Arca Services je proti zamítnutí insolvenčního návrhu na firmu Residomo

Arca Services nesouhlasí s usnesením soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu podaného na společnost RESIDOMO a proti tomuto usnesení podala 15. května odvolání. Důvodem k odvolání je nestandardně rychlý postup při vyhodnocování podaného insolvenčního návrhu vzhledem k jeho rozsáhlému obsahu, procesní vada plynoucí z nesprávného přidělení příslušnému soudnímu oddělení a nedostatečné odůvodnění pro odmítnutí návrhu. Serveru Roklen24 to sdělila mluvčí Arca Capital Barbora Hanáková.

Společnost Arca Services podala dne 28. dubna insolvenční návrh na společnost RESIDOMO, vlastníka bytového fondu OKD, v zájmu ochrany práv nájemníků bytů OKD, tedy věřitelů společnosti RESIDOMO. Arca Services pokládá za nerelevantní, že byl insolvenční návrh vůči společnosti RESIDOMO vyhodnocen vzhledem k jeho složitosti a rozsahu celkem 683 stran během několika málo hodin.

„Považujeme za technicky nereálné, aby během takto krátkého časového intervalu došlo k řádnému soudnímu zpracování insolvenčního návrhu, jeho přidělení příslušnému soudci a následně k posouzení celého obsahu a seznámení se s příčinami a listinnými důkazy, na jejichž základě byl tento insolvenční návrh vůči společnosti RESIDOMO podán. Soud tento návrh během několika málo hodin odmítl pro jeho zjevnou bezdůvodnost, tj. bezdůvodnost na první pohled, aniž by sdělil konkrétní důvody, na základě kterých tak učinil. Důsledkem nedostatečného odůvodnění je neúplné a nepřesvědčivé rozhodnutí soudu,“ uvedla mluvčí.

Dle Arca Services navíc došlo při vyhodnocení podaného insolvenčního návrhu k procesní vadě, kdy byl insolvenční návrh podaný na společnost RESIDOMO přidělen nesprávnému soudnímu oddělení v rozporu se standardní přidělovací metodou, čímž došlo k porušení ústavního práva a k nesprávnému rozhodnutí insolvenčního soudu.

Věřitelům společnosti RESIDOMO mohou vzniknout důvodné obavy, že v okamžiku, kdy bude jejich pohledávka vůči dlužníkovi – společnosti RESIDOMO – uznána, dlužník nebude mít finanční prostředky pro její uhrazení. V čase projednávání žaloby, která byla podána z důvodu způsobené škody vzniklé nedodržením závazku z privatizační smlouvy, na základě čehož zde nájemníkům bytů OKD vznikají nároky na náhradu škody, zde existují opodstatněná rizika, že majetek společnosti RESIDOMO bude vyveden mimo společnost. Z tohoto důvodu zde existuje možnost insolvence, jakožto nástroj sloužící k zajištění majetku společnosti a tím k ochraně věřitelských práv v případě, kdy hrozí, že je dlužník předlužený – tedy neschopen splácet své závazky.

Newsletter