Americké výnosy pokračují v růstu. Dolar se proti euru obchoduje nad 1,0600 za euro. Koruna díky nárůstu krátkých sazeb zpevnila pod 25,20 za euro.

Arca podala trestní oznámení na Residomo kvůli nevýhodnému úvěru

Společnost Arca Services podala na firmu RESIDOMO, tj. bývalé RPG Byty a vlastníka tzv. bytového fondu OKD, trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození věřitele a zkrácení daně, kterých se mohli dopustit především členové statutárního orgánu společnosti RESIDOMO. Serveru Roklen24 to sdělila mluvčí Arca Capital Barbora Hanáková.

Přefinancováním stávajícího úvěru na úvěr se značně nevýhodnými podmínkami došlo dle Arca Services ke způsobení škody ve výši více než půl miliardy korun. Jedná se o nápadně stejný postup, k němuž docházelo v případě tunelování společnosti OKD. Trestní oznámení bylo podáno 10. května na Národní centrálu proti organizovanému zločinu, k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci, Specializovanému finančnímu úřadu a Finančnímu analytickému útvaru MF.

Členové statutárního orgánu společnosti RESIDOMO jednající v rozporu s péčí řádného hospodáře a ekonomickými zájmy společnosti mohli přefinancováním stávajícího úvěru s úroky ve standardní výši 3,5 % na úvěr formou emitovaných dluhopisů se značně nevýhodnými podmínkami – úrokovou sazbou ve výši 6,75 % způsobit společnosti značnou škodu ve výši stovek milionů korun. Hrubě nevýhodným přefinancováním úvěru společnosti RESIDOMO došlo k dvojnásobnému navýšení úrokové sazby a zároveň k uhrazení poplatků spojených s předčasným splacením původního úvěru, což mohlo vést ke způsobení škody ve výši až 595 milionů korun. O tuto částku mohli být zároveň poškozeni věřitelé společnosti. V této souvislosti mohlo dojít také ke zkrácení daně z příjmu právnických osob ve výši až 113 milionů korun.

K předčasnému splacení původního standardního úvěru došlo v první polovině roku 2013 a namísto toho se společnost RESIDOMO rozhodla potřebné finanční prostředky získat formou emise dluhopisů se zmíněnou dvojnásobnou úrokovou sazbou. Tímto došlo k navýšení úroků o částku 416 milionů Kč. Nevýhodnost přefinancování úvěru nespočívala pouze v dvojnásobném navýšení úrokové sazby, ale rovněž i v povinnosti zaplatit poplatek za předčasné splacení původního úvěru ve výši cca 33 milionů Kč, poplatek za vypořádání úrokového swapu ve výši cca 68 milionů Kč včetně transakčních nákladů ve výši cca 78 milionů Kč – tedy celkem 179 milionů Kč. Nevýhodným přefinancováním úvěru včetně poplatků spojených s předčasným splacením došlo ke vzniku majetkové ztráty ve výši 595 milionů Kč.

„Toto na první pohled nestandardní jednání disponuje nápadně stejnými znaky trestních konání, ke kterým docházelo v případě nestandardního vyvádění finančních prostředků ze společnosti OKD. Ve věci tunelování společnosti OKD je v současné době vedeno trestní řízení,“ dodala Hanáková.

Newsletter