Ekonomický komentář ČBA: Maloobchod v červenci potvrdil mírné zlepšování poptávky domácností

Maloobchodní tržby (bez automobilů) v červenci dále zmírnily svůj meziroční propad, a to na -1,8 % z červnových -3,9 % (před revizí -4,1).  Vývoj skončil citelně nad konsensem analytiků předpokládajícím pokles o 3,1 % yoy, to však bylo dáno především revizí dynamiky maloobchodu v loňském roce, která snížila srovnávací základnu v červenci minulého roku. Samotný meziměsíční vývoj v červenci zaostal za odhady trhu čekajícím růst kolem 0,5 %.

Maloobchodní tržby sice pokračovaly v červenci v růstu, ten byl však pouze mírný o 0,1 %, zatímco v červnu a květnu se pohyboval kolem 0,4-0,5 %. Tržby u potravin meziměsíčně stagnovaly, u nepotravinářského zboží rostly o 0,3 % (oproti předchozím měsícům však mírně zrychlily), i pohonných hmot pak o 0,8 % klesly.

V meziročním srovnání pokračoval propad tržeb jak u potravin (-4,2 % po -5,3 %) tak i nepotravinářského zboží (-3,6 % po -6,2 % v červnu). Meziroční propad se v červenci snížil výrazněji, což souvisí obecně s působením srovnávací základny a zároveň s již zmíněnou revizí hodnot z loňského roku, kdy červencový vývoj byl revidován směrem dolů a efekt srovnávací základny se tak zvýraznil.

Celkově se tržby v červenci v reálném vyjádření pohybovaly 4,5 % pod průměrnou úrovní předpandemického roku 2019, u potravin pak dokonce o 11 %, v nominálním vyjádření však domácnosti zaplatily přes 20 % více.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel zaznamenaly silnější nárůst (+1,1 % mom) a meziročně se zvýšily o 4,9 %. Samotné prodeje automobilů pak o 8,5 % yoy. Prodeje automobilů v letošním roce postupně rostou, což potvrzují a registrace nových automobilů, to je na jednu stranu příznivá zpráva, nicméně ve srovnání s rokem 2019 jsou prodeje nižší o více než 10 %, což platí nejen pro ČR, ale pro celou EU.

Červencové maloobchodní tržby na první pohled dopadly nad očekávání, což byl však zejména efekt revize dat. Meziměsíční vývoj byl oproti předchozím měsícům slabší, k mírnému zlepšování poptávky spotřebitelů však na základě posledních údajů již dochází, což bude tržby postupně zlepšovat i v druh polovině roku. Za celý letošní rok však stále míří maloobchod k obdobnému celoročnímu poklesu jako v roce minulém, a to kolem 3,5 %.

Newsletter