2024: Více než 110 ultrarychlých stojanů a zdvojnásobení lokalit s ultrafasty. ČEZ na Fórum elektromobilita odkryl plány další výstavby dobíječek v nejvýkonnější české síti

  • Prioritou ČEZ zůstává výstavba ultrarychlých stanic a hubů
  • Do konce 2024 ČEZ postaví 85 ultrarychlých stanic a zvýší jejich počet na 110
  • Z dnešních 10 dobíjecích hubů s ultrarychlými stojany bude do roka dvojnásobek
  • Celkový výkon sítě ČEZ za posl. rok stoupl o 35 %, koncem roku dosáhne 49 MW
  • Nejvýkonnější česká síť dobíjecích stojanů umí naráz obsloužit přes 1200 aut
Ultrafast 360 kW – Mikulov

Udržet pozici provozovatele nejvýkonnější české sítě veřejného dobíjení, do konce příštího roku postavit nejméně 85 ultrarychlých stojanů a nabízet v síti minimálně dvacet ultrarychlých lokalit, kde řidiči dobijí většinu baterií svých aut do 10 minut. Výkon celé sítě přitom do prosince 2024 stoupne na 70 MW. To jsou plány ČEZ na rozvoj dobíjecí infrastruktury pro elektromobilitu v dalších měsících. Řidiči dnes v této síti dobijí v průměru nejrychleji v ČR. Za první pololetí tu celkově odebrali více než 2,3 milionu kWh certifikované bezemisní energie, za celý rok by to mělo být až 5 milionů kWh. Dobíjecí stanice vznikají díky grantovým programům CEF, Operačnímu programu Doprava i z vlastních prostředků ČEZ.

ČEZ plní cíle, které si vytyčil v rámci vize Čistá Energie Zítřka. Do roku 2025 chce provozovat 800 stojanů pro dobíjení elektromobilů a znásobit jejich výkon. Poptávku po zkrácení časů dobíjení chce uspokojovat nejen výstavbou tzv. ultrafastů, tj. stanic pro ultrarychlé dobíjení, ale i rozšiřováním počtu těchto stojanů v tzv. hubech ve vytížených lokalitách u hlavních tahů a ve městech. Právě tato kombinace výrazně zkracuje dobu čerpání energie a současně šetří čas řidičů při čekání na volný dobíjecí konektor.

„Cílem ČEZ je stále zkvalitňovat veřejnou dobíjecí infrastrukturu. Jako český lídr v této oblasti pokračujeme nejen v plošném pokrývání republiky ale především ve zvyšování výkonu stanic v síti. Chceme, aby u ČEZ řidiči i nadále dobíjeli v průměru nejrychleji. To podpoříme výstavbou dalších ultrarychlých stanic o výkonu nad 150 kW. Do konce letošního roku jich chceme nabízet přes 40 a za rok až 110. Stále totiž poroste podíl výkonnějších elektromobilů schopných jejich potenciál naplno využít. Díky certifikaci původu z obnovitelných zdrojů zároveň řidičům u našich stojanů garantujeme odběr skutečně bezemisní elektřiny,“ uvedl Pavel Cyrani, místopředseda představenstva ČEZ.

„Celkový výkon stojanů v naší síti se během posledního roku zvýšil o 35 procent na 42 MW. Do konce roku ho chceme zvednout až na 49 MW, a to především díky výstavbě ultrarychlých stojanů. Jen takové zvládnou dobít většinu kapacity baterií elektromobilu za 10 minut. Díky rovnoměrnému rozmisťováním těchto stanic plošně zlepšíme podmínky pro dobíjení e-aut v celé republice. Vzhledem k tomu, že počet nově registrovaných elektrických aut v ČR roste o 5 procent pomaleji než dobíjecí infrastruktura, je úkolem pro naše partnery v elektromobilním systému zabezpečit rychlejší růst elektrického vozového parku,“ řekl Tomáš Dzurilla, ředitel útvaru elektromobilita ČEZ.

CO UMÍ ULTRARYCHLÉ STANICE Během přestávky na občerstvení řidič díky stojanu o výkonu 150+ kW doplní většinu kapacity baterií svého auta zhruba za 10 minut a získá energii na dalších zhruba 200 kilometrů jízdy. Při zastavení k nabíjení se uživatel identifikuje pomocí zákaznické RFID karty nebo prostřednictvím aplikace FUTUR/E/GO, která spolu s webovým rozhraním (tzv. Driver portál) umožňuje pohodlnou správu jejich účtů. FUTUR/E/GO umí vyhledat nejbližší dobíjecí místo včetně aktuální obsazenosti stojanů. Platný ceník je k dispozici zde Smlouvy, ceník a OPSE | Futurego.cz

ČEZ A ELEKTROMOBILITA Skupina ČEZ je v rozvoji elektromobility aktivní od roku 2009. Primární aktivitou bylo od samého začátku budování a provoz veřejných dobíjecích stanic. Dnes jde o záběr mnohem širší, zahrnující obsluhu zákazníků ze segmentu retail (ČEZ Prodej) i servis pro klienty v sektoru firem, municipalit a krajů (ČEZ ESCO). Skupina ČEZ tak např. zajišťuje návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy ČEZ nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility v jednotlivých městech a regionech.

Newsletter