Evropské i americké výnosy klesají. Dolar drží ztráty, ale posunul se pod 1,0900 za euro. Měnám regionu pomáhá slabý dolar. Koruna zpevnila pod 26,65 za euro.

75 % Čechů vnímá globální oteplování jako závažný problém, 66 % lidí považuje za prospěšné, aby se do řešení klimatických změn zapojily i banky

Přes 75 % Čechů považuje globální oteplování a s ním související dopady jako závažný problém naší společnosti. Dvě třetiny dotázaných navíc vítají, aby se do boje proti klimatickým změnám zapojily i banky. Ty svoji zodpovědnost přijímají a stále více z nich proto přistupuje k Memorandu pro udržitelné finance, jehož podpisem se zavazují k posilování ekologického a společensky odpovědného chování v ČR. Mezi opatření v souladu s Memorandem patří například i nabídka tzv. zelených finančních produktů, které propojují byznys s ekologickými aktivitami. Tyto produkty zvažuje podle červnového výzkumu Sberbank 30 % Čechů.

V posledních letech je celosvětovým tématem dopad našeho chování na životní prostředí, což tři čtvrtiny Čechů považuje za závažný problém. Do podnikání šetrného k životnímu prostředí se proto zapojuje čím dál více firem. Banky například začínají nabízet svým klientům tzv. zelené, tedy ekologické, produkty, jako jsou zelená hypotéka nebo ekologická půjčka. Tyto aktivity vnímá 66 % Čechů jako velmi prospěšné. Třetina dotázaných takový produkt dokonce zvažuje, zároveň ale požaduje, aby nabízel i výhodnější finanční podmínky než standardní produkty. A Češi podporují i další ekologické iniciativy bankovních domů. 28 % z nich by si přálo, aby banky fungovaly více on-line a šetřily tak papírem, 17 % respondentů by ocenilo, kdyby banky zvýhodňovaly své běžné klienty, kteří jsou šetrní k životnímu prostředí, a 15 % z nich považuje za nejpřínosnější, aby banky nabízely produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

„Podpora udržitelného podnikání je dlouhodobě jedním z důležitých pilířů naší strategie. Postupně transformujeme naši činnost tak, aby byla čím dál víc udržitelná a ekologická. I proto jsme se v květnu rozhodli podepsat s Českou bankovní asociací Memorandum pro udržitelné finance. Smyslem závazku je, že se banky budou podílet na vytváření podnikatelského prostředí, které povede k udržitelnému a společensky odpovědnému rozvoji naší země,“ komentuje trendy udržitelného bankovnictví Radka Černá ze Sberbank. Sberbank mnoho činností směřujících k dlouhodobě udržitelnému podnikání aktivně realizuje již nyní. Prostřednictvím svého nadačního fondu se zaměřuje na podporu životního prostředí a ekologických projektů. Sama banka důsledně třídí odpady, postupně přechází na elektrické či hybridní služební vozy, optimalizuje velikost svých poboček a centrál, používá v plné míře paperless office. Nyní se zaměřuje na vývoj nových bankovních produktů a služeb, které budou zvýhodňovat šetrný přístup klientů k životnímu prostředí.

O výzkumu Češi a ekologie od Sberbank

Kvantitativní výzkum provedený společností IPSOS zkoumá postoje české populace ke klimatickým změnám a zapojení bank do boje s těmito změnami. Proběhl prostřednictvím online dotazování respondentů ve věku 18-65 let, byly rovnoměrně zastoupené věkové skupiny, region, pohlaví. Účastnilo se jej 525 respondentů. Sběr dat probíhal v červnu roku 2021.

 

Sberbank CZ, a.s.

Sberbank CZ dlouhodobě rozvíjí společensky zodpovědné podnikání. Spravuje vlastní nadační fond, podporuje dobrovolnictví zaměstnanců, podílí se na ochraně životního prostředí a obnově krajiny, finančně pomáhá veřejně prospěšným projektům. V rámci dobrovolnických aktivit zaměstnanci vysadili již tři lesy. Sberbank CZ se též stala druhou nejlepší GEEN Zelenou bankou, a to za šetrný vliv podnikání firmy na životní prostředí.

 

Newsletter