Top 5 chyb, kterých se milionáři dopouštějí při investicích

Milionáři jsou také jen lidi, chybující ve svých investičních rozhodnutích tak jako každý jiný – v jejich případě však mohou být ztráty podstatně vyšší než u normálních smrtelníků. Nový průzkum týkající se milionářských investorů po celém světě našel pět chyb, které jsou v jejich případě nejčastější příčinou vedoucí ke ztrátám. Nejrozšířenější chybou se ukázalo být selhání v diverzifikaci. Zatímco koncentrované pozice v jediném aktivu nebo odvětví můžou jistě vést ke zbohatnutí, v momentě, kdy se dotyčný spíše snaží o zachování hodnoty svého bohatství, je to recept na katastrofu.

Průzkum studie DeVere Group, nezávislého finančního poradenství, čítal 880 investorů s minimální hodnotou investičního kapitálu více než 1,5 milionu dolarů, přičemž 100 z nich bylo americkými občany. Na otázku „Jaké největší investiční chyby se dopouštíte?“ zněla odpověď u 23 procent dotázaných právě „selhání v diverzifikaci portfolia“. V těsném závěsu s 22 procenty byly „neplánované investice“. 20 procent uvedlo, že za největší chybu považují „investice založené na emocionálních rozhodnutích“ a 16 procent respondentů uvedlo „nepravidelnost přehodnocování potažmo analyzování svého portfolia“. Pátá nejčastější odpověď zněla „přílišné přikládání významu historii výnosnosti“. Jen nepatrný zlomek odpovědí pak uváděl „netrpělivost“ jako hlavní chybu při investicích, dále pak „investice v horní části trhu“ nebo spoléhání se investiční rady svých přátel.

„Diverzifikace je veledůležitým nástrojem pro řízení rizik,“ řekl Nigel Green, zakladatel a generální ředitel DeVere. „Nicméně, musí být správně aplikována. Podle mého názoru, pokud nedisponujete dobrým investičním plánem, jedná se ve vašem případě o hazard, ne o investici,“ dodal na závěr.

Newsletter