Analytici: ČEZ splnil svůj výhled, návrh dividendy nepadl

Výsledky hospodaření ČEZ byly mírně lepší oproti našim i tržním odhadům, a to zejména na úrovni provozní i čisté ziskovosti. Meziroční pokles odpovídá poklesu realizačních cen, nicméně pozitivním impulsem byla vyšší výroba v jaderných elektrárnách a přínos akvizic v oblasti obnovitelných zdrojů a ESCO služeb. Na druhou stranu negativně působily vyšší ceny za nákup emisních povolenek pro výrobu elektřiny z tradičních zdrojů. Za celý rok EBITDA dosáhla výše 53,9 mld. CZK a očištěný čistý zisk 20,7 mld. CZK. Tím se podařilo managementu naplnit svoje stanovené cíle, když byly překonány o téměř 2 mld. CZK. Uvedla to dnes Komerční banka v tiskové zprávě.

Klíčové trendy v hlavních segmentech:

(1) V tradiční energetice v celoročním hodnocení EBITDA poklesla o 13 % na 19,1 mld. CZK. Jako hlavní negativní faktor působily nižší realizační ceny a rovněž vyšší náklady na emisní povolenky. Naproti tomu podporou byla vyšší výroba v jaderných elektrárnách, a to zejména v Temelíně a vyšší zisk z obchodování s komoditami.

(2) Nová energetika v loňském roce přispěla do celkové EBITDA pěti miliardami korun, což znamená nárůst o 47 %. Na její ziskovosti se projevil vyšší objem výroby ve větrných farmách v Rumunsku a Německu, svoji roli v meziročním srovnání sehrál i odpis části polského projektu Ecowind zaúčtovaný ve třetím čtvrtletí 2016.

(3) EBITDA v distribuci dosáhla 19 mld. CZK, což značí pokles o 6 %, a to vlivem nižších hrubých marží. (4) Segment Prodej (4,6 mld. CZK, -16 % yoy) byl ovlivněn narovnáním objemu nevyfakturované elektřiny v roce 2016, nižšími maržemi z prodeje elektřiny v Rumunsku, Maďarsku a Slovensku, a to zejména vlivem vývoje nákupních cen elektřiny. To bylo částečně kompenzováno vyššími hrubými maržemi ČEZ Prodej z prodeje elektřiny a plynu i díky nižším nákupním cenám elektřiny na dodávky pro rok 2017.

Výhled managementu: ČEZ plánuje dále navýšit výrobu v jaderných elektrárnách zejména díky kratším odstávkám v Dukovanech k 30 TWh. Pozitivně by měl působit i provoz elektrárny Ledvice 4, která je ve zkušebním provozu. Management rovněž počítá s vyšší plánovanou výrobou paroplynové elektrárny v Počeradech. Pro letošní rok má ČEZ zajištěny dodávky na 95 % výroby za průměrnou realizovanou cenu 31,5 EUR/MWh. Společnost chce dále pokračovat v posilování pozice ČEZ ESCO na domácím i zahraničním trhu prostřednictvím organického růstu i akvizic. V rámci obnovitelných zdrojů chce rozšířit portfolio OZE projektů na stabilních trzích se zaměřením na development. Celkově management očekává pro letošní rok EBITDA v rozmezí 51 – 53 mld. CZK a očištěný čistý zisk ve výši 12 – 14 mld. CZK. To je mírně pod našimi odhady, ve srovnání s konsensem trhu jsou v souladu na úrovni očištěného čistého zisku a mírně pod u ukazatele EBITDA.

Dividendová politika: Management nesdělil návrh dividendy. My ji očekáváme na úrovni 35 CZK na akcii, což by znamenalo zvýšení o 2 CZK oproti loňskému roku. Vzhledem k lepším výsledkůmhospodaření za loňský rok považujeme náš odhad stále za reálný.

Potenciální dopad na naše odhady: Přestože výhled managementu na letošní rok nenaplnil naše očekávání, odhady zatím nijak měnit nebudeme. Věříme, že vyšší využití jaderných zdrojů a stabilizace realizovaných cen elektřiny by mohla ČEZ pomoci k lepšímu výsledku.  

Potenciální dopad na cenu akcií a naše doporučení:Akcie ČEZ během včerejška nakonec odepsaly 1,5 %. Důležité pro jejich vývoj bude navrhnutá dividenda. Vloni se valná hromada konala v červnu. Pokud tomu tak bude i letos, návrh bychom se měli dozvědět nejpozději začátkem května. Naše doporučení Koupit s cílovou cenou 542 CZK necháváme v platnosti.

Hlavní rizika: Značný pokles cen silové elektřiny, neočekávané odstávky jaderných zdrojů oproti stávajícímu plánu, výrazné snížení dividend.

Očekávané události: Výsledky hospodaření za Q1 18 by měly být oznámeny 10. května. V červnu by se měla uskutečnit valná hromada.

Newsletter