„7% dividendovým výnosem ční O2 nad telekomy v regionu“. Šéf financí pro Roklen24

O2 bude navrhovat výplatu zisku v plném rozsahu. Je to dividendová politika, tedy dlouhodobější přístup vedení firmy, říká v exkluzívním rozhovoru pro Roklen24 finanční ředitel O2 Tomáš Kouřil. Zpráva o nárůstu zadlužení dle jeho slov jednoznačně souvisí s oznámením dalšího odkupu vlastních akcií firmy, který bude právě dluhem financován. O2 si tak půjčí dalších až zhruba osm miliard korun a sázka Tomáše Kouřila zní: mým cílem je, abychom při dvojnásobném dluhu platili stejný celkový úrok, jaký nyní platí O2 za už půjčených sedm miliard. Jak bilancuje třetí čtvrtletí? Co řekl pro Roklen24 k výhledu pro tržby, zisk, náklady či investice? Se 7% dividendovým výnosem dnes O2 vyčnívá nad telekomy v regionu. Má firma sílu v této pozici zůstat?

 

R24: Za tři čtvrtletí roku 2015 jsme se z O2 dozvěděli: růst provozního zisku EBITDA o takřka 30 procent nad 7,5 miliardy korun, čistého zisku meziročně o polovinu na 3,73 miliardy korun. Tržby meziročně prakticky stabilní s poklesem o 0,3 procenta. Jak tato čísla hodnotíte z pozice finančního šéfa firmy?

Největší radost jako vedení firmy máme z historicky nejvyšší loajality zákazníků, s tím, že zlepšující se trend vidíme u všech produktů. A i zákazníci u fixního hlasu pokud odcházejí, děje se tak v nižším počtu. U mobilních služeb jsme byli schopni na trhu, kde výrazně klesá cena za volání, udržet průměrnou útratu na zákazníka meziročně na stejné úrovni. To je důležité hlavně proto, že prostor pro získávání zákazníka je na dnešním trhu nesrovnatelně menší, než jaký býval historicky.

R24: Od vaší konkurence zazněla slova o stabilizaci trhu. Co Vy na to?

Pro naše čísla je právě historicky nejvyšší loajalita zákazníků velmi důležitá, a i díky tomu jsme byli schopni oblast mobilních výnosů v České republice stabilizovat již několikátý kvartál po sobě. To není trend, který bychom predikovali, ale který už zažíváme. Cením si to o to víc, když se podívám na segment B2B a segment státní správy, kde je cenová agresivita v tuto chvíli extrémní a zároveň náš tržní podíl výrazně největší. Já se těším na lepšící se trend, který bychom viděli na celém trhu a třeba opravdu přijde i u našich konkurentů.

R24: Dosáhli jste v zásadě stabilních tržeb. Jaký čekáte jejich nejbližší a další vývoj?

Celkově jsme byli schopni výnosy už druhý kvartál stabilizovat, stejně jako udržet růst EBITDA, čistého zisku a cash flow. Jsme v bodě stabilizovaného mobilního byznysu v Česku, rostoucího mobilního byznysu na Slovensku a proti tomu nižšímu tempu klesajícího fixního byznysu v Česku.

Mezi produkty, na kterých hodláme stavět do budoucna, bych na prvním místě vypíchl jednoznačně mobilní data. Penetrací chytrými telefony, telefony podporujícími LTE, jsme jako trh výrazně za standardem západní Evropy, to je negativní zpráva. Ta pozitivní je, že se u našich zákazníků trendově děje úplně to samé, jako na západě, jen později. Paradoxně na Slovensku v tuto chvíli máme vyšší penetraci LTE telefony, než v Čechách.

Další růstovou oblastí je placená televize. Nainvestovali jsme do obsahu, postavili O2 Sport studio, ze kterého jsme začali v srpnu vysílat. Podíl placené televize je na českém trhu přitom velmi specifický. Pokud v okolních zemích máte 80 procent zákazníků, kteří jsou zvyklí za televizi platit a 20 procent je free to air, u nás je to opačně. My sázíme na funkcionality typu možností program si kdykoliv přehrát, pozastavit, posunout, uložit do našeho Cloudu, využívat archiv, podívat se na celou nabídku zpětně – to nabízíme v tuto chvíli jako jediní na trhu. U věcí typu multiscreenu – možnosti vybrat si z osmi paralelních zápasů, nebo pohled z jakékoliv kamery – jsme špičkou v Evropě.

R24: Poskytli jste celoroční výhled pro provozní a čistý zisk. Co z něj můžeme dovodit zpět k tržbám?

Teď je to pro mne komentář jednodušší, než v situaci, kdy jsme dělili společnosti, a jakýkoli výhled v dané situaci by byl tehdy zavádějící. V rámci výhledu pro rok 2015 sázíme na to, že se trend tržeb, který jsme dosáhli ve třetím čtvrtletí, udrží. To je pro nás rozhodující proto, abychom mohli zpřesnit výhled pro provozní zisk a následně čistý zisk. Nyní říkáme, že provozní zisk bude za celý letošek v rozmezí 9,9 -10,2 miliardy korun a čistý zisk mezi 4,85 – 5,2 miliardy korun. Když byste na to potom chtěl aplikovat dividendovou politiku, u které říkáme, že je mezi 90 – 110 procenty čistého zisku, doporučoval bych u všech těch výhledů používat střední bod.

R24: Tedy provozní zisk nad deseti a čistý nad pěti miliardami. A výplata celého zisku O2 dividendou? Co je důvodem takto postaveného výhledu?

U dividendy je to spíše technikálie, protože vyplácíme dividendu jako celou korunu na akcii, rozptyl je tedy spíše technický. Dovysvětlím ale, proč je u dividendového výhledu spodní i horní hranice pásma. V momentě, kdy bychom v lednu zahájili zpětný odkup akcií tak, jak je teď v plánu, na akcie, které bychom drželi my sami, se zisk nevyplácí.

Zprávou, která má z O2 odejít je: vedení společnosti bude navrhovat distribuovat zisk v plném rozsahu.

R24: Snad trochu matoucí bylo zakotvení informace o dividendě ve výhledu roku 2015. Tedy jasné slovo: bavíme se o výsledku tohoto roku, nebo dál?

Oznámili jsme úmysl navrhovat jako představenstvo výplatu dividendy v plném rozsahu čistého zisku. Je to dividendová politika. Platí, že je to dlouhodobější přístup společnosti k výplatě dividendy. Zde bych rád vyzdvihl, že náš výhled pro celoroční zisk a dividendová politika znamená, že naše akcie v současné době nabízejí zhruba 7% dividendový výnos, což je vysoko nad průměrem srovnatelných telekomů v regionu, tak jak ho odhadují analytici. Z tohoto pohledu jsme jednoznačně nejatraktivnější titul.    

Hodnotu O2 nepočítám cenou akcie mínus CETIN, říká finanční šéf   

R24: Co jsou pro Vás hlavní stavební kameny výhledu s čísly, která jste řekli?

Vychází z hlavních zpráv pro třetí kvartál. Předpokládáme, že budeme dál schopni růst v oblasti mobilních dat a to stabilně v meziročním srovnání. I u Slovenska dál počítáme s růstem v rozsahu zhruba takovém, jak jsme jej viděli ve třetím čtvrtletí. Co je také důležité, historicky jsme, s ohledem na vývoj na trhu, možná trochu vyklidili pozice v oblasti prodeje hardwaru. Je pro nás přitom důležité nabídnout zákazníkovi takovou spolehlivou a kvalitní výbavu například u LTE, aby mohl ze služby plně benefitovat a užívat mobilní data. K LTE potřebujete tři věci: kvalitní pokrytí operátorem, kvalitní telefon s LTE funkcionalitou a LTE SIM kartu. Proto se soustředíme i na vlastní prodeje hardwaru a počítáme, že ve vánočním období to bude další zdroj našeho růstu. A samozřejmě i toto je byznys se ziskovou marží.

R24: Každý výhled má svá rizika. Kde si je uvědomujete Vy?

I zde platí: mobilní data, výhled pro B2B. Zde mám na mysli cenovou agresivitu, kterou sledujeme na trhu. Některých výběrových řízení, kde je jediným kritériem cena bez dalších parametrů, se třeba ani neúčastníme. Dochází bohužel k situacím, kde je nabídka konkurenta třeba i pod náklady, pak do soutěže nejdeme.

R24: Výrazně snižujete náklady. Jak vidíte jejich další vývoj?

Daří se nám výrazně redukovat náklady přes všechny kategorie, ať se bavíme o nájmech nebo užívání vozidel. Co možná není vidět v takovém rozsahu, jak byste očekával, jsou úspory u mezd. Tam se na rozdíl od praxe, která byla běžná dva tři roky zpět, neženeme za tím, abychom za každou cenu redukovali počet našich zaměstnanců. Naopak v některých případech aktivně nabíráme nové. Například prostřednictvím insourcingu, kde vidíme, že jsme schopni vlastními lidmi danou věc realizovat stejně kvalitně a levněji, než dosud u externího zajištění. V Česku insourcing proběhl zejména v oblasti IT.

R24: Jakou čekáte dynamiku poklesu nákladů vůči tempu, které jsme viděli ve třetím čtvrtletí?

V drtivé většině oblastí je trend, který jsme započali v roce 2014, udržitelný. Kdybych měl zmínit jednu volatilní oblast, jsou to opravné položky k pohledávkám. Z důvodu nejasností v oblasti rozhodování našich pohledávek došlo v minulých letech k nakumulování nerozhodnutých případů u ČTÚ. Na konci roku 2014 však začalo případy opět rozhodovat, což má pro nás v letošním roce jednorázový pozitivní dopad. Z pohledu celkových úspor je to ale minoritní část.

V oblasti IT dochází k výměně billingových platforem. U prepaidu jsme v pokročilejší fázi, kdy jsme výměnu provedli na Slovensku a u virtuálních operátorů v ČR a teď je na řadě zákaznická báze O2. Zároveň připravujeme a příští rok budeme měnit platformu postpaidovou. Spíše ke konci příštího roku tak můžeme očekávat pokles nákladů u IT, od roku 2017 pak výrazný pokles investic i provozních nákladů v této oblasti.

R24: Jaký je výhled nové O2 v oblasti investic?

Měřeno podílem z výnosů, pro letošní rok dáváme výhled v rozmezí 8 až 9 procent za celý rok, bez nákladů na prodloužení práv k rádiovým kmitočtům. Za první tři kvartály jsme na 6,5 procenta, ve čtvrtém kvartálu tedy logicky dojde k nárůstu a stejně tak budeme více investovat i v příštím roce. Firmu v dlouhodobém pohledu přitom vidím podílem investic k výnosům mezi 5 až 6 procenty, což byl mimochodem jeden z hlavních finančních důvodů dělení společnosti na O2 a CETIN. Nyní jsou ale v investicích mimořádnosti: náklady, které jsme již vynaložili na nákup práv Champions League, Premier League a za českou ligu na tři roky. Zároveň právě náklady na dobíhající transformaci prepaidové a nastupující výměnu postpaidové platformy. V nákladech je dále také budování 3G a 4G sítě na Slovensku.

R24: Jednání o sdílení investic do sítí tam tedy nedopadla?

Nedopadla. Poté, co jsme ohlásili, že dosavadní diskuse o sdílení rozvoje sítí nevyústily v dohodu, jsme deklarovali, že investice do výstavby 4G sítě budeme realizovat sami. Ještě ke Slovensku: z venku není úplně vidět, že jsme kromě mobilního byznysu vstoupili také do byznysu fixního. Na tento trh jsme vstoupili prostřednictvím organizační složky české O2, není tedy organizačně součástí O2 Slovakia.

R24: Vedle dividendy je pro trh stále otázkou a tématem odměna pro investory v podobě rozpuštění emisního ážia.

Spekulace na trhu jsme zachytili a oficiálně na ně reagovali. V tuto chvíli platí, že je oficiální dividendová politika oznámena: 100 procent čistého zisku a nad rámec toho návrat k myšlence zpětného odkupu vlastních akcií, který by byl spuštěn v lednu. Teď probíhá právní revize, jak můžeme opětovně do zpětného odkupu vstoupit.

Když jsme formulovali dnes již oznámenou dividendovou politiku, zvažovali jsme a analyzovali, jako vždy před tím, všechny možností: jen pro rekapitulaci historicky došlo ke snížení základního kapitálu, výplatě emisního ážia, distribuci zisku minulých let. V tuto chvíli nic nad rámec toho, co jsme oznámili, není na pořadu dne. Platí výplata 100 procent čistého zisku a zpětný odkup akcií do výše až 8 miliard korun během až pěti let.

R24: Otázky vzbuzuje zvedání zadlužení firmy při souběžně oznámené výplatě 100 procent čistého zisku. Jaké je Vaše vysvětlení?

Platí, že i v roce 2015 generujeme více hotovosti, než účetního zisku. Náš čistý zisk je tak v tuto chvíli doložen reálnou hotovostí, což u konkurentů nebývá vždy ten případ. Zadlužení tedy souvisí se zpětným odkupem vlastních akcií, který hodláme financovat právě dluhem.

Když to celé zjednoduším: výhled pro provozní zisk letošního roku je 9,9 – 10,2 miliardy korun. Podíváme-li se, kolik hotovosti O2 má, ten oznámený až 1,5násobek čistého dluhu k EBITDA znamená, že bychom se mohli zadlužit právě nad rámec 7 miliard korun, které už v tuto chvíli v rozvaze máme ve struktuře 3 miliardy klubového financování a 4 miliardy překlenovacího financování. V případě růstu na tento násobek bychom se zadlužili až dodatečnými osmi miliardami korun. Je tedy jednoznačně provázána informace o zpětném odkupu až do výše osmi miliard korun a cílové zadlužení na úrovni 1,5násobku. To je logika, proč zadlužení.

Druhá rovina a pro mě praktická je, že v tuto chvíli dlužíme bankám oněch 7 miliard korun a s bankami probíhají jednání o podmínkách refinancování. Mým osobním cílem – nikoli oficiálním, ale opravdu mým osobním – pro případ, že bychom částku těch 7 miliard korun řádově zdvojnásobili, je, abychom za úroky v absolutní hodnotě platili to, co platíme teď. Tedy za dvojnásobnou částku stejnou úroveň úroku.

R24: Prostředí úrokových sazeb a podmínek na trhu je teď pro refinancování velmi vlídné. Přesto: toto se Vám podaří dojednat?

Jsem velmi optimistický. O2 je s ohledem na schopnost generovat hotovost pro banky velmi atraktivní partner. Já jsem přesvědčen, že podmínky uzavřeme na parametrech, které nebudou daleko od mého osobního cíle.

Setkání s šéfy O2: Jak se nedívat na hodnotu firmy?

R24: Jaké jsou důvody k opětovnému spuštění zpětného odkupu akcií? Právě teď, právě tolik.

Myslím, že je potřeba odkup vnímat ze dvou perspektiv. Na úrovni firmy rozhodujete, kolik hotovosti zadržíte pro svůj růst, který firma potřebuje. Organický i neorganický, s návratností, kterou si dáte jako cílovou. Cokoli je nad to, velí finanční pravidlo, distribuovat zpět akcionáři. V praxi se ale v případě řešení formou dividendové politiky „zamknete“ na nějaké období a případně nebudete schopen reagovat na příležitost, která po cestě pro firmu přijde. Historicky jsme slyšeli „nemáte formální dividendovou politiku“, což je pro tu akcii špatně a po managementu se to chce. Pokud to, ale provedete, můžete pak slyšet jiný argument: „vy jste se zamkli v nějakém poměru dividendové politiky, co když přijde neočekávaná příležitost?“.

A jaké je tedy řešení? Oznámili jsme záměr výplaty 100 čistého zisku dividendou. Platí, že generujeme více hotovosti, než je účetní zisk. Na to vše dohromady dává jasnou odpověď program zpětného odkupu akcií, který se odvíjí od podmínek na trhu a také toho, jaké máte příležitosti.

My jsme primárně hledali výhody pro společnost a maximalizaci její hodnoty pro akcionáře. Ze strany akcionáře jsou pak možné pohledy dva: Mám obavu o budoucnost společnosti? Nebo nevěřím způsobu, jakým je řízena? Pak zde díky zpětnému odkupu mám další entitu, které mohu akcie prodat, mám zvýšenou likviditu na trhu. A naopak: Věřím v management? Věřím v odvětví? Chci v akcii zůstat? Pak je mi odměnou, že zisk bude v budoucnu distribuován ve stejné absolutní hodnotě mezi méně akcionářů. Akcionář si tedy může vybrat, zpráva je pozitivní v obou případech.

R24: Jak bude naloženo s akciemi, které odkoupíte?

Zatím jsme neoznamovali ani rozpětí, ve kterém bychom nakupovali, ani to, co se s akciemi stane následně. Možnosti pohledem zákona jsou v principu dvě. Akcie, tak jak jsme to udělali u předchozích tranší zpětného odkupu, zrušit. Pak by se naplnila ona následná distribuce zisku mezi menší počet akcionářů. Technicky můžete akcie také znovu prodat, nebo je to některými firmami využíváno například i pro následné využití vlastních akcií na opční programy. Tím však pouze říkám, co je možné, neříkám tím v tuto chvíli, co budeme dělat my.

R24: Zásadní v rámci odkupu akcií bude role a případná účast PPF. Jaký dáte komentář z pozice managementu O2?

Ano, my jsme si byli vědomi, že otázky kolem účasti PPF mohou nastat a já je mohu komentovat pouze v mezích vyjádření, které dala PPF. Za nás jako management společnosti bude zpětný odkup otevřen všem akcionářům, to nelze jinak. Odkazujeme na nedávné vyjádření PPF o tom, že bude podporovat obchodovatelnost akcie O2. Zatímco CETIN je vnímán jako strategická investice, na O2 je nahlíženo čistě jako na finanční investici. PPF dnes nezasahuje do řízení O2, na dokreslení situace uvedu, že už neplatíme tzv. management fee (poplatky za řízení) tak, jak tomu bylo v rámci skupiny Telefónica.

Jako odpověď na vaši otázku mi přijde nejrelevantnější citovat z prohlášení PPF, že hodlají podporovat zvýšení likvidity a free floatu. To si myslím, že je zcela jasná zpráva. Za management O2 pak mohu říci, že žádné plány na ukončení obchodování akcie na pražské burze nemáme.

Tomáš Kouřil, finanční ředitel O2

Od 1. července roku 2014 je ředitelem finanční divize v O2. Na různých řídících pozicích v O2 působí od roku 2003. V roce 2006 byl zodpovědný za přípravu nabídky pro získání mobilní licence a následně za zahájení aktivit mobilního operátora O2 na Slovensku. Poté převzal zodpovědnost za korporátní finance, od roku 2009 působil jako ředitel pro komerční finance. V roce 2012 se stal ředitelem pro finance a vztahy s investory. Před svým příchodem do O2 pracoval v letech 1999-2003 pro poradenskou společnost Deloitte. Svoji kariéru zahájil na pozici ředitele marketingu ve společnosti Kapucín.

Tip: To nejlepší z Roklenu – Zaregistrujte si zasílání RoklenLetteru zde

Newsletter