na půjčky, směnárny a burzy, přes gaming na blockchainu, po NFT projekty, nebo mnoho dalších typů projektů, které se v kryptu vyskytují. Funkční tokenomika je nutná proto, aby se uživili tvůrci, kteří za projektem stojí a budují ho, tak proto, aby měli uživatelé motivaci jej využívat.

Budoucí využití tokenomiky v běžném světě

Ale co náš běžný svět, který zatím o kryptu a blockchainu neslyšel, nebo zaslechl jen letmo? Je tam potenciál pro uplatnění tokenomiky?

Rozhodně ano. Aktuálně tomu sice brání některé překážky jako uživatelská složitost pro počáteční vstup do krypta. Dále nedostatečná uživatelská přívětivost většiny protokolů a aplikací při jejich používání. A v neposlední řadě i princip osobní zodpovědnosti za jakékoli své činy, což není ve společnosti zvykem. Trend se postupně zlepšuje a zvyšuje se uživatelská přívětivost. Postupně také přicházejí první možnosti, jak nováčky zapojit aniž by museli pochopit, jak fungují kryptoměny a sami s nimi nakládat.

TOP 3 oblasti s největším potenciálem pro tokenizaci v běžném světě

  1. Creators economy, neboli ekonomiky tvůrců, potažmo ekonomiky influencerů
  2. Podniky a firmy
  3. Komunity

Příklad ke creators ekonomy a influencerům:

Do skupiny tvůrců patří copywritteři, hudebníci, kameramani, nebo kdokoli další, kdo vytváří hodnotný obsah, který publikuje na internetu, nebo buduje vlastní komunitu zákazníků, podporovatelů či sledujících na sociálních sítích. Technologie NFT umožňuje monetizaci jejich produktů a služeb. Pokud si budují komunity podporovatelů a sledujících, tak umožňuje novým způsobem monetizovat jejich komunity. Přičemž profit z toho mají všechny strany. 

Specifickou skupinu mezi nimi pak tvoří influenceři. Petr Mára, nejspíš nejznámější český technologický influencer, na konci loňského roku vytvořil svůj vlastní komunitní projekt. Členství v něm je zatím postavené na měsíčním předplatném. Což je první monetizační prvek. 

Petr Mára dosud nezmínil, že by uvažoval tokenizovat svůj projekt a svou komunitu. Ale pokud by to chtěl udělat, existuje řada možností, které se v rámci tokenomiky dají zapojit.

Může spustit vlastní sociální token, který bude kryptoměnou využívanou v rámci komunity aniž by byl směnitelný za jiné kryptoměny nebo fiat peníze. Může spustit ale i klasickou kryptoměnu. 

Dále může postupně vytvářet NFT kolekce, které budou mít různé utility (způsoby využití). Čím dřívější kolekce, tím vyšší benefity a tím vyšší hodnota, kterou držitelům přinášejí. Hodnotou může být třeba přístup přímo k Petru Márovi a osobní konzultaci s ním, silnější hlasovací práva v komunitě, nebo třeba V.I.P. bonusy u spoluprací, které Petr Mára domluví. Seznam možných benefitů, které mohou NFT přinášet je téměř neomezený. Vždy záleží na tvůrci, nebo na týmu, který za tvorbou NFT stojí a jejich kreativitě. Navíc, pokud by existoval jen omezený počet tokenů, a byla vyšší poptávka po nich, než je jejich počet, tak by adekvátně tomu rostla jejich cena. Pokud by Petr Mára nastavil na jejich přeprodejích tzv. royalities (autorské poplatky), mohl by tím získat pasivní příjem, který by mu chodil, i kdyby právě sám nic neprodával.

Příklad k firmám a podnikům:

Jedním z využití tokenizace a vytváření tokenomiky můžou představovat věrnostní programy budované na blockchainu. Jeden z takových programů testuje například automobilka BMW. Zatím si vybrala Thajsko, jak jsou pilotní oblast, ve které bude testovat možnosti.

Svůj projekt spustí ve dvou fázích. V první chce převést administrativu na blockchain. Slibuje si od toho usnadnění administrativy a zautomatizování procesů. A v druhém kroku se zaměří na věrnostní program pro zákazníky jako takový. Zákazníci budou získávat odměny při jakékoli interakci s ekosystémem BMW Group. Ať už se jedná o nákup vozu, servis v některém ze servisních středisek, nákup autodoplňků u autorizovaných partnerů apod. Podle prvotních informací budou zákazníci získávat věrnostní body, které budou moci utrácet v rámci celého ekosystému BMW. 

Pokud by se projekt posunul ještě o úroveň výš a využil potenciál, který tokenizace může přinášet, pak by se jednotlivé odměny mohly „zhmotnit“ v tokenizované digitální věci, neboli NFT. Zákazníci by je mohli sami kdekoli v ekosystému využít, nebo je směnit za jiné „zhmotněné“ tokenizované benefity s jinými zákazníky. Nebo je prodat někomu, kdo by o ně měl zájem na některém z NFT tržišť. Díky tokenizaci by se odměny staly nezávislé na automobilce BMW. Vytvořily by nový volný trh, na kterém by se s nimi volně obchodovalo. Automobilka by tím získala jak věrnější a zapálenější zákazníky, tak dodatečné příjmy z autorských poplatků (royalities) z přeprodejů benefitů na NFT tržištích. Ale uvidíme, jak odvážná automobilka BMW ve svém pilotním projektu bude a jak daleko si dovolí zajít.

Příklad ke komunitám:

Jakákoli komunita s příchodem blockchainu a při využití technologie NFT může mít mnohem vyšší atraktivitu než dříve. Díky komunitnímu NFT se zapojuje zcela nový princip, který nikdy předtím neexistoval. Komunitní NFT je taková členská průkazka z klasického světa, ale rozdíl je v tom, že podíl na komunitě člověk skutečně vlastní. Přesněji na podíl na úspěchu celé komunity. Je pak angažovanější. Pokud komunita vytvoří něco hodnotného, tak to může společně využít a spotřebovat, nebo může odměňovat držitele svých NFT. Pokud je omezený počet přístupových NFT, tak navíc čím vyšší je zájem o vstup do komunity, tím vyšší je cena tohoto NFT. Pokud je komunita atraktivní a úspěšná, tak časem mohou členové své NFT prodat se ziskem. Pokud atraktivní pro vnější svět není, tak pouze čerpají benefity ze členství jako by měli pouhou členskou kartičku.

Závěrem

Dobře nastavená tokenomika může ve všech výše uvedených případech nesmírně pomáhat. Má potenciál jak v krypto a NFT projektech, tak v řadě oblastech běžného světa. Jakmile dozraje vhodná doba a usnadní se vstup lidí a firem do krypta, tak se otevřou možnosti pro adopci a rozšíření těchto technologií skrze celou společnost.

Zdroj: Fintech Evenets

Newsletter