Vyhráli jsme nad inflací?

Klíčové body

  • ECB upozorňuje na trvající rizika vyšší inflace pramenící na trhu práce, konkrétně u mezd.
  • Trh přecenil výhled amerických i evropských sazeb směrem k vyšším hodnotám v letošním roce.
  • O americké dluhopisy je zájem, trh však požaduje vyšší výnosy.
Zdroj: Depositphotos

Podle členky Výkonné rady ECB Isabely Schnabelové to vypadá, že bylo dosaženo vrcholu transmise evropské měnové politiky. Znamená to, že bylo dosaženo i výhry nad inflací? Rozhodně ne, stále je potřeba postupovat opatrně. Představa o vyšších sazbách po delší dobu trvá a postupně to dochází i trhům. 

V kontextu posledního šetření mezi evropskými bankami, kde jsme viděli nad očekávání nižší procento institucí zpřísňující podmínky úvěrování, není tvrzení o dosažení vrcholu měnověpolitické transmise daleko od pravdy. Vše se navíc podle Schnabelové odehrává v prostředí, kdy evropská ekonomika již možná dosáhla dna. To centrální bankéřka staví například na vývoji předstihových indikátorů, jako je index nákupních manažerů či index ekonomických překvapení.

Zdroj: ECB

Schnabelová dále poukazuje na inflační rizika pramenící na trhu práce, konkrétně u mezd. Trvající silný růst mezd v prostředí klesající produktivity je rizikem rostoucích jednotkových nákladů práce, a tedy inflace. Obdobně se v předchozích týdnech vyjádřil i hlavní ekonom ECB Philip Lane upozorňující na proinflační riziko dosavadního mzdového vývoje.

Zdroj: ECB

Kombinace výše zmíněného je základem představy, že poslední míle boje s inflací nemusí být vůbec jednoduchá. I proto z ECB slyšíme převážně jestřábí komentáře, které přispěly k celkovému přecenění tržního výhledu letošního snížení sazeb o cca sto bodů. Pro srovnání, na konci loňského roku trhy očekávaly pokles o více než sto padesát bodů.

Euro během včerejšího dne těžilo z rychleji rostoucích evropských výnosů oproti americkým, což kurz dostalo až k hranici 1,0850 dolaru za euro. V průběhu dne však americké výnosy obrátily k růstu, k čemuž přispěly i dvě aukce státních dluhopisů.

U dvouleté aukce byly nejvyšší výnosy (high yield rate) vyšší oproti výnosům z předaukce. (when issued, WI). Poptávka měřená bid-to-cover poměrem (poměr množství nabídek na novou emisi a množství přijatého ministerstvem financí) byla silnější oproti předchozí aukci a mírně vzrostl zájem ze strany domácí poptávky (direct accepted). Ta zahraniční (indirect accepted) byla zhruba beze změny. Aukce pětiletého instrumentu dopadla hůře s ohledem na větší rozdíl výnosů. Ve srovnání s předchozí aukcí pětiletého bondu byla poptávka celkově silnější.

Zdroj: X LiveSquawk

Z výsledku obou aukcí vyplývá, že zájem o americké bondy tu je, trh však požaduje vyšší výnosy. Vše se děje v souladu s přeceněním tržního výhledu, kde se vezeme na vlně vyšší sazby po delší dobu, přesně jak avizuje Fed i ECB. Na obou stranách Atlantiku centrální banky upozorňují, že nad inflací stále není vyhráno, a trhy se tomu postupně přizpůsobují.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se aktuálně v online směnárně RoklenFx obchoduje vůči euru za středový kurz 1,0856 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 103,67 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0790 do 1,0894 EURUSD.

Koruna se aktuálně v online směnárně RoklenFx obchoduje vůči euru za středový kurz 25,36 EURCZK, vůči dolaru pak za středový kurz 23,36 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,27 až 25,42 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 23,26 do 23,48 USDCZK.

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, by měl dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností spadat do zmíněného intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje nejen předchozí hodnotu kurzu, ale i jeho minulou volatilitu. Pro přesnější určení budoucí volatility je do modelu zakomponován také faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. žádnou zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, Financial Times, ECB, Fed, ČNB, CME, TradingView

Newsletter