ALPH NWT: Vše, co potřebujete vědět o pasivních domech

Chystáte se stavět nebo kupovat rodinný dům? Myslíte na budoucnost a úspornost Vašeho bydlení? Myslíte na životní prostředí? Chcete být soběstační? Chcete se více dozvědět o pasivních domech? A existují cesty, jak si snížit náklady? Přinášíme odpovědi na tyto otázky, a ještě více v rámci filosofie nadčasové stavby pasivního standardu.

Pasivní dům je podle normy definován jako budova s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/m². Současně by u této budovy nemělo celkové roční množství energie vynaložené na provoz budovy, tj. vytápění, ohřev TUV a elektrické spotřebiče překračovat 12 kWh/m² za rok. „V podstatě se jedná o dům, kde téměř vůbec nemusíte topit, protože využíváte všechny zdroje energie na maximum. A to nejen energii ze slunce, ale také energii vyzařovanou ze spotřebičů nebo z lidí – obyvatel domu,“ doplňuje Ing. Ivana Fuksová, obchodní manažerka divize Pasivní domy ve zlínské společnosti NWT a.s., alph.cz. Zásadní jsou však samozřejmě stavební postupy a technologie použité v pasivním domě. Podmínkou jsou například stavební prvky a tepelné izolace s nízkým součinitelem prostupu tepla, vytápění z obnovitelných zdrojů a instalace řízeného větrání tzv. rekuperace ve všech obytných místnostech. V pasivním domě je příjemné klima bez průvanu, prachu a plísní, přitom se jedná o bydlení s velmi nízkými náklady na vytápění.

Ušetřete na energiích

Spotřeba energie je závislá na individuálních potřebách jednotlivce nebo rodiny. V rámci modelového příkladu, kdy je v pasivním domě v České republice využívaná aktivní výroba tepla 2-3 týdny v roce, může být úspora až 80 %, tj. spotřeba elektřiny, plynu nebo dřeva. Pokud bychom uvažovali v rámci obytné plochy domu 12 m², ve které může současná domácnost utratit za vytápění 25-50 tis. Kč ročně, je pak roční úspora na energiích v pasivním domě významným plusem do rodinného rozpočtu.

Pasivní standard se vyplatí

Pořízení domu v pasivním standardu je oproti běžné stavbě vyšší cirka o 15-20 %. Nicméně od ledna 2021 jsou přísnější požadavky na novostavby, co se týče energetické náročnosti, tudíž rozdíl nemusí být ani tak velký. Je zde také možnost na novostavby v pasivním standardu získat dotace, které mají motivovat a pomáhat lidem k dostupnějšímu bydlení v domech s nízkou spotřebou energie. „Pořizovat si úspornější bydlení v pasivním domě se vyplatí v jakékoliv době, jelikož energie rostou stále, a to bez ohledu na krizi energetickou či pandemickou,“ říká Ing. Ivana Fuksová ze zlínské společnosti NWT a.s., alph.cz. Investice z ušetřené energie se majiteli pasivního domu vrátí, je však závislá na mnoha faktorech, jako je pořizovací cena, financování – výše hypotéky a výše splátky, zvolená technologie, cena energií a podobně. Zde je na místě se zajímat o dotační programy financované EU.

Nová zelená úsporám

V dotačním programu Nová zelená úsporám, jsou v současné době nastavené jednorázové dotace pro novostavby ve výši 200 000, 350 000 nebo 500 000 Kč podle dosažených energetických parametrů budovy. V možnostech jsou také dotace doplňkové například na projektovou dokumentaci, fotovoltaiku nebo využití dešťové vody jako užitkové – pro splachování, popřípadě bonusy za kombinaci nebo pro podporované kraje jako je Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský. Žádat je možné před, v průběhu i po dokončení stavby. Elektronicky se do systému vkládají dokumenty a účetní doklady jako smlouvy, faktury a bankovní výpisy, kterými žadatel prokáže řádné dokončení realizace. Uznatelné výdaje jsou od 1. 1. 2021, lhůta pro doložení dokumentů je u novostaveb 36 měsíců od akceptace žádosti, nejpozději však do 30. 6. 2025.

Výstavba pasivního domu

Jak probíhá výroba a výstavba pasivního domu můžete shlédnout na webu alph.cz.

Rodinné domy se staví v různých stupních rozpracovanosti – hrubá uzavřená obálka (Shell and Core), k dokončení, na klíč. Pokud by bylo rozhodnuto pro stavbu domu v pasivním standardu například jen do fáze hrubé uzavřené obálky domu, sestavení hrubé stavby domu systémem ALPH trvá jen několik dní. Klienti, kteří přicházejí s požadavkem stavby pasivního domu technologií ALPH se nacházejí v různém stupni připravenosti. Záleží, zda již mají parcelu, na které chtějí stavět, zda mají jasnou představu o domu, ve kterém chtějí bydlet nebo jestli mají již zpracovanou Architektonickou Studii, popřípadě kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a územní rozhodnutí (DUR). Na základě představ klienta, které mohou vycházet z vybraného typového domu se vyhotoví půdorysné řešení budoucího domu, včetně online 3D modelu, tj. Architektonická Studie, popřípadě vizualizace a samozřejmě předběžný položkový rozpočet výstavby. Po schválení Studie a rozpočtu domu se podepisuje smlouva o vyhotovení projektové dokumentace a samozřejmě smlouva o dílo na realizaci domu.

„Standardně od podpisu smlouvy do 8 měsíců se začíná stavět a za dalších 8 měsíců se klienti stěhují. Jedná se samozřejmě o modelový případ bez ohledu na počasí nebo roční období, ale zásadní urychlení realizace si může klient nastavit sám již ve fázi přípravy stavby,“ říká Ing. Ivana Fuksová ze zlínské společnosti NWT a.s., alph.cz.

Newsletter