Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce osobních údajů: Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20437. (dále jen „Společnost“)

Odesláním svého e-mailu souhlasíte, aby tento e-mail byl evidován Společností v souvislosti s Vaším zájmem o zasílání newsletterů Roklen Startup News a pouze pro tento účel.

Poučení o právech:

Máte právo:

  1. svůj souhlas kdykoliv odvolat pomocí opt-out metody (tato možnost je v zápatí každého přijatého newsletteru) nebo písemným sdělením na e-mail Společnosti info@roklen.cz,
  2. požadovat umožnění přístupu Vašim k osobním údajům, 
  3. podat námitku proti zpracování osobních údajů,
  4. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Společnosti jsou nepřesné),
  5. požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  6. podat stížnost u dozorového orgánu, na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Svá práva vůči Společnosti uplatňujte písemně na e-mailu info@roklen.cz nebo na adrese sídla Společnosti.

Newsletter