Advokátní kancelář Mavericks: Komentář k pádu Silicon Valley Bank

Krach Silicon Valley Bank může v krátkodobém horizontu zhoršit dostupnost finančních zdrojů nejen pro americké startupy. To by mohlo v krajním případě vyústit i v existenční ohrožení těch, kdo na její provozní a překlenovací úvěry spoléhali. Podíl Silicon Valley Bank na trhu úvěrového financování podle našeho názoru není tak zásadní, aby její problémy vyvolaly globální finanční krizi. Bankovním sektorem minimálně v Americe ale nepochybně otřese.

Naší technologické scény by se tyto problémy ve větší míře dotknout neměly, byť jsou nám známy i české startupy, které s SVB spolupracovaly. České startupy nicméně zpravidla v mnohem větší spoléhají na financování ze strany fondů rizikového kapitálu nebo jiných investorů a bankovní úvěry využívají spíše v omezené míře. Pád Silicon Valley Bank nicméně může přispět ke zvýšení nervozity na trhu jako celku a vést investory k větší obezřetnosti například při ověřování životaschopnosti jimi investovaných projektů.

Otázky a odpovědi:

  • Dopadá situace na váš byznys či vaše portfolio?

Krach SVB přímo dopadá na některé naše klienty, kteří měli v bance uložené finanční prostředky či měli v brzké době získat úvěr. Zřejmě se však jedná jen o jednotky klientů, jelikož české startupy mnohem více spoléhají na financování ze strany fondů rizikového kapitálu nebo jiných investorů a bankovní úvěrů jiných bank. Dle aktuálních zpráv má také dojít ke zpřístupnění finančních prostředků všem klientům SVB. To by měl v nejbližších dnech umožnit záchranný plán amerického garančního systému pro klienty americké SVB a převzetí britské pobočky bankou HSBC. Tyto kroky by tak mohly přispět ke stabilizaci a zklidnění nynější situace.

  • Co nyní startupy řeší, dotklo se jich to?

Startupy a investoři samozřejmě pozorně sledují aktuální dění. Situace se může negativně projevit na procesu financování díky panice a nervozitě na trhu, které krach SVB působí. Aktuální situace může vést investory k větší obezřetnosti například při ověřování životaschopnosti jimi investovaných projektů a na výši a valuaci poskytovaných investic. Některé české startupy dle našich informací zvažují alternativní zdroje financování.

  • Rezonuje toto téma ve firmách?

Téma řeší celá česká technologická scéna. Všichni také pozorují, jak se americká a britská vláda s krachem SVB vypořádávají, jelikož to poskytuje určité vodítko, jaký může být jejich přístup v případě krachů dalších finančních institucí. Podle toho se pak společnosti mohou připravit a učinit preventivní kroky, aby se jich tyto situace případně dotkly co nejméně.

  • Jaký očekáváte, že to bude mít dopad na startupový ekosystém?

Očekáváme, že krach SVB bude mít spíše krátkodobý dopad na startupový ekosystém. SVB nabízela technologickým společnostem unikátní úvěrové produkty, což nyní může pro její klienty znamenat problém v zajištění financování z jiných zdrojů. Z dlouhodobého hlediska lze pak předpokládat vyšší obezřetnost ze strany poskytovatelů úvěrů rizikovým společnostem či vyšší regulaci ze strany jednotlivých států.

  • Jak by se měly startupy zachovat v aktuální situaci a na co myslet do budoucna?

Startupy by měly sledovat aktuální dění a snažit se minimalizovat rizika spojená s vývojem trhu. Měly by také diverzifikovat své finanční portfolio tak, aby nebyly závislými jen na jedné instituci, jejíž krach by mohl znamenat ohrožení jejich činnosti.

Tomáš Ditrych, partner advokátní kanceláře Mavericks

Newsletter