Agentura Reuters: Ruská společnost Gazprom odeslala 14. července nejméně jednomu odběrateli ruského plynu z Evropy dopis, ve kterém uvádí, že nemůže plnit závazky v oblasti dodávek kvůli „mimořádným“ okolnostem, které nemůže ovlivnit

Newsletter