Agentura Reuters odcitovala neoficiální zdroje z ECB. Podle nich se Rada guvernérů shodla, že v zimě začne debatovat možné změny ohledně povinných minimálních rezerv a dalšího postupu u reinvestic prostředků plynoucích z pandemických nákupů aktiv, debata bude součástí naplánované revize fungování evropské měnové politiky, která vychází na začátek příštího roku

Newsletter