Akcionáři Monety byli informováni o rizicích soudních sporů

AKTUALIZOVÁNO – Akcionáři společnosti MONETA obdrželi dopis, ve kterém jsou informováni o rizicích plynoucích z žalob a soudních sporů, kterými je MONETA zatížena. Server Roklen24 dopis získal od jednoho z akcionářů. Důvodem těchto soudních sporů je nestandardní odkup ziskové části společnosti AGROBANKA, který byl uskutečněn v roce 1998. Ředitel odboru komunikace ČNB Marek Zeman v reakci uvedl, že ČNB považuje smlouvu o prodeji části podniku AGB za platnou.

„Ve skutečnosti obě části Agrobanky v době jejího rozdělení nebyly nijak ziskové a finanční kondici prodané části byla ČNB nucena podpořit kapitálovou injekcí ve výši 19,7 miliardy korun. Zápis převodu části podniku do obchodního rejstříku má deklaratorní povahu, tj. není podmínkou platnosti převodu podniku, a tudíž je nepravdivý závěr autora, že „MONETA dosud není právoplatným vlastníkem tohoto majetku a nakládá s ním neoprávněně,“ dodal Zeman.

Ani do dnešního dne totiž nebyla tato transakce zapsána do obchodního rejstříku – fakticky tedy MONETA dosud není právoplatným vlastníkem tohoto majetku a nakládá s ním neoprávněně. V této věci podala Arca Services žalobu k určení neplatnosti kupní smlouvy.

Nyní probíhá šetření, a pokud soud potvrdí, že je kupní smlouva o prodeji AGROBANKY do rukou MONETY neplatná, firmě MONETA může vzniknout povinnost navrátit zpět neoprávněně nabytý majetek, což by mohlo mít negativní vliv na hodnotu akcií MONETY. Tato rizika zmiňuje i sama MONETA ve své výroční zprávě za rok 2016.

Zápis převodu části AGROBANKY společnosti MONETA do obchodního rejstříku byl již v minulosti soudy opakovaně odmítnut, a proto lze předpokládat, že ve věci podané žaloby rozhodne soud ve prospěch akcionářů AGROBANKY a potvrdí, že MONETA nakládá s majetkem AGROBANKY neoprávněně. V případě, že bude soudem potvrzeno, že je kupní smlouva neplatná, pak jsou na úkor neoprávněných zisků MONETY ve výši desítek miliard korun značně poškozeni především akcionáři AGROBANKY – drobní investoři a malá zemědělská družstva.

K soudu byla v souvislosti s podanou žalobou na neplatnost této kupní smlouvy za účelem doplnění tvrzení a důkazů doručena žádost o výslech Jiřího Klumpara, tehdejšího nuceného správce AGROBANKY (v letech 1996-1998). Jiří Klumpar za AGROBANKU podepsal smlouvu o prodeji její části MONETĚ a hned následující rok po ukončení působení ve funkci nuceného správce začal zastávat funkci ve statutárních orgánech MONETY (v letech 1999 až 2004), což představuje evidentní střet zájmů.

Zeman uvedl, že ČNB považuje smlouvu o prodeji části podniku AGB za platnou. „Žalob zpochybňujících prodej části podniku (s argumenty podobnými těm, které používá Arca Services) bylo podáno za posledních dvacet let několik, žádná z nich nebyla úspěšná. Proto považuje ČNB v článku uvedený závěr, že „lze předpokládat, že ve věci podané žaloby rozhodne soud ve prospěch akcionářů AGROBANKY a potvrdí, že MONETA nakládá s majetkem AGROBANKY neoprávněně“ za ničím nepodložený a nepravdivý,“ upozornil mluvčí. 

Podle Zemana není zřejmá ani uvedená myšlenka „jsou … na úkor neoprávněných zisků MONETY ve výši desítek miliard korun značně poškozeni především akcionáři AGROBANKY“. Připomněl, že žádná část Agrobanky v době jejího rozdělení nebyla nijak zisková.

Newsletter