APS uzavřela obchod za 125 milionů korun

Hellenic Bank a APS se dohodly na změně ve vedení společnosti APS Debt Servicing Cyprus Limited. APS dočasně zůstane většinovým vlastníkem a poskytne svou manažerskou a oborovou expertizu. Hellenic Bank i APS považují tuto transakci za oboustranně prospěšnou. Obchod má hodnotu 125 milionů korun. Banka kvůli tomu očekává, že ve fiskálním roce 2020 vygeneruje účetní ztrátu ve výši 105 milionů korun. Ztráta bude mít zanedbatelný dopad na kapitálové ukazatele banky.

APS Cyprus od roku 2017 poskytovalo Hellenic Bank obsluhu nesplácených úvěrů. Nominální hodnota spravovaného portfolia nesplacených úvěrů a nemovitostních aktiv činila cca 2,5 miliardy eur (65,75 miliard korun).

Hellenic Bank Public Company Ltd. a APS Holding Cyprus Ltd. se dohodly na úpravě dohody z počátku roku 2017 týkající se společnosti APS Debt Servicing Cyprus Ltd. Revidovaná dohoda doplňuje podmínky řízení a fungování společnosti, díky čemuž může Hellenic Bank převzít řízení a provozní kontrolu nad společností.

Uzavření revidovaných dohod spadá do strategie Hellenic Bank týkající se snižování neklíčových aktiv. Dohody umožní Hellenic Bank rychle zvýšit outsourcované obsluhy nesplácených úvěrů, pokud to v budoucnu bude potřeba.

Yannis Matsis, generální ředitel Hellenic Bank, uvedl:

„Po téměř třech a půl letech od založení firmy se společnou majetkovou účastí se Společnost etablovala jako první zcela nezávislá entita spravující dluh na Kypru, založená na odborných operačních znalostech APS. Jsme našemu partnerovi vděční za založení společnosti a budeme úzce spolupracovat i v nadcházejících měsících. Jsme přesvědčeni, že teď už je společnost plně provozuschopná a že úspěšně dostála roli předpokládané v původních dohodách. Dohodli jsme se proto s naším partnerem, že banka nyní převezme aktivnější roli ve vedení Společnosti. To bance umožní větší flexibilitu týkající se jejích budoucích nevýkonných aktiv a také nezávislejší posouzení dalších investic, které můžou být potřeba pro zvládnutí rozšířeného portfolia obsluhované Společností jako výsledek akvizice portfolia původně patřící Cyprus Cooperative Bank.“

Martin Machoň, generální ředitel APS Holding, uvedl:

„Založení firmy APS Debt Servicing Cyprus, první platformy na obsluhu problematických úvěrů v zemi, prokázalo naši hlubokou expertizu, know how a schopnost nalézat řešení šité na míru konkrétnímu trhu. Nyní, když po třech a půl letech náš společný podnik dospěl, vidíme dobrou příležitost k prodeji velmi úspěšné a ziskové firmy. Věříme, že Banka bude mít během implementace své budoucí obchodní strategie prospěch z těchto silných základů. Náš společný podnik přispěl k procesu snižování dluhů na kyperském trhu. Kyperské banky jsou díky němu silnější a odolnější. Co se APS Group týče, budeme i nadále v regionu přítomní skrze naše další partnerství a firmy, a budeme hledat další obchodní příležitosti zapadající do našeho podnikání.“

Od ledna 2017 se objem nesplácených úvěrů v hodnotě 2,5 miliardy eur (65,75 miliard korun) spadajících pod Hellenic Bank snížil o více než 50 procent před započítáním připsaných úroků a nových úvěrových selhání. To demonstruje solidní výsledky APS a potvrzuje, že strategie externalizace řízení nesplácených úvěrů a vlastních nemovitostí byla správná a zůstane taková i do budoucna. Toto podstatné snížení nesplácených úvěrů stálo hlavně na výběru hotovosti a opětovném splácení těchto úvěrů.

Newsletter